V diplomski nalogi preverjam in raziščem zadovoljstvo poslovnih partnerjev,  s katerimi ima naše podjetje sklenjeno pogodbeno sodelovanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter s področja računovodstva.

Na obeh področjih je konkurenca in ponudba na slovenskem trgu izredno bogata, zato želim, da za naše stranke poskrbimo tako dobro, da bodo le-te ostale stalne. Pogosto se namreč dogaja, da stranke, ki sicer izražajo zadovoljstvo s storitvami, prestopijo h konkurenci, čeprav zadovoljna stranka praviloma ostane zvesta. Zadovoljstvo poslovnih partnerjev je izredno pomembno, zato  je temu področju potrebno posvetiti veliko dela in časa.

Ob tem preučujem področje delavca in njegove lastnosti, ki jih potrebuje za delo dobrega tržnika. Ugotavljam, da bo treba na tem področju poskrbeti, da se bo z našim poslovnim partnerjem srečevala oseba, ki bo stranko pritegnila s svojim  kvalitetnim znanjem, z videzom in z osebnostnimi lastnostmi.

Raziskavo sem opravila z anketiranjem. Kljub težkim časom našega gospodarstva so se stranke na anketo odzvale pozitivno, celo pohvalno.
Menim, da je pridobivanje informacij o zadovoljstvu strank zelo pomembno za naše bodoče in uspešno poslovanje.

Pri teoretičnem delu diplomske naloge so mi bile v pomoč predvsem spletne strani, še zlasti spletna stran Spago – agencija za direktni marketing in različno drugo strokovno literaturo, ki je navedena v kazalu. Sicer so bile osnove diplomskemu delu predvsem moje lastne ugotovitve in rezultati izvedene ankete.