Vzdrževanje pretočnih polj v HE Ožbalt in HE Vuhred

244

 

Diplomsko delo opisuje proces remonta pretočnih polj na HE Ožbalt in HE Vuhred. Obe elektrarni sta po svoji zasnovi identični z enako vgrajeno turbinsko in hidromehansko opremo.

Namen diplomskega dela je opisati delovne procese in zapisati zaporedje izvedbe del, ki se odvijajo v samem poteku remonta na pretočnih poljih.

Delovni procesi so v diplomskem delu prikazani v obliki delovnih navodil, ki bodo v prihajajočih letih v pomoč delovnim skupinam pri remontih pretočnih polj na teh dveh elektrarnah. Remonti pretočnih polj se izvajajo ciklično, praviloma vsakih 15 let. Z rednimi remonti dosegamo visoko stopnjo zanesljivosti delovanja pretočnih polj.

 

Download full insight