Diplomsko delo je sestavljeno iz treh sklopov. V prvem delu je predstavljena uporaba informatike pri delu računovodij. Informatika je danes je prodrla že skoraj na vsa področja. Prihod interneta je to le še pospešil. Življenja brez informatike si ne moremo več predstavljati. Samodejna obdelava podatkov s pomočjo računalnikov je prinesla velike prednosti tako s kakovostnega, časovnega, finančnega vidika in še bi lahko naštevali.
V drugem delu smo preučili poslovno-informacijski sistem OpPIS, program OpPIS z vsebovanimi moduli ter podjetje Opal, d. o. o. Podrobneje smo razložili naslednje module:
– glavno knjigo s saldakonti,
– fakturno (davčno) knjigo,
– plače in druga izplačila,
– osnovna sredstva,
– potne naloge,
– blagajno,
– fakturiranje,
– blagovno knjigovodstvo in
– materialno knjigovodstvo.
Tretji del pa je namenjen praktičnemu vidiku uvajanja programa OpPIS v podjetje xy, d. o. o. in prednost uporabe le-tega v primerjavi s starim programom.