OZNAKE Objav z oznako "projektna dokumentacija"

Oznaka: projektna dokumentacija

Pri pisanju diplomskega dela sem predstavil tehnične podatke najbolj pomembnih naravnih materialov kot so slama, les, kamen, ilovica, ki se uporabljajo pri gradnji hiš....

Pred izdelavo potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno vedeti, katere so naloge investitorja in projektanta. Investitor mora pridobiti lokacijsko informacijo in potrdilo...

Diplomsko delo je imelo namen predstaviti vodilno mapo, ki je sestavni del projektne dokumentacije Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vodilna mapa je bila predstavljena...

Postopek za gradnjo stanovanjske hiše se prične z nakupom zemljišča in pridobitvijo lokacijske informacije na upravni enoti, kjer parcela leži. Zelo pomembno je, da...

V diplomski nalogi sem na podlagi Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/2008) in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi...