Inženirji strojništva

Strojni inženirji s svojim strokovnim in interdisciplinarnim znanjem
ter prilagodljivostjo znova postajajo med najbolj iskanimi inženirji v
praksi.

Uvod

Nosilci napredka so tudi v 21. stoletju tehnični strokovnjaki. Podjetja bodo za vodenje zahtevala vedno več strokovno izobraženih ljudi. V naši regiji, ki je bila v devetdesetih letih neusmiljeno izpostavljena procesu prestrukturiranja in prilagajanja naših podjetij novim tržnim in političnim razmeram uspešno, je vedno več podjetij, ki dosegajo nov razcvet ter so vključena v evropske in svetovne tokove gospodarskega razvoja. Strojni inženirji s svojim strokovnim in interdisciplinarnim znanjem ter prilagodljivostjo znova postajajo med najbolj iskanimi inženirji v praksi.

Povpraševanje po strojnih inženirjih znova raste

V Združenih državah Amerike je 1,2 milijona inženirjev. Inženirji strojništva skupaj z inženirji kemije, računalništva, gradbeništva in elektrotehnike spadajo med poklice, ki imajo zelo dobre plače že na začetku kariere. Povprečna plača, ki jo ponujajo diplomantom strojništva, je (preračunano v evropsko valuto) preko 32.000 € letno.

Po podatkih britanske organizacije Engineering Council zaslužijo mladi diplomanti strojništva v Veliki Britaniji v prvih 3,5 letih v povprečju (preračunano) 30.000 € letno, kar je 19% več od povprečja vseh diplomantov.

Tudi v Sloveniji postajajo tehnične vede vse bolj donosnejše v primerjavi z družboslovnimi. Že nekdanji minister Zupan je opozarjal na nevarnost prenasičenja trga z diplomanti družbenih in poslovnih ved ter prava. Časnik Finance navaja, da je bila leta 2004 v inženirstvu povprečna plača diplomantov moškega spola preko 12.000 €. Trenutno sicer plače inženirjev še vedno zaostajajo za plačami zdravnikov, ekonomistov in pravnikov, je pa treba pri primerjavi teh poklicev primerjati tudi vložen čas. Zdravniki in pravniki začnejo zares služiti šele tam okoli tridesetega leta starosti, medtem ko je pri inženirskih poklicih šolanje krajše, plače pa so solidne že na začetku kariere.

Seveda pa pri izbiranju poklica ne sme odločati le plača. Delo morate opravljati z veseljem in zanimanjem. Pretehtajte tudi potrebe in trende na globalnem in regionalnem trgu dela, po svetu in v Sloveniji.

Na Zavodu za zaposlovanje ugotavljajo vse večje povpraševanje po strokovnjakih tehnične in naravoslovne smeri, zlasti inženirjih strojništva, elektrotehnike, gradbeništva in računalništva.

Prihodnost imajo poklici, ki vključujejo več interdisciplinarnih znanj s kombinacijo znanja svetovnih jezikov. Kar se tiče višje izobražene delovne sile, je trenutno najbolj iskan kader iz strojne, elektrotehnične in ekonomske smeri.

Poslanstvo inženirjev strojništva

Neka gospodinja je nekoč nekoliko hudomušno izjavila, da so strojni inženirji več naredili za osvoboditev žensk kot vsi politiki skupaj. Če pomislimo, da si danes vsakodnevno življenje težko zamislimo brez pralnih, pomivalnih, sušilnih in kdo ve še kakšnih strojev in gospodinjskih aparatov, ji lahko damo kar prav. Da avta niti ne omenimo.

Avtomobilska industrija
Avtomobilska industrija

Inženirji strojništva so dandanes prisotni skoraj v vsaki dejavnosti. Praktično ni področja, kjer ne bi tako ali drugače potrebovali rok, oči in glav strojnih inženirjev. Inženirji strojništva načrtujejo, konstruirajo in izdelujejo stroje in naprave ter sisteme za pretvarjanje in uporabo mehanske energije. So ključni tehnični kader na številnih pomembnih industrijskih področjih, na primer v avtomobilski industriji, robotiki, gradnji energetskih sistemov in proizvodnji industrijskih komponent. Vodijo projekte in se povezujejo z ostalimi visoko tehnološkimi inženirskimi profili. Inženirji strojništva so vključeni tudi v proizvodnjo medicinske opreme, gospodinjskih aparatov, projektirajo inštalacije za ogrevanje in prezračevanje zgradb itd.

Uporabnost strojnih inženirjev se kaže tudi v njihovi veliki fleksibilnosti in sposobnosti osvajanja sorodnih področjih. Nekateri se pozneje specializirajo na področju industrijskega oblikovanja, drugi napredujejo v tehnični menedžment. Številni se z dodatnim izobraževanjem specializirajo v kombinaciji strojništva in nekega drugega inženirskega področja ter postanejo inženirji mehatronike (kombinacija strojništva in elektrotehnike) ali procesni inženirji (kombinacija strojništva in kemije).

Na Zavodu za zaposlovanje ugotavljajo vse večje povpraševanje po
strokovnjakih tehnične in naravoslovne smeri, zlasti inženirjih
strojništva, elektrotehnike, gradbeništva in računalništva.

Inženirjev strojništva so ključni tehnični kader na številnih pomembnih industrijskih
področjih.


Višješolski strokovni študij strojništva v Mariboru

Poklicne možnosti strojnih inženirjev so povezane praktično z vsemi
področji, kjer delujejo strojne naprave, kjer se odvijajo energetski in
proizvodni procesi, kjer je potreben nadzor in vzdrževanje. Sposobni so
delo tudi kot samostojni podjetniki.

Ali imam smisel za strojništvo?

Če imate smisel za tehniko, potem imate tudi smisel za strojništvo. Poskusite odgovorite na naslednjih nekaj vprašanj. Več pritrdilnih odgovorov boste zbrali, več imate možnosti, da boste  kot inženir strojništva naredili uspešno poklicno kariero.

  • Ali imate smisel za praktično delo?
  • Ali je kateri izmed vaših staršev uspešen na področju tehnike?
  • Se problemov lotevate sistematsko in metodično?
  • Cenite vestno in natančno opravljeno delo?
  • Odločitve ne sprejemate na podlagi trenutnega subjektivnega razpoloženja, ampak premišljeno ter na podlagi verodostojnih informacij in dejstev?
  • Bolj kot tekmovalnost cenite skupinsko delo?
  • Vas zanimajo podrobnosti?
  • Vam je pomembno, da je izdelek ne le funkcionalen, ampak tudi lep?
  • Vas bolj kot kdo, kdaj in zakaj je nekdo nekaj naredil zanima kaj in kako je narejeno?

Graditev poklicne kariere

Odločili ste se za študij strojništva. Že na začetku pa se morate odločiti, katera izmed naslednjih dveh poti do izobrazbe je za vas primernejša: univerzitetno znanstvena ali strokovno specialistična.

Če se ne čutite poklicane za znanstveno raziskovalno delo, ampak ste bolj praktično naravnani, potem je bolj kot univerzitetni študij za vas primernejši strokovni študij. Strokovni študij daje večji poudarek na aplikativnih in manj na teoretičnih znanjih. Problemi se rešujejo po izdelanih praktičnih rešitvah.

Višješolski strokovni študij strojništva v Mariboru

Višješolski študij traja dve leti. Pridobite naziv inženir strojništva in raven izobrazbe 6/I.

Poklicne možnosti strojnih inženirjev so povezane praktično z vsemi področji, kjer delujejo strojne naprave, kjer se odvijajo energetski in proizvodni procesi, kjer je potreben nadzor in vzdrževanje. Sposobni so delo tudi kot samostojni podjetniki. Ne le v industriji in obrti, vedno bolj se uveljavljajo v servisnih dejavnostih, v transportnih sistemih ter na vseh področjih projektiranja.

Dobra novica za vse, ki se zanimate za študij strojništva v severovzhodni Sloveniji: višješolski strokovni študij je odslej možen tudi v Mariboru. Vpišete se lahko na Višjo strokovno šolo ACADEMIA. Več o tem si lahko preberete na spletnih straneh www.academia.si/strojnistvo.

ACADEMIA je uveljavljena in priznana zasebna višja strokovna šola, s tradicijo in uspešnim pristopom, cenijo jo tako študenti kot tudi delodajalci.

Bitka za kadre

Na vprašanje, kako vidi prihodnost orodjarstva in strojništva v Sloveniji in EU, nam je odgovoril dr. Gašper Gantar, direktor Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS (www.tecos.si).  

dr. Gašper Gantar
Dr. Gašper Gantar: Med
orodjarnami v Sloveniji
poteka bitka za kadre

Slovenske orodjarne so uspešne in pomembno prispevajo v slovensko gospodarstvo. So konkurenčne imajo dobro tehnično kulturo in tradicijo v orodjarstvu, so fleksibilne, hitro odzivne, dobro opremljene in pozicionirane v bližini večine najpomembnejših kupcev, kar je v orodjarstvu zelo pomembno. Kot na drugih področjih tudi na področju orodjarstva narašča konkurenca iz držav z nizkimi stroški delovne sile, kjer dostikrat tudi ne upoštevajo predpisov glede varnosti pri delu in varovanja intelektualne lastnine, zato so tam izdelana orodja bistveno cenejša. Slovenske orodjarne se morajo zato potegovati za bolj zahtevne projekte, ki jih ni sposoben izvesti vsakdo in je zato konkurenca manjša, zaslužki pa večji. V prihodnosti se bodo morale slovenske orodjarne specializirati in medsebojno povezovati, saj bodo tako sposobne prevzeti izdelavo najbolj kompleksnih orodij ter tudi večjih in bolje plačanih projektov. Z izboljšanimi organizacijskimi rešitvami bodo morali tudi povečati produktivnost, skrajšati dobavne čase in odpraviti zamude. Podobne ugotovitve bi lahko zapisali tudi za strojništvo na splošno.

Na področju orodjarstva primanjkuje primerno izobraženega kadra na vseh področjih – od visoko izobraženih inženirjev do operaterjev strojev. Med orodjarnami v Sloveniji poteka bitka za kadre, v kateri si dobre kadre pogosto prevzemajo. Na srečo naših delodajalcev smo Slovenci, vsaj v povprečju, precej »zapečkarski« in neradi veliko tvegamo. V nasprotnem primeru bi bile težave še hujše zaradi še večjega odhajanja tehnološko podkovanih kadrov na tuje. Glede na trenutne razmere ocenjujem, da primanjkljaj na področju kadrov v kratkem še ne bo odpravljen.

V kolikor ste bolj praktično naravnani, potem je za
vas primernejši strokovni študij, ker daje večji poudarek
na aplikativnih in manj na teoretičnih znanjih.

Višješolski strokovni
študij strojništva je odslej možen tudi v Mariboru. Vpišete se lahko na Višjo
strokovno šolo ACADEMIA. Več o tem si lahko preberete na spletnih
straneh www.academia.si/strojnistvo.

 

DELI
Prejšnji članekRTS - televizija
Naslednji članekEtični kodeks

Mag. Branko Namestnik je pomočnik direktorice na višji strokovni šoli Academia. Pričujoči članek je bil objavljen v tedniku 7D dne 18.6.2008.