Prvi del diplomske naloge je namenjen razčlenjevanju, opredelitvi in predstavitvi zdrave prehrane ter zdravega načina prehranjevanja otrok in mladostnikov v osnovni šoli. Osredotočili smo se predvsem na način in pomen subvencionirane prehrane osnovnošolcev.

V drugem delu naloge smo ugotavljali, zakaj prihaja do razlik v ceni šolske malice, po kakšnih kriterijih so oblikovane cene šolske malice in v kolikšni meri to problematiko zaznavajo občine in Ministrstvo za šolstvo in šport.

V zaključku naloge smo izvedli raziskavo o cenah šolske prehrane med različnimi osnovnimi šolami v Sloveniji. Strnili smo ugotovitve, in sicer: na oblikovanje cen šolske malice vpliva pokrivanje različnih stroškov s strani občine, Ministrstvo za šolstvo in šport jih pokriva v osnovnih šolah v celotni Sloveniji samo v višini 67%.