OZNAKE Objav z oznako "fizična oseba"

Oznaka: fizična oseba

V začetnem poglavju diplomskega dela sem prikazala in bralca seznanila z novo uveljavljenim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),...