Diplomska naloga vsebuje raziskavo trga in poslovni načrt za podjetje, ki opravlja gostinsko dejavnost. Ustanovitev in vodenje takšnega podjetja je nekaj, kar sem si vedno želela.

Podjetje bo izvajalo gostinsko dejavnost kot restavracija, ki ponuja klasične slovenske jedi, pripravljene v skladu s smernicami zdrave prehrane. Ponudba bo dopolnjena z raznovrstnimi pijačami in napitki ter možnostjo nakupa spominkov. Oprema in ponudba restavracije bosta skušali pričarati tipično slovensko vzdušje in poudariti značilnosti slovenske kulture. Restavracija bo izstopala s ponudbo, saj bo ponujala pester izbor tradicionalnih slovenskih jedi, pripravljenih izključno iz skrbno izbranih lokalnih sestavin.

restaurant

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega, raziskovalnega in aplikativnega dela. Na podlagi strokovne literature so v teoretičnem delu diplomske naloge opisane glavne sestavine poslovnega načrta. V raziskovalnem delu je predstavljena raziskava trga z analizo anketnih vprašalnikov 70 naključno izbranih ljudi. Za načrtovano podjetje sta v aplikativnem delu sestavljena poslovni in tudi finančni načrt, ki ob doseganju napovedi izkazuje možnost uspešnega poslovanja.

 

Avtorici tega diplomskega dela se zdi pomembno izpostaviti rojstvo te poslovne ideje, ki izhaja iz lastnega občudovanja kulinarike starih časov in ne nazadnje tudi zgodovine slovenskega naroda. Zato je to razgibano potovanje skozi različne raziskave predstavljalo poseben izziv, saj se je nekaj omišljenega v glavi kar hitro prelevilo v uresničljivo poslovno priložnost.

1FFE9122BE

Delo na diplomski nalogi oz. poslovnem načrtu ter preučevanje realnih možnosti uresničitve poslovne zamisli je skozi različna poglavja zbujalo zavest, sigurnost in zaupanje v uresničitev lastne ideje kot poslovne priložnosti. Pri izdelavi diplomskega dela so bila uporabljena znanja pridobljena v času študija na Višji strokovni šoli Academia. Predmet podjetništvo je osnova vsebine diplomske naloge, ta pa se nadgrajuje tudi z ostalimi predmeti, ki so povezani s izdelavo finančnega načrta in raziskav v tej smeri.

 

Nikoli ni prepozno končati zadanega projekta in uresničiti svojih sanj.

 

 

Download full insight