OZNAKE Objav z oznako "energetska učinkovitost"

Oznaka: energetska učinkovitost

Diplomsko delo govori o tem, kako in na kakšen način energetsko učinkovito sanirati obstoječo stavbo. V uvodu smo opredelili problem, namen in cilje diplomskega...

Okrog 40 % proizvedene energije je proizvedene za potrebe stavb, kar lahko z energetsko varčno gradnjo zmanjšamo. Izvedba ukrepov za zmanjšanje energije za ogrevanje...