OZNAKE Objav z oznako "delovna uspešnost"

Oznaka: delovna uspešnost

Z raziskavo in analizo anketnega vprašalnika sem svoje postavljene hipoteze potrdil ali ovrgel, in sicer na način, kot izhaja iz 6. točke mojega diplomskega...