Inženirske vede

Inženir informatike – modul Programsko inženirstvo

Inženirske vede
Inženir informatike – modul Programsko inženirstvo
Prijava
2-letni izredni študij za pridobitev dvojne diplome
Javno-veljavni višješolski program R Slovenije 120 ECTS
Higher National Diploma Velike Britanije

Višješolski strokovni program

Višješolski strokovni program Plus

 • 800 ur predavanj in laboratorijskih vaj
 • 800 ur praktičnega izobraževanja v podjetju
 • Vsa študijska gradiva
 • Posneta predavanja in E-Academia
 • Brezplačna programska oprema
  Office365, Windows 10
  MS Project in Google Apps
  za uporabo na lastnem računalniku
  v vrednosti 1.264 EUR
Vključuje višješolski strokovni program in:

 • Zagotovljena zaposlitev v 6 mesecih po diplomiranju
 • Ekskluzivne zaposlitvene ponudbe
 • 1:1 karierno svetovanje
šolnina že od

84,5 EUR / mesec

2 za 1 Štipendijski sklad Academia
v prvem letu študija

šolnina

269 EUR / mesec

po brezplačnem preizkusu

Diplomanti

Ta diploma je korak v življenje, začetek mojega življenja. Študij je namreč čisto nova dimenzija. Med potekom smo se imeli strašno fajn, bili smo krasna klapa kot se temu reče.
Mateja Jevšnikar Hočevar,
inž. medijske produkcije, RTV Slovenija
Kar verjeti ne moremo, da sta za nami že dve leti šolanja, pred nami pa novi izzivi. V tem času se je spletlo veliko prijateljskih in tudi poslovnih vezi med nami, kar je dragocenost, ki je ne bomo izpustili iz rok. Danes lahko vsi potrdimo, da je bila odločitev za šolanje na Academii pravilna in pametna odločitev.

Iz govora diplomantov in diplomant na slavnostni podelitvi diplom

Zadovoljstvo študentov

 • 95% študentom smo dosegli in presegli pričakovanja glede študija
 • Več kot 97% študentov bi nas priporočalo prijateljem in sodelavcem
 • Uspešnost študija naših študentov je med 80% in 90%

Povzetek študijskega programa

264156_493820203964225_269267105_n (2)

Zakaj izbrati ta študijski program?

Z revolucijo socialnih omrežij se je bistveno spremenil tudi način priprave in izdelave informacijskih izdelkov. Če smo še do nedavnega brali in gledali vsebine le peščice avtorjev, smo danes kreatorji vsebine lahko prav vsi. Vendar kako v današnjem svetu polnih informacij postaviti našo zgodbo v ospredje? V študijskem programu informatika se boste seznanili z različnimi tehnikami, tehnologijami in platformami, ki Vam bodo omogočile Vaš izdelek postaviti v ospredje.

S prelivanjem vsebin s področja informatike, se boste specializirani za področje programskega inženirstva. Danes se namreč vse omenjene smeri bistveno bolj prepletajo kot nekoč, zato je dobro osnovno poznavanje teh vsebin pomembno za kasnejšo specializacijo in razvoj Vaše kariere.


Vaše projekte in izdelke bodo pregledali predavatelji, ki delujejo v praksi


100% vsebin pripravili strokovnjaki iz področja informacijskih tehnologij


100 dni prakse boste opravili v realnem delovnem okolju

Postanite inženir/ka informatike in spremenite Vašo karierno prihodnost! Ta višješolski strokovni študijski program Vam bo z vodenim, učinkovitim načinom izvedbe omogočil pridobitev strokovnih znanj potrebnih za delo razvijalca programske opreme, spletnega razvijalca, upravljalca podatkovnih baz ali vodja IT projektov.

Ob končanju tega študijskega programa lahko pridobite tudi uradne IT certifikate za Vašo večjo konkurenčnost na trgu dela:

 1. CISCO IT Essentials
 2. CompTIA A+
 3. Oracle Database 12c Administration
 4. Oracle Java SE 8 Fundamentals
 5. Oracle Introduction to SQL
Koalicija Evropske komisije za digitalna znanja in delovna mesta

Academia je prva in edina insitutcija iz Slovenije članica koalicije Evropske komisije za digitalna znanja in delovna mesta. Evropska Komisija je leta 2016 začela koalicijo za digitalna znanja in delovna mesta, ki je del Programa za nova znanja in spretnosti, da bi zagotovila, da bodo državljanom EU na voljo prava usposabljanja, znanja in spretnosti ter podpora. Koalicija podpira sodelovanje med deležniki s področja izobraževanja, zaposlovanja in industrije s ciljem izboljšati digitalna znanja in spretnosti tako strokovnjakov za IKT kot širšega prebivalstva.

Koalicija podpira tudi pobudo za pripravništva „Digitalna priložnost“ GD CONNECT. Ta gostuje pri Drop’pin@EURES, njen namen pa je okrepiti digitalna znanja in spretnosti s čezmejnimi pripravništvi za do 6 000 študentov in novih diplomantov med letoma 2018 in 2020.

 

 

The Skills Framework for the Information Age (SFIA)

Kvalifikacijski okvir za informacijsko dobo (SFIA) je globalni kvalifikacijski okvir, ki opisuje delovna mesta v IT panog in potrebe po njih. Okvir podpirajo podjetja, države in akademske institucije po vsem svetu.

Diplomanti tega programa dosegajo raven 4 SFIA odgovornosti kvalifikacijskega okvirja. Več tukaj

Predavatelji in predmetnik

predavatalji

Predavatelji

Predavatelji v študijskem programu so priznani strokovnjaki s področja programiranja, zbirk podatkov, operacijskih sistemov ter razvoja programskih aplikacij, ki vsakodnevno delujejo v praksi.

Predmetnik

Vsebina
predmetov
Predmet ECTS
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje 6
P3 Računalništvo in informatika 5
P4 Operacijski sistemi I 4
P5 Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov 5
P6 Računalniške komunikacije in omrežja I 6
P7 Programiranje I 7
P8 Zbirke podatkov I 7
P9 Ekonomika podjetja 6
P14 Programiranje II 6
P15 Razvoj programskih aplikacij 4
P17 Zbirke podatkov II 6
P14 Informacijski sistemi 5
P18 Izdelava spletnih strani 5
P19 Elektronsko poslovanje 5
P22 Prostoizbirni predmet – Matematika (Discrete Maths) 5
D1-D4, D8, D9 Praktično izobraževanje 31
D11 Diplomsko delo 5
SKUPAJ 120

Vpis in potek

vpis

 

Pričnite s študijem v oktobru 2020

Prva prijava: 12. februar – 18. marec 2020

Druga prijava: 24. avgust – 31. avgust 2020

Na še prosta mesta se lahko vpišete neposredno na šolo po drugem prijavnem roku do 30. oktobra 2020.

Pričnite s študijem takoj

V kolikor ste zaposleni ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in ne želite čakati do oktobra, se lahko študiju v program Higher National Diplome pridružite takoj.

Izvedba študijskega programa je prilagojena na način, da v kolikor prej začnete s študijem, prej tudi končate. V obeh primerih je trajanje študija in investicija v izobraževanje enaka.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše kdor je opravil:

 • splošno maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • temu ustrezno izobrazbo po prejšnjih predpisih ali
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, 3 leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Število prostih mest

Skupno število razpisanih vpisnih mest v študijskem letu 2020/2021 v programu Informatika je 60.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem pri nas oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in oceno izpita.

Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo prošnjo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. Izpiti, starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom ne priznajo.

Priznavanje izpitov je brezplačno. Ob več kot 1/3 priznanega študijskega programa temu primerno znižamo ceno izobraževanja.

800 ur predavanj in vaj

Predavanja in vaje potekajo 2-krat tedensko v popoldanskem času od 16.00 do 20.00 in/ali ob sobotah od 8.00 do 12.00 .

Predmeti se izvajajo modularno, predmet za predmetom, kar Vam omogoča učinkovitejši študij.

Spodbujamo timsko in kreativno delo študentov s projektnim delom, zato so predavanja praktično in projektno naravnana.

Laboratorijske vaje potekajo v sodobno opremljenih računalniških laboratorijih šole

kmalu.

Gostujoča predavanja

Pri skoraj vsakem predmetu k predavanju in vajam povabimo še TOP strokovnjaka iz prakse, ki Vam predstavi pomembnost strokovne vsebine pri vsakodnevnem delu in uspešnem delovanju podjetja.

Obisk podjetij in opravljanje praktičnega izobraževanja

V okviru posameznega podjetja boste obiskali vodilna podjetja v regiji in tako spoznali najboljše poslovne prakse posameznega strokovnega področja. Hkrati so obiski podjetij tudi odlična priložnost za mreženje z Vašimi bodočimi delodajalci.

800 ur prakse v podjetju

Praktično izobraževanje je pomemben del študija, zato je praksa strukturirana po strokovnih področjih:

 1. Komunikacije v tehniki – 3 ECTS
 2. Postavitev in konfiguracija omrežij – 6 ECTS
 3. Kodiranje programov – 4 ECTS
 4. Osnove ekonomije – 2 ECTS
 5. Izdelava programskih aplikacij – 4 ECTS
 6. Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov – 4 ECTS
 7. Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev – 4 ECTS

V podjetju Vas k delu usmerja mentor iz podjetja skupaj s predavateljem praktičnega izobraževanje Academie. Praktično izobraževanje je tudi osnova za izdelavo diplomskega dela.

Strokovna ekskurzija na Irsko – Silicijevo dolino Evrope

kmalu.

Druženje in mreženje študentov

Neformalna druženja in mreženja med študenti ter diplomanti so pomembna tako za njihov osebnosti, kot karierni razvoj. Academia zato vsako leto za študente organizira tematska srečanja, kot so uvodni strokovni seminarji »Kako uspešno nastopati«, »Kako poiskati zaposlitev doma in v tujini« ter tradicionalni piknik, kjer podelimo nagrade najboljšim študentkam in študentom generacije.

 

Diploma in zaposljivost

264156_493820203964225_269267105_n (2)

Diplomsko delo

Vaše diplomsko delo boste začeli graditi že ob pričetku študija skozi praktično izobraževanje. Študij je zasnovan tako, da lahko takoj po opravljenem zadnjem izpitu zagovarjate še Vašo diplomsko delo, ki bo temeljilo na konkretnem problemu organizacije, na primer:

»Razvoj programske opreme v podjetju XY«

Strokovni naziv

Naziv strokovne izobrazbe: inženir / inženirka informatike
Raven izobrazbe: 6/1
Vrsta programa: višješolski študijski program
Veljavnost diplomske listine

Študijski program Informatika je javno-veljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 117/2007).

Poleg diplomske listine, prejmete tudi prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku z podrobnimi opisi študijskega programa, doseženih kompetenc in vaše uspešnosti pri študiju.

Higher National Diploma Velike Britanije

Naziv strokovne izobrazbe: Higher National Diploma (HND) in Computing (Software Engineering)
Raven izobrazbe: 6/1 (UK Level 5)
Vrsta programa: Nigher national diploma
Veljavnost Higher National Diplome

Študijski program BTEC HND Computing je javnoveljavni program akreditiran Velike Britanije. Higher National Diploma (HND) je raven izobrazbe Velike Britanije primerljiva z ravenjo višješolskega strokovnega študija v R Sloveniji, to je 6/1, ovrednotena s 120 KT po ECTS. Programi so akreditirani in sprejeti na podlagi Nacionalnega kvalifikacijskega okvirja Velike Britanije.

Glavna prednost HND-ja je, da je pridobljena izobrazba prepoznavna in priznana v velikem številu držav sveta, ki imajo tesne vezi z Veliko Britanijo: Irska, Kanada, Avstralija, Malta in Nova Zelandija ter regijah: Latinska Amerika in JV Azija. Prav tako se lahko v večini primerov diplomanti vpišejo v 3. letnik dodiplomskega izobraževanja.

Diplomanti programa Informatika – Programersko inženirstvo opravljajo sledeče poklice

 1. Razvijalec programske opreme (Software Developer)
 2. Razvijalec iger (Games Developer)
 3. Razvijalec spleta (Web Developer)
 4. Poslovni analitik (Business Analyst)
 5. Sistemski analitik (Sytem Analyst)
 6. Oblikovalec podatkov (Data Designer)
 7. Tester IT sistemov (Systems Tester)
 8. Administrator podatkovnih baz (Database Administrator)
 9. Vodja IT projektov (IT Project Manager)
 10. Inženir v IT podpori (IT Support Technician)
 11. Spletni oblikovalec (Web Designer)

Nadaljevanje študija

Študij lahko diplomanti programa Informatika – Programersko inženirstvo nadaljujejo v visokošolskem strokovnem programu (1. bolonjske stopnje) v Sloveniji na vseh instituticijah ali pa tudi na naših partnerskih v tujini:

[seznam univerz kmalu]

Šolnina in štipendije

solnina_financiranje

Investicija v študij se 80% diplomantom povrne v dveh letih po študiju

Investicija v študij se po analizah kariernega razvoja diplomantov Academie 50% povrne že v enem letu po diplomiranju zaradi, predvsem zaradi povišanja plače, približno 80% diplomantom pa v dveh letih po končanem študiju.
Višješolski strokovni program Višješolski strokovni program Plus
Vpisnina v letnik 290 EUR 290 EUR
Šolnina 169 EUR / mesec 269 EUR / mesec
Zagovor diplomskega dela 290 EUR 290 EUR
Higher National Diploma letnik 290 EUR 290 EUR

Šolnina vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa
 • tutorstvo – osebno usmerjanje študentov
 • programska oprema Office365 in Windows za domačo uporabo
 • dodatno svetovanje študentom brez delovnih izkušenj
 • vsa učna gradiva in materiale (skripta)
 • dodatni seminar Kako se uspešno pripravim na izpit
 • e-podprti študij s snemanimi predavanji
 • dodatni seminar Kako napisati pisni izdelek
 • elektronsko poslovanje s šolo
 • dodatni seminar Kako uspešno nastopati
 • trikratno opravljanje izpita
 • dodatni seminar Moja pot do diplome
 • brezplačne pripravljalne tečaje angleščine in nemščine
 • dodatni seminar Kako najti ali zamenjati zaposlitev
 • brezplačne pripravljalne tečaje matematike
 • individualno svetovanje pri iskanju zaposlitve
 • enodnevni uvodni seminar
 • izposojo knjig v šolski knjižnici
 • brezplačno testiranje iz tujega jezika

Štipendije

Štipendijski sklad Academie: študirata 2 za znesek 1

Štipendijski sklad Academia v študijskem letu 2020/2021 razpisuje štipendije v skupni vrednosti 290.000 EUR.

Pogoj:

 • na študij Višje strokovne šole Academia  se vpišite skupaj s prijateljem, sodelavcem ali sorodnikom in obema priznamo štipendijo v višini 50 % šolnine v prvem letu študija.

Za pridobitev štipendije ni potreben vpis v enak študijski program.

Zoisova štipendija za nadarjene

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina: 120 – 200 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Državna štipendija za socialno šibkejše

Državna štipendija za socialno šibkejše

Višina: 70 – 340 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje
Štipendija Mestne občine Maribor

Štipendija Mestne občine Maribor

Višina: 190 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
Kadrovske štipendije podjetij

Kadrovske štipendije podjetij

Višina: do 800 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • ima status študenta,
 • ima državljanstvo Republike Slovenije oziroma ima status Slovenca v zamejstvu ali Slovenca po svetu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja,
 • ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem štipenditorju,
 • ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam,
 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • mu za isto izobraževalno raven za isti ali višji letnik ali kateri koli letnik višje izobraževalne ravni še ni bila odobrena katera od štipendij po ZŠtip ali štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov in
 • izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih štipenditorja.
E-Academia
Prijava