Ob razmišljanju o projektivnem delo sem spoznal, da je to zelo kreativno in le redko se ponovi v enaki obliki. Da je tako, poskrbi sama narava s svojo raznolikostjo terena. Kot projektant si lahko pomagam s sodobno tehnologijo računalniškega softvera: Auto Cad 2011, Soficad 18.2, Excel 2007, MS Project 2007 kar sem s pridom izkoristil.
V osrednjem delu sem se raspisal o projektu tehnične vsebine samega mostu, PGD PZI dokumentacije s pomočjo TSC 07.101 in o naravovarstvenih, kulturnih in ribiških pogojih.
V drugem delu sem podrobneje opisal sestavne dele konstrukcije skupaj z grafičnimi prilogami Auto Cad 2011, Soficad 18.2 ter s slikami prikazal postopek gradnje.
V zadnjem delu sem obdelal program MS Excel, kot dober pripomoček pri ovrednotenju celotnega mostu. Prav tako sem uporabil program MS Project 2007 za nazorno predstavitev terminskega plana.

Download full insight