“Vpliv digitalizacije na poslovno dejavnost” je krovna tema diplomskih del programa Ekonomist v letu 2017

407
Web analytics concept - Multicolor version

Digitalizacija predstavlja revolucijo na področju opravljanja poslovanja v podjetjih. V zadnjem desetletju je prevetrila tradicionalne poslovne modele in spremenila poslovno dejavnost. Uporaba mobilnih digitalnih tehnologija omogoča podjetjem bogato izbiro in priložnosti za povečanje dobičkonosnosti in razvoj inovativnih produktov ter storitev. Vpliv je viden v vseh ključnih poslovnih sistemih:

  • Administracija– storitve na oblaku omogočajo učinkovito shranjevanje in deljenje informacij
  • Komunikacija – socialna omrežja in mobilne tehnologije omogočajo podjetjem neposredno povezavo, komunikacijo, sodelovanje in grajenje vezi na globalni ravni
  • Shranjevanje in distribucija– “Internet Stvari” povezuje in integrira sisteme skozi vse poslovne strukture
  • Produkcija – Umetna inteligenca (UI) in analitika velikih podatkov (Big Data) vodijo do inovacij in razvoja novih izdelkov ter storitev

Spremembe vendarle predstavljajo tudi izzive za podjetja – na kakšen se mora podjetje prilagoditi, kako zaposliti in obdržati kreativni kader, investirati v nove tehnologije ter odgovoriti na vse bolj konkurenčno okolje.

Študentje programa Ekonomist bodo v okviru krovne teme raziskali vpliv digitalnih tehnologija na poslovanje izbranega podjetja. Tako bodo študentje imeli priložnosti raziskati konkretne implikacije digitalnih tehnologij glede na njihova (bodoča) delovna mesta ter ugotovili kako digitalizacija spreminja prihodnost trga dela. Spoznali bodo tako izzive kot tudi priložnosti, ki jih hitro rastoče tehnologije predstavljajo za podjetja.

Tema diplomskega dela

Študentje bodo sami izbrali svojo temo diplomskega dela skozi gostujoča predavanja in diskusije različnih področij digitalne transformacije, med njimi:

  • Faze digitalne transformacije v organizaciji
  • Izzivi integracije nastajajočih tehnologij v organizaciji
  • Implikacija digitalnih tehnologij za mala in srednja podjetja
  • Spletna prodaja in kako ta poganja poslovno uspešnost
  • Sodelovanje s strankami s pomočjo digitalnih tehnologij

Ocenjevanje diplomskega dela

Študentje bodo ob uspešni oddaji pisnega dela le to zagovarjali pred komisijo. Diplomska dela bo ocenil tudi zunanji ocenjevalec iz Velike Britanije skladno z akreditacijskimi postopki za zagotovitev enakih mednarodnih standardov.