V diplomskem delu opisujemo poslovno idejo o ustanovitvi start up podjetja, ki se bo ukvarjalo s storitvami, povezanimi z ozvočenjem.
Ideja o ustanovitvi novega podjetja se nam je porodila že kar nekaj časa nazaj, vendar do sedaj še nismo imeli vsega potrebnega znanja, da bi idejo realizirali. S pomočjo predmeta podjetništvo smo pridobili osnovne informacije o ustanovitvi novega podjetja ter pripravili poslovni načrt. V diplomskem delu smo idejo in poslovni načrt nadgradili.
Diplomskemu delu je dodan teoretski in empirični del. Na podlagi strokovne literature v teoretskem delu opisujemo nekaj glavnih sestavin podjetništva. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnih vprašalnikov opravili raziskavo trga.
Da bi preverili našo podjetniško idejo, smo pripravili poslovni načrt za ustanovitev novega podjetja. Postavili smo si cilje, opravili analizo trga, določili strategijo podjetja, predvideli vire, morebitna tveganja in pogoje poslovanja. Naredili smo tudi finančni načrt novo nastalega podjetja.

Download full insight