OZNAKE Objav z oznako "javni zavod"

Oznaka: javni zavod

Javni zavod Z je kot subjekt javnega sektorja razvrščen kot posredni proračunski uporabnik. Namen ustanovitve je opravljanje javne službe s področja socialnega varstva. Cilj...

Javni zavodi so kot nepridobitne organizacije ustanovljeni z namenom opravljanja javne službe, njihov cilj pa ni pridobivanje dobička. Za opravljanje svojih dejavnosti so financirani...

V današnjih kriznih časih so podjetja vedno bolj občutljiva na zunanje spremembe in boj za preživetje je vedno težji. Preživijo samo podjetja, ki so...

Javni zavodi s področja kulture so neprofitne organizacije, ki jih ustanovi država ali lokalna skupnost za zadovoljevaje širših družbenih potreb. Financirani so iz državnega...