OZNAKE Objav z oznako "toplotna izolacija"

Oznaka: toplotna izolacija

V začetnem poglavju smo za potrebe razumevanja sestave streh pogledali njene konstrukcijske elemente oz. plasti ter različne materiale, ki sestavljajo te plasti. Prav tako...

V začetnem poglavju smo za potrebe razumevanja sestave streh pogledali njene konstrukcijske elemente oz. plasti ter različne materiale, ki sestavljajo te plasti. Prav tako...

Diplomsko delo govori o tem, kako in na kakšen način energetsko učinkovito sanirati obstoječo stavbo. V uvodu smo opredelili problem, namen in cilje diplomskega...

Okrog 40 % proizvedene energije je proizvedene za potrebe stavb, kar lahko z energetsko varčno gradnjo zmanjšamo. Izvedba ukrepov za zmanjšanje energije za ogrevanje...