Vpeljava SMED tehnike na proizvodnjo linijo HKZ – Čep 4

246

Diplomsko delo prikazuje vpeljavo SMED tehnike na proizvodnjo linijo HKZ – Čep 4. Naredili smo posnetek menjave na liniji Čep 4 in natančno definirali eksterne ter interne izgube.
Če želimo odstraniti izgube ne le na strojih, temveč v celotnem procesu proizvodnje, moramo te izgube najprej prepoznati. Kako jih prepoznati, izmeriti in odpraviti nas uči SMED tehnika, ki jo je izumil Shigeo Shingo. Ko prepoznamo, izmerimo in optimiziramo izgube v celotnem procesu proizvodnje, moramo uporabiti pravilen način in pristop s ciljem povečati kapacitete, zadovoljiti kupce in ustvariti čim večji dobiček.
Z analizo in optimiranjem materialnega toka bomo vplivali na celoten materialen ter informacijski tok, pojasnili bomo, kje imamo izgube in na kakšen način jih bomo odpravili. Optimizacija celotnega procesa poteka v proizvodnji,pri vodenju in načrtovanju,pri prenosu informacij, skladišču in logistiki.
GKN Driveline Slovenija se zavzema, da predstavlja tok vrednosti v naših proizvodnih procesih delo, ki spremeni izdelek v takšno stanje, obliko ali lastnost, kakršno nam je kupec pripravljen na koncu tudi plačati.

 

Download full insight