Višja strokovna šola Academia je v Ekonomski Coni Lodž (Vudž) opravila strokovno usposabljanje ter obiskala še sledeče organizacije:

Łódź Special Economic Zone – Posebna ekonomska cona Lodž

O posebni ekonomski coni v Lodžu največ povedo dosežki: v 19 letnem delovanju so izdali 290 dovoljenj za realizacijo poslovne dejavnosti. S privabljanjem investicij v skupni vrednosti preko tri milijone evrov jim je uspelo ustvariti preko 33 tisoč delovnih mest v najrazličnejših panogah, tako v industriji kot v storitvenih dejavnostih. Posebna ekonomska cona Lodž nudi investitorjem bogato industrijsko tradicijo, odlične lokacije, visoko stopnjo državne pomoči v Evropi, davčne oprostitve, utečen logistični in komunikacijski sistem ter celovito pomoč strokovnih ekip pri izvajanju investicijskega procesa.

Economic-Sociological Faculty of the University of Łódź – Ekonomsko-sociološka fakulteta Univerze v Lodžu

Ekonomsko-sociološka fakulteta je največja izmed 13 fakultet pod okriljem Univerze v Lodžu ter je z 9000 študenti in 550 zaposlenimi pomemben deležnik tako pri vsakodnevnem življenju na Poljskem kot tudi med evropskimi institucijami Ponujajo 19 različnih študijskih programov; redne, izredne, dodiplomske, magistrske ter doktorske programe. Sodelujejo z univerzami iz Evrope, Severne in Južne Amerike ter Azije in študentom nudijo široko paleto možnosti za mednarodne izmenjave ter poletne šole. S pomočjo evropskih sredstev so priskrbeli za izredno infrastrukturo z najnovejšo tehnologijo v učilnicah in laboratorijih. Leta 2010 so bili s strani poljskega Ministrstva za znanost in visoko šolstvo ocenjeni z najvišjo oceno A in je ena izmed štirih univerz na Poljskem, ki se je leta 2012/2013 uvrstila na Svetovno univerzitetno lestvico.

TechnoPark Lodz

Poslanstvo Technoparka Łódź je ustvariti najboljše pogoje za razvoj visokotehnoloških podjetij in podpirati rast na znanju temelječega gospodarstva skozi krepitev sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom. BioNanoPark izvaja raziskave v različnih sektorjih: prehrambnem, kemičnem, medicinskem, okolijskim in farmacevtskem. Podjetja situirana v BioNanoPark centru lahko za izvajanje raziskav izkoristijo državne in evropske subvencije, kar mikro, manjšim in srednim podjetjem olajša dostopnost modernih sredstev, virov in znanja Tehnoparka in s tem omogoča večjo konkurenčnost na trgu.

Technical University Łódź

Tehniška univerza v Lodžu ima trenutno preko 20 tisoč študentov v desetih različnih tehničnih fakultetah, ki so znane po raznovrstnosti in segajo od električnega inženirstva do tekstilnega trženja. Tehniška univerza v Lodžu je uvrščena med štiri najboljše tehniške univerze na Poljskem, je pa edina univerza na Poljskem ki nudi tako širok spekter študijskih programov tudi v angleškem jeziku, kar študentom omogoča raznovrstne možnosti za mobilnost po Evropi. Dokaz za to je tudi naslov »Mobilnosti prijazna univerza« podeljen s strani Nacionalne Erasmus agencije na Poljskem. Kot eden izmed največjih univerz v državi, Tehniška univerza Lodž igra pomembno vlogo pri povečanju konkurenčnost gospodarstva, ne le v regiji Lodz, temveč tudi na nacionalnih in mednarodnih arenah. Univerza skupaj s Centrom za prenos tehnologij zagotavlja podporo za učinkovito sodelovanje med akademsko skupnostjo in gospodarstvom. Je primer ustvarjalnosti in pobude na področju raziskav kot tudi pri prenosu in komercializaciji naprednih tehnologij in rešitev.