Diplomska naloga temelji na problematiki dela rediteljev, saj je njihovo delo neustrezno in za varovanje takšne prireditve, kot je Pivo in cvetje, skrajno neprimerno. Reditelji nimajo nikakršnih pooblastil za ukrepanje zoper kršitelje, zato bi predlagal pomoč in sodelovanje z mestnim redarstvom.

 
Problematika diplomskega dela je predvsem alkohol, točenje alkohola mladoletnim osebam in točenje alkohola v kampu. Poleg tega mladi preizkušajo tudi druge prepovedane substance in psihoaktivne snovi, zaradi katerih ima varnostna služba oteženo delo.

WPER6NCX1U
Temeljna naloga je bila poiskati ustrezne rešitve, zato predlagam, da se zamenja delo rediteljev s subjekti občinskega redarstva, saj imajo le ti moč ukrepati ob kršitvah javnega reda in miru, povečati obseg varnostnikov na problematičnih mestih ter večje sodelovanje varnostne službe z občinskim redarstvom.

 
Varnostnikom je treba ponuditi več, da bo njihovo delo kvalitetno, dobro in bolj varno.
Največ pozornosti sem namenil sami organizaciji in izvedbi prireditve, ki je ključnega pomena za varnostno službo kot tudi za ostale udeležence.

 
Organizacija in izvedba javne prireditve, kot je to Pivo in cvetje, zahteva maksimalne napore in veliko volje ter truda, da se celotna prireditev izvede varno za vse obiskovalce in udeležence. Zato se zahteva veliko strokovnosti na strani varnostne službe, ki opravlja naloge varovanja, saj prireditev obišče veliko obiskovalcev. Struktura le-teh je zelo različna in glede na to, da se na prireditvi toči alkohol, obstaja velika nevarnost, da posamezniki v vinjenem stanju kršijo javni red in mir, povzročajo izgrede ali izvršujejo kazniva dejanja.

 

Za boljšo varnost obiskovalcev prireditve in preprečevanje ter ukrepanje zoper kršitelje bi bilo smiselno spremeniti zakonodajo in v varovanje prireditve vključiti tudi mestno redarstvo.

 

Download full insight