Diplomsko delo prikazuje uvedbo novega proizvoda na trg. Na primeru podjetja Dvigalotehna, d. o. o. je izdelan trženjski načrt za sistem verig G 12. Gre za proizvod, ki spada v kvalitetni razred 12. Trenutno trg ponuja nižje kvalitetne razrede. Cilj je kvaliteta in to pomeni približevanje zahtevam in pričakovanjem kupcev. To dosegamo skozi neprestano raziskovanje in razvijanje proizvodov ter tehnologij kot tudi ostalih področij poslovnega  procesa.

Prav tako pa je zelo pomemben aspekt pri teh proizvodih tehnična dokumentacija. Diplomsko delo se osredotoča tudi na CE oznako ter na vso potrebno dokumentacijo, ki sodi zraven. Seveda pa je pomemben aspekt tudi poprodaja, ki je temelj trženjskega raziskovanja. Prikazan pa je tudi pregled in vzdrževanje bremenskih verig kvalitetnega razreda 12.