V diplomskem delu smo uporabili znanja, ki smo jih pridobili na višji strokovni šoli. Podrobno smo proučili podjetniško idejo na novo ustvarjenega gradbenega podjetja.
V diplomskem delu predstavljamo raziskavo trga in poslovni načrt za ustanovitev gradbenega podjetja LEA s.p., katerega glavna dejavnost bo polaganje keramike in kamna.

C1GP9FU6XJ
Diplomsko delo je nadgradnja poslovnega načrta, ki smo ga izdelali pri predmetu Podjetništvo za izpitni izdelek in dopolnitev za potrebe diplomskega dela. Dodano je nekaj teoretičnega dela o pojmu podjetništvo, vloga gradbeništva v gospodarskem pomenu, podjetniška ideja in cilji ter kakšne so vrste poslovnih načrtov in njihov pomen. Za tem sledi raziskovalni del, v katerem smo s pomočjo ankete opravili raziskavo trga o potrebah po naši dejavnosti.
Na osnovi anketne raziskave in analize smo ugotovili naslednje:

Če hočemo, da naše podjetje zares uspe, moramo biti konkurenčni, inovativni in uspešni na vseh področjih. Stranke moramo sprejeti prijazno in s pozornostjo, biti jim moramo čim bolj naklonjeni in upoštevati njihove želje, jim pravilno svetovati in ne vsiljevati svoje volje.

S poslovnim načrtom smo dokazali, da kljub gospodarski krizi in velikemu upadu gradbenih podjetij, pričakujemo v naslednjih letih dobiček in uspešno poslovanje z dodatnimi zaposlitvami delavcev.

 

Download full insight