Navidezna konferenčna okolja

Z vedno boljšo telekomunikacijsko infrastrukturo je tehnologija videokonferenčnih okolij vedno bolj dostopna navadnim občanom in ne le velikim podjetjem. Danes imamo za prenos podatkov na voljo veliko medijev. Med možnostmi so standardi kot so IP, ISDN, UMTS/EDGE, …

1. Uvod

Ostati v ospredju v današnjem konkurenčnem trgu in se predstaviti na čimbolj sofisticiran in moderen način je za uspešno poslovno komunikacijo potrebna izbira pravega vizualnega (video), avdio  z eno besedo videokonferenčnega orodja, kot je oprema ki jo predstavljam.

Sony je s kombinacijo napredne avdio in video tehnologije z uporabnimi možnostmi ponudil pravo rešitev za vse poslovne potrebe.

Z PCS-G50, dogodki in srečanja, komunikacije na daljnosežne razdalje niso več problem, prav tako se vsi deli produkcije vršijo kot v istem prostoru. S tem se prihrani ogromno časa in neposredno denarja, ki bi ga premagovali za pot, potovanja, za preprosta srečanja.

V današnjem času hitrih sprememb, prihajajo v ospredje tehnologije, ki morajo podpirati z  minimalnimi pogoji kakovosti prenosa podatkov, z njihovim nemotenim delovanjem uporabo videokonferenčnih sistemov.

Nekatera omrežja omogočajo lažje zagotavljanje želenega nivoja kakovosti storitev (QoS), ISDN, ATM, ob pravih pogojih IP omrežja je izvajanje videokonferenčnega  sistema le še vprašanje potreb, specifike in financ. Vendar se bomo v seminarski nalogi usmeril predvsem na standarde, osnove, specifikacije videokonferenčnega sistema Sony PCS-G50 in njegove prednosti, možnostmi ter osnovno upravljanje s videokonferenčnim programom.

2. Videokonference

Navidezna konferenčna okolja so in v prihodnosti bodo še toliko bolj spremenila naše delo. Tisti, ki se že poslužujejo video konferenc so zamenjali miselnost. Z vedno boljšo telekomunikacijsko infrastrukturo pa je ta tehnologija vedno bolj dostopna navadnim občanom in ne le velikim podjetjem. Pri zmanjševanju prenosa in s tem višji kakovosti pa je pomembno tudi zgoščevanje podatkov (JERMAN-BLAŽIČ, 1999). Danes imamo za prenos podatkov na voljo veliko medijev. Med možnostmi so naslednji standardi  IP, ISDN, UMTS/EDGE, …

2. 1 IP

The Internet Protocol (IP) je metoda ali protokol, ki omogoča pošiljanje podatkov od enega računalnika do drugega znotraj interneta. Vsak računalnik ima na internetu vsaj en IP naslov, ki ga identificira enolično glede na vse ostale računalnike v internetu. Ko pošiljamo ali prejemamo podatke (npr. elektronsko pošto) se sporočilo razdeli na manjše enote, ki jih imenujemo paketi. Vsak izmed paketov vsebuje podatke o naslovu obeh, prejemnika in pošiljatelja.

2. 2 ISDN

ISDN je nabor CCITT/ITU standardov za prenos podatkov v digitalni obliki. Ponavadi imamo na voljo dva nivoja storitev. Prvi je Basic Rate Interface (BRI), ki je namenjen osebni uporabi in manjšim podjetjem, drugi pa je Primary Rate Interface (PRI) za velike uporabnike. Oba sta sestavljena iz kanalov B in D B kanali so namenjeni prenosu podatkov, zvoka in ostalih storitev, dokler se D kanali uporabljajo za kontrolo in signalizacijo. BRI je ponavadi sestavljen iz dve 64 Kbps B kanalov in enega 16 Kbps D kanala. Tako, da omogoča prenose do 128 Kbps. PRI je sestavljen iz 23 B kanalov s 64 Kpbs in D kanala v Združenih državah Amerike, v Evropi pa imamo 30 B kanalov in enega D. Včasih se je uporabljal predvsem za video konferenčne sisteme, ki so delovali na večjih razdaljah. To pa zato, ker je zagotavljal boljšo kakovost. V praksi se je uporabljal kot minimum 128 Kbps kar predstavlja dve ISDN liniji ali 4 B kanale, maksimum pa je osem linij ISDN ali 16 B kanalov, kar nanese 512 Kbps. Danes ga je skorajda popolnoma izrinil IP prenos.

2. 3 Kaj je IP pretakanje ?

IP pretakanje je prenos avdio in video podatkov preko IP omrežja, z namenom takojšnjega prikaza, kjer poslani IP paketki vsebujejo podatke, katere lahko ob prijetju prejemnik takoj predvaja.

Pretakanje, strujanje (Streaming) se lahko uporablja v realnem času, kjer se avdio in video podatki pošiljajo v “živo” iz shrambe podatkov, iz temu namenjenemu strežniku, ki podpira prenos na zahtevo (on demand). PCS sistemi uporabljajo prvi tip “ v živo” se pravi v realnem času.

Drugi tip je snemanje na spominske mediji in pošiljanje, ter možna uporaba v druge namene (kasnejše obdelave, shrambe, razpršenega večkratnega predvajanja).

IP pretakanje je lahko izvedeno na dva načina, hkratnega več oddajanja (multicast) in enojnega ločenega oddajanja ( unicast).

3. Multimedijske konference in tehnologija

3. 1 Multicast  in Unicast

Z naraščajočimi zmogljivostmi internetnih povezav je vedno bolj pogost tudi prenos zvoka in slike z internetnimi protokoli. V šolah, dvoranah, ustanovah, se uporabljajo video-konferenčni sistemi, ki omogočajo prenos zvoka in slike med dvema sistemoma v Internetu.

V takih primerih gre za t.i. ''unicast'' način prenosa podatkov, kjer en sistem sprejema podatke, ki jih pošilja drug sistem.

Ko je sistemov, na katerih bi radi sprejemali podatke z oddajnega sistema, več, je bolj primeren t.i. ''multicast'' način prenosa podatkov.

IP multicast je učinkovit način hkratnega pošiljanja paketov na več IP naslovov, ki so zahtevali sprejem podatkov.

Multimedijski konferenčni sistemi, ki uporabljajo običajen (unicast) prenos zvoka in slike, se pogosto opirajo na standard za multimedijske aplikacije, ki se imenuje H.323 in je osnova za avdio, video in podatkovne komunikacije v IP omrežjih. Protokoli H.323 so zgrajeni iz več drugih nižjenivojskih protokolov. Navedba najbolj pogostih IP protokolov in vrat, ki jih uporabljajo nekatere storitve v multimedijskih komunikacijah.

Nekatere multimedijske konferenčne storitve v IP omrežjih. V tabeli je opisan vhodni promet.

Slika 1: vhodni promet

Problem unicast prenosov je njihova neučinkovitost, ko v konferenci sodeluje več sistemov. Enaki podatki se v omrežju prenašajo večkrat – za vsak ciljni sistem posebej. Tehnologija, ki omogoča učinkovit multimedijski prenos podatkov na tak način, da se podatki iz oddajnega sistema prenašajo do večjega števila ciljnih sistemov le v enem toku podatkov do ciljnega omrežja, se v angleščini imenuje ''multicasting''.

Za prenos zvoka, slike in drugih podatkov se v obeh različicah tehnologije multicast uporablja protokol UDP. Izvorna in cilja vrata so običajno nad 1023.

Prenosi v tehnologiji multicast so razvrščeni v t.i. skupine (angl. multicast sessions). Uporabnik, ki želi sodelovati ali samo spremljati prenos v neki skupini, se mora v to skupino prijaviti. V lokalnih omrežjih (LAN-ih) se za prijavljanje in odjavljanje iz multicast prenosov oz. skupin uporablja protokol IGMP (angl. Internet Group Management Protocol).

3. 2  Hop Count

Vsak podatek vsebovan v IP paketku, ki potuje od svojega izvora k cilju se referira kot  hop.
Na primer , če mora sporočilo iz strežnika potovati skozi usmerjevalnik ( router)  preden doseže končne postaje, pomeni da je hop števec 2, najprej se šteje potovanje med strežnikom in usmerjevalcem in med usmerjevalcem in končno destinacijo.

S strežniške strani je določen hop count v obliki, kako dolgo bo paketek živ,
TTL( time to live) ), oziroma sprejet. Število hopov se določi, z vsakim prehodom skozi usmerjevalnik, pa se zmanjša za 1. Če doseže vrednost 0 pa ima še pred seboj usmerjevalnik, ga ta zavrže.

Ta mehanizem preprečuje da bi IP paketki stalno ponovno krožili v omrežju in povzročali promet, trke (collision).

4. Pretakanje (Stream) in snemalne možnosti

http://www.islovar.org/forumi/sporocila.asp?id=167&idk=2&debatestran=3

Sony PCS-G50/G50P/G70/G70P videokonferenčni sistemi v standardu z možnostjo večoddajnega (multicasting)  videa in avdia preko IP omrežja in hkratnega snemanja podatkov na lokalno spominsko kartico.

Te pretočne (stream) možnosti omogočajo, da je lahko videokonferenca vidna v realnem času iz vseh soban, ki uporabljajo PCS system in ustrezno opremljen PC. Snemalna možnost omogoča, kasnejše predvajanje in analiziranje.

5. Poslovno orodje vizualne komunikacije

5. 1 Sony PCS-G50

Slika 2: PCS-G50

Slika 2: PCS-G50

PCS-G50 se ponaša z maksimalno video prenosnim ratingom, ki znaša 4Mb/s preko IP omrežja in podpira izjemno visoke video resolucije.

Pri uporabi H.263 videocodec/4CIF formatu izdaja video resolucijo celo  primerljivo z vsemi TV standardi oddajanja.

Prav tako ni omejena oprema pri prehajanju, preklopu na višji standard H.264 video codec, za hitrejši pretok ali obratno, kar pomeni tudi kompatibilnost s starejšimi različicami ITU-T videokonferenčnih codec-ov s starejšimi sistemi.

Seveda je medsebojna kompatibilnost z drugimi PCS sistemi zagotovljena, a le z možnostjo internega sistema MCU ( Multi- Control Unit), podpira pa simultano več točkovno ( multi point) videkonferenčni sistem z največ 6 končnimi točkami (end points), če pa sta dve enoti PCS-G50 povezani v kaskado pa celo 10 končnih točk ( end points).

Vsi postavljeni mostovi ( bridges) med enotami ( kot npr. PCS-G50) delujejo med ISDN in IP omrežjem ( če je to potrebno) in propustno brez zmogljivostnih izgub celotnega sistema.

Ostale nekatere ključne možnosti opredeljujejo:

Site- name display function  

Memory Stick™ media

Data sharing

QoS support     

Encryption function

Streaming function

Digital whiteboard support

prikaz imena klicajočega

zajem medija na spominsko kartico

deljenje podatkov

primerna zagotovitev signala, glede na omrežje

možnost kodiranja podatkov, varnost

pretakanje

možnost oglasne deske

5. 2 Video/ High Speed omrežna povezava

Z visoko kvalitetno Video/ High Speed omrežno povezavo PCS-G50  izdaja vrhunsko kvaliteto slike na  obeh omrežjih (ISDN(H.320) in IP (H323)  in polno podporo ne prikladnem ITU-T (starejši format) Na protokolu H.263, podpora 4CIF formata podpira največjo vrednost (rate) 30 fps (sličic na sekundo), pri protokolu H.264 pa celo s prepletanjem (interlaced) 60 polj na sekundo.

Z uporabo MCU programske opreme, PCS-G50 lahko komunicira s 5 oddaljenimi videokonferenčnimi sistemi, istočasno, z uporabo enega (ISDN) ali drugega protokola (IP) ali obojnega, mostično povezovanje (bridging).

5. 3 Kaj je posebno in edinstveno, glede PCS-G50?

Podaja res izjemno visoko kvaliteto, H.264CIF videa in čistega MPEG-4 AAC avdia, posamezno ali v večtočkovnih sistemih (multipoint videoconferencing systems). Dodajanje novih sistemov se preprosto vrši s klicnimi funkcijami (ISDN).

Multi-Point Videokonferenca do 10 odjemalcev.

Slika 3: Multi-Point Videokonferenca

Slika 4: Site name display

Slika 4: Site name display

Med sami več krajevnimi video konferencami, je težko zagotoviti sledenje vseh udeležencev (participiants), vendar lahko z funkcijo PCS-G50 Site name display-a  odpravimo tudi to težavo. S to funkcijo lahko prikažemo vse kar se tiče podjetja ali poslovnih enot, omogočimo vsem udeležencev, udeležitve in spremljanja vseh dogodkov (parties).

Slika 3: Multi-Point Videokonferenca  

5. 4 Avdio vizualni (A/V) snemanje na spominski medij

Zajem avdio in video signala med samo konferenco je zelo pomembno, se pravi snemanje vsega dogajanja med konferenco.

Na glavnem monitorju (AV snemanje ni podprto, pa tudi snemanje predstavitve ne, če je AES (kriptiranje) aktivno,) se lahko snema neposredno na spominsko kartico  MPEG-4 formatu in se lahko ponovno prikazuje na katerem koli računalniku, z uporabo QuickTime® media player-jem.

5. 5 Medsebojno deljenje datotek

(Data-Sharing Capabilities/Digital)
Whiteboard Support

Podatki, ki so na lokalnih računalnikih, lahko služijo kot izmenjava in  služijo  vsem videokonferenčnim udeležencem, s tem prehaja medsebojna komunikacija na še višji nivo

Vsaka slika ki je lahko prikazana na računalniku, se lahko pošlje ali sprejme  v osnovni XGA resoluciji , s to nastavitvijo je omogočeno deljenje datotek.
Kot dodatek, informacija, ki je prikazana na Whiteboard-u  lahko vidijo vsi udeleženci konference v realnem času ali je shranjena za kasnejši ogled ali obdelavo.

5. 6 Integrirana možnost predvajanja

Za oddajanje ( potrebna je uporaba multicast routerja) video konferenc velikemu številu poslušateljev oziroma gledateljev, izobraževalnih dogodkov ali korporacijskih govorov, je ta funkcija, integrirana v preprosti rešitvi, ki jo nudi vsak internetni brskalnik.

Integrirana predvajalna funkcija (built-in streaming function) omogoča oddaljenim uporabnikom, prijavo na vsakem računalniku z uporabo Internet brskalnika, z vpisanim internetnim naslovom (IP) uporabniškim imenom in geslom, predvajanje interaktivnih vsebin.

Čisto preprosto, možno je uporabljati, tudi več oken in stalno povezavo in s tem spremljanje avdio in video vsebin. S to možnostjo lahko stotine ljudi, po vsem svetu enostavno spremlja dogajanje v konferenčnem prostoru.

Sistemske zahteve so povdarjene pri internetnem brskalniku, najprej v različici brskalnika od 6.0 navzgor, različici operacijskega sistema, različici Win XP, Vista ali spremljanje preko programa različice QuickTime 6.0 in više.

5. 7 Fleksibilni prikaz vzorcev na vseh straneh (odjemalcih)

Flexible Display Patterns at all Sites

V primerjavi z navadnimi vzorčenji, prikazovanji, kot je npr. prikazovanje na oddaljenih zaključnih točkah v celozaslonskem načinu ali prikazovanje bližnjih in oddaljenih zaključnih točkah v obliki slika v sliki, se v tej multikonferenčni opremi uporabljajo različni, spreminjajoči se prikazi vzorčenj.

S podporo (4 slikovno in 6 slikovno) , v več zaslonskem načinu  prikaza seveda z vzorcem, prikazom, ki je enak številu povezanih strani ( odjemnih mest)

V obeh primerih celozaslonskem načinu ali več zaslonskem načinu imamo možnosti dveh vrst prikazovanja.

5. 8 Zvočni preklopni sistem ( Voice Switching)

Ta možnost preklapljanja nam omogoča , da se prikaz z oddaljenih in bližnjih točk vrši preko zaznavanja aktivnosti avdio signala.

Slika 5: zvočni preklopni sistem

To pomeni da se v celozaslonskem načinu, pojavi slika govorečega, prav tako v več zaslonskem načinu, največja slika tistega udeleženca, ki aktivno dviguje avdio signal. ( npr , eden od 6 slik  na zaslonu se poveča ob aktivnosti).

Slika 6: Zvočno preklapljanje v več zaslonskem načinu

Slika 6: Zvočno preklapljanje v več zaslonskem načinu

5. 9 Izbrana lokacija  (Fixed Site)

Kot nam že ime ponazarja, gre za prikaz, ne glede ali gre za celozaslonski ali več zaslonski način, stalno ostaja slika v ospredju tistega, ki smo ga dali v ospredje in označili za izbrano lokacijo.

5. 10 Daljinski upravljalec (Remote control)

Z daljinskim upravljalcem si precej olajšamo delo, saj nam omogoča kar veliko število možnosti.

S smernimi tipkami lahko na upravljalcu, izberemo in pokličemo kontakt ( klic), ki ga želimo, lahko si nastavimo program in način prikaza, koga bomo dali v ospredje, kakšno povezavo bomo uporabljali, kakšen način (celozaslonski ali več zaslonski), seveda preko glavnega menija.

Preko 500 kontaktov se lahko shrani, v priročni imenik, z možnostjo pregledovanja zgodovine (lahko prikaže zadnjih 32 klicev), poimenovanja klicev, itd.

Slika 7: Launcher Menu Slika 8: Phone Book
Slika 7: Launcher Menu Slika 8: Phone Book 

5. 11 Vrhunski Zvok

Sam sistem PCS-G50 reproducira čisti in naraven zvok, z uporabo MPEG4 AAC (Advance Avdio Coding) na 14KHz in vgrajen proti odmevni sistem, ki minimizira nezaželjene odmeve med konferenco.

Kompatibilnost z velikim številom različne opreme, recimo Sony-evih zunanjih mikrofonov in zvočnikov, vključno z unidirectionalnimi in omnidirectionalnimi modeli. Sam sistem se obravnava kot profesionalen, posebej cenjen v strokovnem pogledu A/V uporabnikov, tako moč, možnosti in prilagodljivostjo.

Ponaša se z izjemnim zvokom v konferenčnih sobah, ki so prirejene v obliku črke U, studiji, učilnicah, auditorijih.

5. 12 Različni tipi postavitev omizja

Slika 9: U-Shaped Conference Table Slika 10: Front-Shaped Conference Table
Slika 9: U-Shaped Conference Table Slika 10: Front-Shaped Conference Table

Preko 80 zunanjih naprav se lahko poveže v sistemsko verigo ( z kaskado celo več)  in se s tem omogoči da resnično lahko vsaka stran participira in je zvokovno slišna. Prav tako je zvok sinhroniziran s sliko. 

5. 13 Stilsko oblikovan design opreme

Z elegantnim oblikovanjem in različnimi opcijskimi postavitvami, kamere, opreme (glavne enote in codec naprave), lahko ustreza tudi v najbolj klasične konferenčne prostore, kot tudi v najmodernejše.

Če je zahtevana postavitev sledeča:
Veliki zaslon (30” to 50” PDP/LCD TV) ali monitor, pričvrščena kamera ( camera/codec ) nad njim, dobimo občutek kot da imamo naravni očesni kontakt ( eye conntact) z sodelujočimi, kljub temu da gledamo v ekran med video konferenco. ( pomembna je oddaljenost od zaslona)

5. 14 Možnosti priključkov in razširitve

Slika 11: priključki in razširitve

Slika 11: priključki in razširitve

5. 15 Primer enostavne konfiguracije sistema

Slika 12: konfiguracija sistema

Slika 12: konfiguracija sistema

PCS-1
IP NETWORK
ISDN
PCSA-B768S
(opcija)
Digital Whiteboard
(opcija)
Monitor
(opcija)
PCS-A1
Zvočniki (opcija)
projektor
Sistem PCS-G50
Kamera
PCS- TL30
PCSA-B768S (opcija)
PCSA-DSB1S 8opcija)
PC (opcija)
Monitor (opcija)

5. 16 Podpora spominski kartici (Memory Stick PROTM, DUOTM)

Osebni klicni imeniki ( phone books) lahko nastanejo in shranjujemo na spominski medij, lahko tudi na spominski ključek. S preprostim vnosom pomnilniškega medija v glavno enoto PCS.G50, enota samodejno prepozna medij in vsebino na njem, torej ni več potrebnega kopiranja ali celo ponovnega vnašanja v primeru različnih lokacij, videokonferenc, predavateljev, sodelujočih.

Na spominski kartici je mogoče hraniti tudi ostale podatke, kot recimo, shramba zajetih slik, računalniških podatkov, slike iz elektronskih tabel, panelov, lahko se uporabi za nagraditev sistema, programov in dodajanja programov.

Multimedijski konferenčni sistemi, ki uporabljajo običajen (unicast) prenos zvoka in slike, se pogosto opirajo na standard za multimedijske aplikacije, ki se imenuje H.323 in je osnova za avdio, video in podatkovne komunikacije v IP omrežjih.

 


Nastavitve Pretakanja – Streaming

Da bi uporabljalo PCS pretočni sistem, morajo nastaviti osnovne parametre pretakanja, ter pričeti z samim pretakanjem, oddajanjem in prejemanjem.

 

6. Varnost videokonference (Security)

AES (Advance Encryption Standard). Varnost videokonferenčnega sistema na tej opremi je možna ravno zaradi podpore AES 128 bitne enkripcije.

Sam sistem ponuja 2 vrsti enkripcije v IP omrežju. Prva uporablja ITU-T H.235 standard, ki omogoča kriptirano komunikacijo z ostalimi uporabniki tega standarda in drugi bolj primeren, Sony-ev način enkripcije, označen kot idealen pri povezavi več PCS sistemov.

Vseeno katera vrsta enkripcije se uporablja, imamo video, avdio in grafični del kriptiran v celotnem trajanju povezavo, oziroma videokonference.

6. 1. QoS (Quality of Service) Razširjene možnosti

Ob sami videokonferenci preko omrežja  se postavlja vprašanje kako zagotoviti video in avdio kvaliteto, v primeru da propustnost omrežja niha in se spreminja.

Sistem lahko poskrbi za težavo z 3 razširjenimi možnostmi( V primeru ko je izbran Hibridni način, je najboljša možnost da je izbran tudi QoS na samodejni način ( automatic) ker se s to nastavitvijo lahko zadovolji kvaliteta, ne glede na pogoje omrežja) razširiti QoS v omrežju:

6. 2. ARC ( Adaptive Rate Control)

Samodejno spreminjanje prenosne hitrosti video signala, v razmerju spreminjajočih se pogojev omrežja. Izbere se najbolj primerna hitrost okvirjev (Frames), kar pa preprečuje prekinitev ali celo zastojev slike.

6. 3. Real-time Auto Repeat Request (ARQ)

Funkcija omogoča ponovno postavitev izgubljenih paketkov ( IP packets). Ta funkcija je dosežena z medpomnilnikom in medpomnenjem na kodirniku in možnostjo nadomestnih v primeru izgub, prav tako omogoča stabilno avdio in video kvaliteto, preprečuje padce slike tudi v največjem omrežnem prometu.

6. 4. Forward Error Correction (FEC)

Že iz imena je možno razbrati, da funkcija v sistemu omogoča popravilo napak in prenosa v samem končnem delu sprejema ( end point). Če se pojavijo napake v prenosih, lahko sistem popravi tudi te, ustrezno ojača in zagotovi pristen video signal.

7. Programska nastavitev pretakanja (Streaming)

Da bi uporabljalo PCS pretočni sistem, morajo biti izpostavljeni naslednji koraki.

 • Nastavitev osnovnih parametrov pretakanja.
 • Pričeti z samim pretakanjem, oddajanjem.
 • Pričeti z samim pretakanjem, prejemanjem

Nastavitve in operacije so opisane spodaj

Slika 13: pripravljalne nastavitve

Slika 13: pripravljalne nastavitve

7. 1. Pripravljalne nastavitve

 • Postavi Streaming v Enabled.
 • Postavi Video v pravilno vzorčenje (bit rate) za pretakanje videa. Možnosti na razpolago so Off, 64 Kbps, 128 Kbps, 384 Kbps, and 512 Kbps. Če izberemo Off, se bodo pretakali samo avdio podatki

Vzorčenje (bit rate) za  avdio pretok je nastavljen tovarniško na 64 Kbps. Upoštevati moramo da so višine vzorčenj video in avdio zajem, pretakanje precej odvisne od širine pasu mreže, po kateri se bodo vršile. Predpostavljamo  da so določeni pogoji izpolnjeni.

7. 2. Administrator setup

Slika 14: administrativne nastavitve

– Postavi  Avdio Port Number in  Video Port Number za pravilne vrednosti omrežja. Obseg ki je na voljo je  0 do 65535. Če imamo paketno selekcijo, oziroma požarni zid, temu primerno opremo vrata, in s tem omogočimo komunikacijo. Če želimo poslati multiplicirana pretakanja na več naslovnih mest, lahko to dosežemo z nastavitvijo in odprtostjo različnih vrat. Če ne uporabljamo, različnih zaščit, požarnih zidov, seveda pustimo prenastavljeno nastavitev ( default)

– PostaviHop vrednost, odvisno od števila usmerjevalcev med izvorom pretakanja in zaključno destinacijo ( odjemalci) . Na voljo je obseg 0 in 255. V primeru da imamo samo eden usmerjevalec, postavimo vrednost 2. Pazljivi moramo biti tudi , da ne postavimo nepotrebnega velikega  Hop števila, saj s tem dosežemo padec omrežne razpoložljivosti.

Nižje nastavitve pomenijo, v primeru.
0: Komunikacija je omejena izključno samo z gostiteljem
1: Komunikacija je omejena samo na podomrežje
2: Komunikacija je omejena na 1 usmerjevalec.
15: Komuikacija je omejena na medomrežje

7. 3. Začeti in ustaviti pretakanje

Slika 15: meni pretakanja

Z uporabo Streaming menu – ja lahko  izvedemo funikcije

 • Izberi Start za pričetek pretakanja.
 • Izberi Stop za zaustavitev pretakanja.
 • Pretakanje je onemogočeno, če je video konferenca zaščitena, kriptirana.
Slika 15: meni pretakanja  

7. 4. Pretočni podatki

Sistem pretaka konferenčni avdio in video. Vsekakor se lahko zgodi da pride do tipov A/V , ki se uporabljajo pri videokonferenci, ne dajo pa se pretakati.

 • Avdio in video se pretaka ves čas, dokler je konferenca v dogajanju in dokler ne.
 • Avdio pretakanje se reproducira v točno enakem zvoku, kot je slišan na videokonferenci. Če se reproducira večtočkovna konferenca, potem bo temu primeren tudi zvok od vseh udeležencev.
 • Generalno, sistem pretaka prikazano sliko, točno tako kot je prikazano in kot je na monitorju.
 • Slika v sliki sistem se pretaka brez sprememb.
 • Če je lokalni sistem nastavljen na razpolovljen ekran ( split screen), potem se samo lokalno tako prikazuje, pretočni podatki , pridobljeni se zajemajo nespremenjeno.

7. 5. Sprejemanje (odjemalec)

Slika 16: odjemalec

Pretočno sprejemanje preko PCS sistema nudi možnost spletnega
Prikazana slika prikazuje odjemalčevo stran, po identifikaciji z geslom.

 • Pretakanje se izvaja preko QuickTime player-ja. Pri tem upoštevajmo QuickTime ver. 6 in 7. Če ta ni nameščen se lahko sname s te strani http://www.apple.com/quicktime/download/
 • V PCS system dostopamo preko PC internetnega odjemalca ( web browser)
 • Ko pritisnemo Streaming gumb na PCS sistemu , na spletni strani internetnega odjemalca, se bo QuickTime program samodejno odprl in začel s sprejemanje pretočne vsebine. 
 • Sama PCS enota ne zna sprejemati pretočne vsebine
Slika 16: odjemalec  

7. 6. Geslo za pretakanje (Streaming  Password)

Slika 17: geslo za pretakanje

PCS spletna funkcionalnost  omogoča določitev odjemalnih uporabniških imen in gesel, na strani odjemalcev. Dostop do teh profilov je zaščiten z geslom.

 • Če želimo omejiti dostop z geslom , enostavno vpišemo geslo (do 10 znakov) v Polje Streaming Broadcast Password.
 • Uporabnika določimo v polju  Username, prav tako njegovo geslo, Password polje.
 • Pretočni profili so namenjeni samo za uporabo omejitve pretočne vsebine.
Slika 17: geslo za pretakanje  

7. 7. Snemanje

Slika 18: snemanje

 

Snemalna dolžina

Snemalna dolžina in s tem količina podatkov mora ustrezati velikosti spominske kartice, v odvisnosti od video izvora… Rezultati na sliki, nas prikažejo razmerje.

 

 

Slika 18: snemanje

 

8. Videokonferenčni standardi

Z razvojem vsake tehnologije se pojavlja potreba po uveljavljanju določenih pravil. Namen teh pravil, da omogočijo čim lažje delovanje določene tehnologije. S tem namenom so bili ustvarjeni tudi standardi na področju videokonferenčnih sistemov. Kot dokaj nova smer, ki se hitro razvija. Zato je na tem področju veliko dela in novi standardi se pojavljajo letno.

Na tem področju bi omenil nekaj organizacij, ki imajo ključni pomen pri vzpostavitvi teh standardov:

 • ITU (International Telecommunication Union): To je mednarodna organizacija, ki skrbi za razvoj na področju telekomunikacij. Znotraj ITU obstaja poseben sektor, ITU-T, ki je dejaven na področju uveljavljanja telekomunikacijskih standardov. Deluje od 1.3.2003 in je nasledil International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT), ki je deloval že od davnega leta 1865. Tu bi mogoče še omenili še podporni biro od ITU-T, Telecommunication Standardization Bureau (TSB), ki skrbi za širjenje informacij, sodelovanje z drugimi organizacijami na področju standardizacije…

 • IETF (The Internet Engineering Task Force): To je odprta mednarodna skupnost mrežnih oblikovalcev, operaterjev, ponudnikov in raziskovalcev, ki jih zanima razvoj Internetne arhitekture in njegovo nemoteno delovanje. Organizacija je odprta za vse zainteresirane osebe. Delo znotraj IETF se dejansko opravlja znotraj delovnih skupin, ki se so organizirane in razdeljene po segmentih (npr. transport, varnost, mreže). Večino dela se opravi preko elektronske pošte. Sestanki se organizirajo trikrat letno.
 • IMTC (International Multimedia Teleconferencing Consortium): IMTC je mednarodna skupnost podjetij, ki so usmerjena k razvoju komunikacij v realnem času in multimedijsko vsebino. Možnost delovanja ne glede na platformo s postavljanjem standardov je ključni cilj delovanja organizacije.

Med najbolj reprezentativnimi standardi so tisti, ki so našteti v nadaljevanju.

 • H.320 – Omogoča multimedijsko komunikacijo preko ISDN omrežij. To je uveljavljen in zrel protokol. Predstavlja pomemben most do klasičnih telefonskih omrežij. Zagotavlja kakovostno sliko, vendar ni poceni.
 • H.323 – Omogoča multimedijsko komunikacijo preko IP, RTP, LAN, ISDN in POTS. To je protokol, ki je dominanten na področju IP. Deluje dobro v kombinaciji z H.320 in VoIP (voice over IP), tako, da z različnimi mediji komuniciranja uporabljamo eno opremo pri končnem uporabniku. Je poceni, vendar daje slabšo kakovost slike. Omogoča hkratni dostop iz večih točk (Multicast)
 • H.324 – Standard za multimedijsko konferenco preko telefonskega ali ISDN omrežja, za svoje delovanje potrebuje modem V80.
 • H.325 – Standard za multimedijske konference z veliko pasovno širino (ATM – asynchronous transfer mode)
 • SIP – (Session Initiation protokol) standard od IETF. Sodelovanje med H.323 in SIP je vedno boljše.
 • H.239 – Omogoča več video tokov hkrati, znotraj ene seje. To je ponavadi potrebno, kjer potrebujemo sliko tako govornika kot poslušalca na drugi strani (recimo predavatelj – poslušalci).

Vsak od teh standardov je sestavljen iz podrejenih standardov za zvok, video, povezavo…

Video kodeki:

 • H.261 – video kodek, ki je prenaša celotno sliko
 • H.263 – video kodek, ki je prenašal vsako drugo vrstico v sliki, kar je vplivalo na to, da je prenos razpolovljen.
 • H.264 – najnovejši kodek, ki omogoča prenos le sprememb v sliki, kar je še dodatno spremenilo količino podatkov, ki se prenaša med video konferenco.

Kodeki za zvok:

 • G.711 – kodek za zvok, ki omogoča prenos zvoka do 3.4kHz,
 • G.722 – kodek za zvok, ki omogoča prenos zvoka do 7kHz,
 • SIRENA – kodek za zvok, ki omogoča prenos zvoka do 14kHz, produkt Polycoma.

Ostali standardi pomembni za video konference:

 • RTP – Real Time Protocol
 • RTCP -Real Time Control Protocol
 • RSVP – Reservation Setup Protocol
 • H.225, H.245 – Connection standards
 • T.120 – Data conferencing standards

Seznam osnovnih kratic:

 • QoS – Quality of Service – Kakovost storitev
 • QoE – Quality of Experience – Kakovost zaznave
 • IP – Internet Protokol – internetni protokol
 • ISDN – Integrated Services Digital Network – digitalno omrežje integriranih storitev
 • ISP – Internet Service Provider – Ponudnik internetnih storitev
 • Kbps – Kilobit per second – kilobitov na sekundo
 • VC – Video Conference – videokonferenca
 • UDP – User Datagram Protocol – protokol uporabniških datagramov
 • TCP – Transmission Control Protocol – protokol za kontrolo prenosa
 • Streaming  – pretakanje, strujanje, prenos
 • Unikast  – način prenosa podatkov
 • Multicast – način prenosa podatkov
 • HOP – potovanje podatka od izvora k cilju
 • PCS – personal communication system
 • MCU – multi control unit

9. Zaključek

Videokonferenca, kot komunikacijski medij ima veliko prednosti, saj imajo udeleženci občutek, da so dejansko prisotni, vizualna povezava med udeleženci pa veča medsebojno razumevanje in daje občutek medsebojne povezanosti, kar pri elektronski pošti, telefonu ni. Videokonferenca pa je primerna tudi za uporabo velikega števila različnih medijev, kot so npr. video in avdio posnetki, grafike, animacije, računalniške aplikacije itd. Da pa ne bi govorili samo o prednostih obstajajo tudi slabosti, saj za kvalitetno videokonferenco potrebujemo drago opremo, kar ni sprejemljivo za vsak žep, vendar je možno dobiti opremo v posojo ali jo celo kupiti. To si lahko za zdaj privoščijo le malo večja podjetja oziroma šole, ki že nudijo študentom tako imenovan študij na daljavo ( B2, Doba, itd). Ali bomo v bližnji prihodnosti res opravljali vsa opravila in spremljavi vse dogodke kar iz domačega fotelja? Za to bo treba še malo počakati, ampak resničnost tega počasi že trka na vrata!

10. Literatura in viri

 1. http://sunsite.utk.edu/video/index.html,
 2. http://www.h323forum.org,
 3. http://www.openh323.org,
 4. http://www.dante.net/nep/GEANT-MULTICAST,
 5. http://www.ripe.net/ripe/wg/mbone.
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/PCS_System
 7. http://www.google.com
 8. http://www.ivci.com/videoconferencing-sony-pcs-g50.html
 9. http://www.ivci.com/pdf/videoconferencing_sony_pcs-g50_data_sheet.pdf

1. JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej. Oblikovanje navidezne konferenène dvorane. Življ. teh., maj 1999, letn. 50, str. 44-47

Organizacije, ki imajo ključni pomen pri vzpostavitvi standardov na področju videokonferenčnih sistemov:

 • ITU (International Telecommunication Union), mednarodna organizacija, ki skrbi za razvoj na področju telekomunikacij.
 • IETF (The Internet Engineering Task Force), odprta mednarodna skupnost mrežnih oblikovalcev, operaterjev, ponudnikov in raziskovalcev.
 • IMTC (International Multimedia Teleconferencing Consortium), mednarodna skupnost podjetij, ki so usmerjena k razvoju komunikacij.
DELI
Prejšnji članekTelevizijski informativni program
Naslednji članekDigitalna fotografija

Rober Bolko je študent na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno delo je pripravil kot seminarsko nalogo pri predmetu "Praktično izobraževanje 2" študijskega programa multimediji v šolskem letu 2007/2008.