V vsakdanjem življenju smo večkrat izpostavljeni različnim, za naše telo neugodnim, fizičnim in psihološkim vplivom.
Eden izmed teh vplivov je hrup, ki postaja vedno hujši onesnaževalec okolja. Ker človek veliko časa preživi na delovnem mestu, je pomembno, da je naše delovno mesto prijazno, zdravo in varno.
Dobre delovne razmere lahko vplivajo na izboljšanje delovnih rezultatov, slabe delovne razmere imajo za posledico odsotnost z dela zaradi poškodb na delu, zdravstvenih okvar, bolezni in stresa.
Zaposleni pogosto ne moremo vplivati na spreminjanje našega delovnega okolja, vendar ni nujno, da je tako. Številni delodajalci se že zavedajo, kako pomembno je, da so njihovi zaposleni zdravi in motivirani za delo, zato so pripravljeni sprejemati njihove predloge, ki bi izboljšali delovne razmere.
Okvare sluha so ene izmed glavnih zdravstvenih problemov, ki nastanejo v zvezi z delom, zato jim je potrebno posvetiti dovolj pozornosti.