Postavitev spletne strani

Pri izdelavi spletne strani je avtor uporabljal CSS (Cascading
Style Sheets) spletni standard, ki omogoča lahko in prijaznejšo izdelavo spletnih strani. Z
enim CSS dokumentom imamo tako kontrolo nad pozicioniranjem elementov,
ureditvijo spletne strani, različnimi pisavami, barvami ter informacije
o ostali obliki na celotni spletni strani.

1. Uvod

V sodobnem svetu si težko predstavljamo uspešno promocijo brez celostne podobe. Celostna podoba mora slediti vse medije, ki prihajajo v stik z javnostjo. Samo tako lahko na dolgi rok dosežemo odločnejšo javno prepoznavnost.

Prvi kontakt je vzpostavil naročnik, ki je ob prvem pogovoru povedal okvirne želje o promociji. Prvotna želja je bila zgolj prospekt ter reklama na radiu. Po uvodnih pogovorih G. Roberta Grila z naročnikom so prišli do zaključka, da je potrebno pristopiti k promociji bolj celostno.

Ob podani ponudbi Gril Roberta, sem z njegove strani tudi jaz dobil povabilo k sodelovanju, katerega sem z veseljem sprejel.

Zaupana mi je bila naloga izdelave internetne strani ter postavitev grafične zasnove prospekta.

Začetek oblikovanja celostne podobe je predstavljala izdelava logotipa, ki je bila rdeča nit celostne podobe. Ker je prireditev nova, oz. se prireja šele drugič, ji je potrebno podati dovolj razločno grafično obliko od logotipa do slik, pisav barv, torej vseh medijev, ki bodo sodelovali pri promociji prireditve. Vsebinsko se oblikovanje nanaša na idejo, da je drevo simbol človeške povezanosti z naravo in nas spominja na osnovne vrednote, ki ostajajo v toku časa nespremenjene. Iz začetnih idej logotipa G. Roberta Grila sem podal idejo o neformalni obliki krošnje, katero sva potem skupaj izoblikovala v značilen logotip. Pot dalje je bila dokaj enostavna. Ker sva že v začetku podala izvirno kombinacijo barv, se je oblika pri ostalih medijih skladala brez težav .

2. Kratek opis vsebine prireditve “Od lipe do lipe” in projekta ‘Korenine in krošnja evropskega drevesa narodov’.

Projekt KORENINE IN KROŠNJA EVROPSKEGA DREVESA NARODOV ponuja revitalizacijo objekta in parka. Reprezentančen objekt dvorca Bukovje z grajskim parkom, nad njim razvalina srednjeveškega gradu in čudovita prvobitna narava, predstavljajo edinstven ambient za druženje in raziskovanje naše skupne zgodovine.

Prireditve OD LIPE DO LIPE družijo ljudi pod lipo ali pod svojim simbolnim drevesom. Prvo prireditev so organizirali za občane Dravograda. Seveda obiska iz drugih krajev ni manjkalo. Letos so pripravili druženje za celotno koroško regijo. K sodelovanju so povabili vse koroške občine in mnoge so podprle prireditev z organiziranjem prireditev v svojih krajih. Za naslednje leto pa že vabijo k sodelovanju občine po vsej Sloveniji s podporo Turistične zveze Slovenije

3. Izdelava logotipa

Ker je logotip najbolj prepoznaven element in osnova pri grajenju identitete, sva z sodelavcem in vodjo projekta Robertom Grilom namenila kar največ časa. Namen je bil ustvariti že z samim logotipom določene miselne povezave gledalca na drevo, človeka, naravo, vodo, barve, ekologijo. To nama je uspelo z smiselno povezavo grafičnega simbola človeka, ki ga je podal Robert ter krošnjo, ki je moja ideja. Barve sva želela zaključiti v neformalne oblike, ki tudi simbolizirajo zaenkrat še neformalno obliko združevanja (Slika 1).

 

Barve:

 • modra levo CMYK 91,51,29,2
 • modra desno CMYK 98,81,31,4
 • zelena CMYK 70,16,100,0
 • rumena levo CMYK 15,34,97,0
 • rumena desno CMYK 27,51,99,0
 • rjava CMYK 49,81,98,8
Slika 1: Barve logotipa "od lipe do lipe "

Po idejni skici in slikovnemu polizdelku sem izrisal vektorsko grafiko za logotip v barvni , črnobeli ter vektorski grafiki. Slednja se je potem uporabila za izdelavo transparenta velikega 4,5m x 3m. Nameščen je bil v ozadju prireditvenega prostora.

Logotip je tudi uspešno prestal potrditev in ocenitev lokalnega umetnika. Naročnik Turistično društvo Dravograd je bil zadovoljen.

3. Zasnova grafične podobe zloženke po zastavljenih ploskvah

Osnovna ideja je bila postavitev informacij o projektu in prireditvi na površino 2 x A4 pokončno. Prospekt naj bi se harmonikasto odpiral in kot tak nudil zaključene ploskve. Te ploskve je bilo potrebno zaključiti kot samostojne strani z lastno vsebino. Ker se prospekt odpira v celoti in ni kot knjiga z omejenim pogledom samo na nekaj ploskev sem vedel , da moram podati obliko, ki bo vzdržala pogled po vseh ploskvah hkrati.

Odločil sem se , da prospekt obrobim z barvami logotipa. Naslovna stran je bila največji izziv. Podati logotipu dovolj velik prostor, in hkrati ohraniti še dovolj površine za najpomembnejšo vsebino: siko gradu, ki je javnosti še povsem nepoznan, ter dejansko vabilo z podatki.
Želja je bila , da že naslovnica izoblikuje radovednost pri bralcu. Ker se prepletata dve vsebini, prireditev ter projekt, sem moral te nekako ločit. Ker je projet ‘Korenine in krošnja evropskega drevesa narodov’ dejansko odvisen od uspešnosti prireditev na tem prostoru, in najpomembnejša je ‘ Od lipe do lipe’ sem moral tudi to pomembnost ločiti. Zaradi tega sem za to prireditev izdelal povsem nov logotip, katerega pa sem naslonil na logotip projekta.

 

Slika 2: Logotip "Od lipe do lipe"

Tako je nastal še logotip ‘ lipe do lipe’ seveda v več barvnih izvedenkah za različne podlage (Slika2).

Postavil sem osnovno postavitev tekstov podanih s strani Roberta, ter
vključil še slikovno gradivo. Tekst sva po potrebi zmanjševala, da sva
lahko sledila zastavljeni postavitvi vsebin po ploskvah. Zloženka je vsebinsko, kot oblikovno povsem nekaj novega na Koroškem in kot taka predstavljala noviteto.

4. Grafična zasnova internetne strani po zastavljeni navigaciji

Z obliko in razporeditvijo spletne strani sem želel poskrbeti, da bi le ta izžarevala vizijo prireditve, da bi prepričala ciljno skupino, ter da bi bila predvsem prepoznavna.
Kvalitetna prezentacija spletne strani mora izpolnjevati tudi sledeče pogoje:

 • spletna stran naj izgleda lepo, profesionalno in pregledno
 • spletna stran naj ima logično barvno shemo glede na dejavnost, oziroma izgled celostne podobe
 • spletna stran naj smiselno uporablja slike in grafične elemente za poudarek dejavnosti katero predstavlja

Barva besedila in ozadja je v kontrastu, da je zagotovljena lahka berljivost. Z Robertom sva se dogovorila za preprosto in pregledno navigacijo. Določila sva smiselno razporeditev povezav na ključne podstrani, kjer je podrobneje predstavljeno osrednje prizorišče, informacije kako bo potekala prireditev, galerijo slik iz prireditve, povezave na spletne strani sodelujočih in kontaktno stran, kjer so prikazane informacije o glavnem nosilcu projekta in sodelujočih.

Ker tekstovna vsebina ne pritegne pozornosti obiskovalca takoj, sem se odločil, da bom vidno polje na strani razdelil. Zgoraj sem se odločil prikazati grafično podobo, ki bo vsebovala logotip ter sliko gradu. Ta naj bi se prikazovala na vseh podstraneh.

Spletno stran sem optimiziral na ločljivos 1024 x 768. Ker je danes vse več večjih monitorjev in je tudi ločljivost brskalnikov večja, sem želel tudi razbiti monotonijo praznega odzadja. To sem dosegel z vektorizacijo slike dvorca, nato pa pretvorbo v sliko z omejitvijo na dve barvi. Z določitvijo blage prosojnosti sem dosegel blago in nevpadljivo silhueto dvorca v ozadju.

Poudaril sem naslove podstrani z pisavo in barvo. Tekste na vseh podstraneh sem uredil tako, da so prijaznejši spletnim brskalnikom ( google.com, najdi.si …). S tem sem tudi dosegel boljše rangiranje in s tem večji obisk spletne strani. Vsebinsko je spletna stran enaka zloženki. Dodal sem še prostor za fotografije ter govor EU poslanke in častne predsednice organizacijskega odbora dr. Romane Jordan Cizelj.

4. 1 Izdelava spletne strani z vsemi podstranmi ter navigacijo

Obiskovalcu sem hotel z razporeditvijo takoj povedati kam je prišel in za kakšno prireditev gre. Meniji so razporejeni tako, da lahko uporabnik pride do informacije z minimalno napora, hkrati pa sem zagotovil logično drevesno strukturo spletne strani. Meniji so tako jasni in enostavni, besedilo na povezavah pa je ravno dovolj veliko, da je možno enostavno branje.
Pri izdelavi spletne strani sem se držal nekaj glavnih načel, ki so odločilna in zagotavljajo obiskanost spletnih strani. Najpomembnejše pravilo, da se morajo strani hitro prenašati na uporabnikov računalnik, lahko dosežemo na več načinov. Tudi če je oblikovno spletna stran dovršena se uporabnik ne bo dolgo zadrževal na določeni strani, če je prenos strani predolg.

Pri izdelavi spletne strani sem uporabljal CSS spletni standard, ki je logičen napredek v tehnologiji izdelave spletnih strani. CSS (Cascading Style Sheets) omogoča lahko in prijaznejšo izdelavo spletnih strani. Z enim CSS dokumentom imamo tako kontrolo nad pozicioniranjem elementov, ureditvijo spletne strani, različnimi pisavami, barvami ter informacije o ostali obliki na celotni spletni strani.

Za obdelavo slik in samo postavitev strani sem uporabljal Adobe programska orodja. Slike sem obdelal in optimiziral (dosežena večja kompresija) v Adobe Photoshopu , postavitev in besedila pa v Adobe Dreamweaverju.

4. 2 Registracija domene in postavitev strani na strežnik.

Po skrbnem posvetu je padla odločitev, da je najbolj primerna registracija domene www.dvorec-bukovje.si. Domeno in prostor na strežniku sem zaradi dobrih izkušenj in ugodne cene naročil pri podjetju Shramba.net (www.shramba.net). Paket je vseboval 300 MB prostora na strežniku, mesečno pasovno širino 3GB, 3 poddomene, 3 poštne predale, FTP dostop in možnost namestitve mySql baze. Za upravljanje domene je na razpolago uporabniku prijazen grafični vmesnik Cpanel.

4. 3 Faza testiranja

Preden smo se odločili spletno stran dokončno objaviti, sem preveril čas, ki ga stran potrebuje za prenos iz spletnega strežnika na uporabnikov računalnik.

Ker vse več in več uporabnikov svetovnega spleta dostopa do spletnih strani tudi z drugimi brskalniki (Mozilla Firefox, Apple Safari, MS Internet Explorer), moramo poskrbeti za to, da bo naša spletna stran vidna tudi v drugih brskalnikih. Zaradi prevelikega števila brskalnikov, je nemogoče, da bi spletno stran preverjali v vsakem od njih v vseh njihovih konfiguracijah, zato sva z Robertom testirala spletno stran le v treh najbolj popularnih brskalnikih (Mozilla Firefox, Apple Safari, MS Internet Explorer).

Stran je po zasnovi enostavna, ker finančne omejitve in čas nista dopuščala za razvoj kompleksnejše spletne strani z bogatejšo vsebino.Zaradi E-povabil jo je bilo potrebno končati v 3 dneh, kar je bilo tudi storjeno.

4. 4 Objava spletne strani v iskalnike in optimizacija

Pri optimizaciji spletne strani in visoki uvrstitvi v iskalnike je najpomembnejša izbira ključnih besed. Izbral sem smiselne ključne besede, ki se bodo v povezavi z prireditvijo najpogosteje uporabljale pri vpisih v iskalnike.

Pod optimizacijo spada tudi ustrezno kompresiranje slik, ter ostalih grafičnih elementov.
CSS omogoča absolutno pozicioniranje elementov na spletni strani. To pomeni, če je navigacijski meni ali prvi odstavek na sredini html dokumenta (html kode), lahko le to z absolutnim pozicioniranjem postavim na sam vrh. To je koristno predvsem zato, ker iskalniki najpomebnejšo vsebino preberejo najprej in to je tudi eden izmed kriterijev, po katerem iskalniki vrednotijo vsebino.

Druga prednost je ta, da je html koda veliko čistejša. Iskalnikom ni treba ločevati kode od vsebine. To se še posebej odraža po vpisu spletne strani v iskalnike in imenike (najdi.si, google.com, matkurja.com). Rezultat je veliko natančnejše indeksiranje iskalnikov spletnih strani.

4. 5 Objava slikovnega gradiva po prireditvi

Po sami prireditvi sem dopolnil tudi galerijo slik. Zaradi boljše preglednosti in organiziranosti z komentarji sem uporabil Flash predlogo Expose 4, ki je na razpolago na spletni strani www.slooz.com. EXpose 4 omogoča predvajanje slikovnih predstavitev, dodanih audio komentarjev, ki se navezujejo na sliko, ali pa pa predvajanje Flash video klipov v FLS formatu. Da so v samih menijih omogočeni tudi šumniki sem dodal orodju še srednje Evropski paket fontov.

5. Sklepna misel

Za kvalitetno oblikovanje medijev za promocijo je potrebno imeti dovolj časa. Tega pri tem projektu žal ni bilo. Izdelki podajajo nek začetek razvoja neke nov blagovne znamke, vendar ta znamka potrebuje še veliko kreativnih investicij, da se bo lahko razvila ter odlepila od sivega povprečja.
Ker je sam projekt izredno pozitivno naravnan, me vseeno veseli, da sem navkljub vsem težavam imel priložnost sodelovati pri tem projektu.
Izvedena promocija v prostoru časa pušča sled, ki je ni možno več izbrisati. Je tu in čaka nadgradnje.

Še posebej se želim zahvaliti G. Robertu Grilu za izkazano zaupanje in za povabilo k sodelovanju.

6. Uporabljena literatura

 • Jožef Kramer, projekt “Korenine in krošnje evropskega drevesa narodov”
 • http://www.spletka.org
 • http://www.shramba.net
 • http://www.dvorec-bukovje.si

7. PRILOGE

 • bilten
 • plakat
 • spletna stran

Spletna stran naj: 

 • izgleda lepo, profesionalno in pregledno,
 • ima logično barvno shemo glede na dejavnost, oziroma izgled celostne podobe,
 • smiselno uporablja slike in grafične elemente za poudarek dejavnosti katero predstavlja
DELI
Prejšnji članekVideokonference
Naslednji članekProdukcija TV oddaje skozi čas

Sebastjan Veronik je študent na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno delo je pripravil kot seminarsko nalogo pri predmetu "Praktično izobraževanje 1" študijskega programa multimediji v šolskem letu 2006/2007.