Izdelava projektne dokumentacije arhitekture od lokacijskega načrta do uporabnega dovoljenja zahteva dobro poznavanje zakonov in pravilnikov, veliko znanja na področju urbanizma, arhitekture, in gradbeništva na sploh. Za dobro izdelano projektno dokumentacijo arhitekture je potrebno tako sodelovanje, kakor tudi usklajevanje s projektanti gradbenih konstrukcij, ureditve okolja in infrastrukture ter strojnih in elektro inštalacij.
Pri izdelavi elaborata gradbene fizike in toplotne zaščite ter izkaza toplotnih karakteristik stavbe po novem pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah je povezovanje med projektanti strojnih inštalacij in projektanti arhitekture še bolj prisotno kot kadar koli prej. Izračuni v elaboratu gradbene fizike in izkazu toplotnih karakteristik stavbe so odvisni od sestave konstrukcije, predvsem debeline toplotne izolacije – toplotnega ovoja stavbe in izrabe alternativnih virov energije oziroma načina ogrevanja prezračevanja in hlajenja.
Namen te diplomske naloge je bil, prikazati projektno dokumentacijo arhitekture za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za obravnavano stavbo. Prav tako je namen z izračunom prikazati pravilnost upoštevanja strank v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja in kot zadnje izdelati izračun gradbene fizike in na osnovi rezultatov primerjavo toplotne prehodnosti elementov zunanje površine stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z vrednostmi, ki so določene v pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah.

 

Download full insight