Kvaliteto storitev v bančnem prostoru ustvarjamo ljudje in prav ti so odločilnega pomena pri gradnji človeškega odnosa do strank, ki se prične prav z aktivnim pristopom v odprtih poslovalnicah in se konča takrat, ko stranka zadovoljna zapusti banko ob misli »Bilo je odlično, sem se bom še vrnila«.
Prav v tem kriznem času je uspešnost podjetja še kako pomembna, saj na eni strani daje zaposlenim varnost, na drugi strani pa strankam zaupanje in varnost njenih naložb.
Hitro prilagajanje nenehnim spremembam, doseganje ciljev in uspeh, so vodilo vsakega podjetja, vendar pri tem velikokrat pozabimo na zaposlene in njihovo zadovoljstvo glede vpeljanih sprememb.
Model odprte poslovalnice s sodobnim pristopom in individualno obravnavo je prednost banke in je lahko uspešno le z zadovoljnimi zaposlenimi, ki v teh prostorih delajo. Pomembno je doseči, da zaposleni sprejmejo delovno okolje kot del sebe s pogledom v prihodnost in v gradnji dolgoročnega partnerstva s strankami.
Standardi kvalitete storitev z aktivnim pristopom in zadovoljni zaposleni so pomembni dejavniki za ohranjanje strankine zvestobe, pridobivanje novih strank in s tem povečanje dolgoročnih partnerstev, s katerimi podjetje dosega profitabilnost in uspeh podjetja.

 

Download full insight