OZNAKE Objav z oznako "institut osebnega stečaja"

Oznaka: institut osebnega stečaja

V začetnem poglavju diplomskega dela sem prikazala in bralca seznanila z novo uveljavljenim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP),...