Imel sem to srečo, da sem lahko bil član ekipe, ki je ustvarjala oddajo o filmu in filmski
umetnosti, in sicer Veliko platno. Glede na to, da gre za skorajda edino oddajo o filmu v
Sloveniji, se njene pomembnosti morda niti prav ne zavedamo.

Diplomska naloga, ki jo držite v rokah, je namenjena: predstavitvi ustvarjanja televizijske
oddaje Veliko platno – od ideje do predvajanja, pregledu aktualnih perečih tem, ki se
dotikajo slovenske in svetovne kinematografije ter raziskavi, s pomočjo katere smo
ugotovili, kaj so tisti segmenti, ki bodo oddajo Veliko platno v novi, drugi sezoni naredili
še zanimivejšo in še privlačnejšo za gledalce.