V današnjem času je zelo pomembno uskladiti izkušnje in strokovnost zaposlenih ter zadovoljstvo in zvestobo strank, kajti njihova zvestoba je ključnega pomena za dolgoročen uspeh podjetja, saj so stranke vedno bolj zahtevne, izobražene in informirane, pa tudi konkurenca je vse bolj agresivna in spretna pri pridobivanju strank.
Vendar se tudi konkurenca zaveda, da je pridobivanje strank le del mozaika, drugi del, ki je morda še pomembnejši, pa je, da stranko zadovoljimo in jo tudi obdržimo. Zadovoljna stranka se rada vrača, vendar to še ni zagotovilo, da se bo vračala še naprej, zato morajo podjetja stremeti k temu, da takšno stranko tudi obdržijo. Stranka, ki je zvesta podjetju, zagotavlja stalen promet, kar pa je še pomembneje, stroški »zveste« stranke so nekajkrat nižji od stroškov pridobivanja novih strank.
Ravno zaradi vse ostrejše konkurence in potrebe po ohranjanju svojih komitentov ter pridobivanju novih, so se banke odločile približati se stranki s širšo ponudbo storitev, in to so storile z raznovrstnimi zavarovalnimi produkti.

Download full insight