Inženirske vede

Inženir varovanja

2-letni izredni študij
Javno-veljavni program
120 KT po ECTS

Višješolski strokovni program

Višješolski strokovni program Plus

 • 800 ur predavanj in laboratorijskih vaj
 • 800 ur praktičnega izobraževanja v podjetju
 • Vsa študijska gradiva
 • Posneta predavanja in eAcademia
 • Brezplačna programska oprema
  Office365, Windows 10
  MS Project in Google Apps
  za uporabo na lastnem računalniku
  v vrednosti 1.264 EUR
Vključuje višješolski strokovni program in:

 • Zagotovljena zaposlitev v 6 mesecih po diplomiranju
 • Ekskluzivne zaposlitvene ponudbe
 • 1:1 karierno svetovanje
šolnina že od

84,5 EUR / mesec

2 za 1 Štipendijski sklad Academia
v prvem letu študija

šolnina

269 EUR / mesec

po brezplačnem preizkusu

Večja podjetja, ki financirajo izobraževanje svojih inženirjev varovanja pri nas

Diplomanti

S študijem sem bil zelo zadovoljen saj so ga izvajali strokovno usposobljeni predavatelji, ki so pri svojem poučevanju uporabljali različne metode dela npr. razna projektna dela in strokovne ekskurzije. Med samim študijem smo sošolci postali prava klapa in ostali v dobrih odnosih tudi po koncu študija. Na podlagi lastnih izkušenj lahko Academio priporočam vsem, ki si želijo kvaliteten, zanimiv ter finančno ugoden študij.
Dominik Škorjanec,
inž. var. Pošta Slovenije
Kar verjeti ne moremo, da sta za nami že dve leti šolanja, pred nami pa novi izzivi. V tem času se je spletlo veliko prijateljskih in tudi poslovnih vezi med nami, kar je dragocenost, ki je ne bomo izpustili iz rok. Danes lahko vsi potrdimo, da je bila odločitev za šolanje na Academii pravilna in pametna odločitev

Iz govora diplomantov in diplomantk na slavnostni podelitvi diplom

Zadovoljstvo študentov

 • 95% študentom smo dosegli in presegli pričakovanja glede študija
 • Več kot 97% študentov bi nas priporočalo prijateljem in sodelavcem
 • Uspešnost študija naših študentov je med 80% in 90%

 

Povzetek študijskega programa

264156_493820203964225_269267105_n (2)

Zakaj izbrati ta študijski program?

Evropa in svet se v 21. soočata z velikimi migrantskimi tokovi, ki nastajajo zaradi konfliktov, podnebnih sprememb in želje migrantov po boljšem življenju. Večje migracije za družbo predstavljajo tudi večja varnostna tveganja, zato bo poklic inženirja varovanja še kako potreben.

Kompetence, ki jih boste pridobili s tem študijskim programom Vam bodo omogočile takojšno uporabo znanj v praksi in Vas pripravile na karierne priložnosti, ki so pred Vami.

.


Vaše praktične projekte bodo pregledali varnostni strokovnjaki


100% vsebin pripravili uslužbenci varnostnih služb


100 dni prakse boste opravili v realnem delovnem okolju

 

Postanite inženir/ka varovanja in spremenite Vašo karierno prihodnost! Ta višješolski strokovni študijski program Vam bo z vodenim, učinkovitim načinom izvedbe omogočil pridobitev strokovnih znanj potrebnih za delo inženirja varovanja doma in v tujini..

Ob končanju študijskega programa boste imeli lasten portfolio praktičnih in realnih projektnih nalog, ki jih boste lahko pokazali Vašemu delodajalcu.

 

Predavatelji in predmetnik

predavatalji

Predavatelji

Predavatelji v študijskem programu so priznani strokovnjaki s področja prava, osebnega varovanja, kriminalistike, specialistične vožnje in tehničnih sistemov, ki vsakodnevno delujejo v praksi.

Predmetnik

Vsebina
predmeta
Predmet ECTS
P1 Ekonomika in podjetništvo 5
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje 5
P3 Računalništvo in informatika v varovanju 5
P4 Strokovno sporazumevanje v tujem jeziku – angleščina ali nemščina 5
P5 Informacijsko – komunikacijski sistemi 4
P6 Varstvo in zdravje pri delu 5
P7 Pravo in državna ureditev 4
P8 Varstvo človekovih pravic, temeljnih svoboščin z etiko in integriteto 4
P9 Uvod v zasebno varovanje 5
P10 Kazensko pravo in kriminalistika 5
P11 Upravno pravo 4
P12 Ukrepi varnostnega osebja 4
P13 Organizacija prevozov, intervencij in javnih zbiranj 5
P14 Načrtovanje varovanja oseb 4
P15 Taktika osebnega varovanja 4
P16 Specialistična vožnja 2
P22 Oborožitev in streljanje 2
P17 Zasebni varnostni menedžment in postopki ter metode nadzora 4
P18 Načrtovanje varnosti 4
P19 Sodelovanje z drugimi varnostnimi subjekti 4
P19 Prosto izbirni predmet 5
PI Praktično izobraževanje 26
D Diplomsko delo 5
  SKUPAJ 120

Vpis in potek

vpis

Pričnite s študijem v oktobru 2020

Prva prijava: 12. februar – 18. marec 2020

Druga prijava: 24. avgust – 31. avgust 2020

Na še prosta mesta se lahko vpišete neposredno na šolo po drugem prijavnem roku do 30. oktobra 2020.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše kdor je opravil:

 • splošno maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • temu ustrezno izobrazbo po prejšnjih predpisih ali
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, 3 leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Število prostih mest

Skupno število razpisanih vpisnih mest v študijskem letu 2020/2021 v programu Varovanje je 60.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem pri nas oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in oceno izpita.

Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo prošnjo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. Izpiti, starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom ne priznajo.

Priznavanje izpitov je brezplačno. Ob več kot 1/3 priznanega študijskega programa temu primerno znižamo ceno izobraževanja.

800 ur predavanj in vaj

Predavanja in vaje potekajo 2-krat tedensko v popoldanskem času od 16.00 do 20.00 in/ali ob sobotah od 8.00 do 12.00 .

Predmeti se izvajajo modularno, predmet za predmetom, kar Vam omogoča učinkovitejši študij.

Spodbujamo timsko in kreativno delo študentov s projektnim delom, zato so predavanja praktično in projektno naravnana.

Laboratorijske vaje potekajo s sodobno opremo in v vodilnih organizacijah:

Gostujoča predavanja

Pri skoraj vsakem predmetu k predavanju in vajam povabimo še TOP strokovnjaka iz prakse, ki Vam predstavi pomembnost strokovne vsebine pri vsakodnevnem delu in uspešnem delovanju podjetja.

Obisk podjetij

V okviru posameznega podjetja boste obiskali vodilna podjetja v regiji in tako spoznali najboljše poslovne prakse posameznega strokovnega področja, kot so kriminalistika, sistemi tehničnega in fizičnega varovanja ter forenzike. Hkrati so obiski podjetij tudi odlična priložnost za mreženje z Vašimi bodočimi delodajalci.

800 ur prakse v podjetju

Praktično izobraževanje je pomemben del študija, zato je praksa strukturirana po strokovnih področjih:

 1. KOMUNICIRANJE – 6 ECTS
 2. VAROVANJE – 7 ECTS
 3. ORGANIZIRANJE – 7 ECTS
 4. OSEBNO VAROVANJE  – 3 ECTS
 5. MENEDŽMENT – 3 ECTS

V podjetju Vas k delu usmerja mentor iz podjetja skupaj s predavateljem praktičnega izobraževanje Academie. Praktično izobraževanje je tudi osnova za izdelavo diplomske naloge.

Erasmus+ študijska izmenjava ali opravljanje prakse v tujini

Academia je nosilka Erasmus+ listine 2014-2020 v okviru katere lahko študentje Academie opravljajo študijsko prakso ali izmenjavo v drugih članicah Evropske unije.

logo-erasmus-plus

Druženje in mreženje študentov

Neformalna druženja in mreženja med študenti ter diplomanti so pomembna tako za njihov osebnosti, kot karierni razvoj. Academia zato vsako leto za študente organizira tematska srečanja, kot so uvodni strokovni seminarji »Kako uspešno nastopati«, »Kako poiskati zaposlitev doma in v tujini« ter tradicionalni piknik, kjer podelimo nagrade najboljšim študentkam in študentom generacije.

 

Diploma in zaposljivost

Potek 6

Diplomsko delo

Vaše diplomsko delo boste začeli graditi že ob pričetku študija skozi praktično izobraževanje. Študij je zasnovan tako, da lahko takoj po opravljenem zadnjem izpitu zagovarjate še Vašo diplomsko delo, ki bo temeljilo na konkretnem problemu organizacije, na primer:

»Varovanje prireditve Pivo in cvetje«

Strokovni naziv

Naziv strokovne izobrazbe: inženir / inženirka varovanja
Raven izobrazbe: 6/1
Vrsta programa: višješolski študijski program
Veljavnost diplomske listine

Študijski program Inženir Varovanja je javnoveljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 117/2007).

Poleg diplomske listine, prejmete tudi prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku z podrobnimi opisi študijskega programa, doseženih kompetenc in vaše uspešnosti pri študiju.

Priznana strokovna usposobljenost – Ministrstvo za notranje zadeve

Osebi, ki je končala višješolski izobraževalni program “Varovanje” in pridobila naziv “Inženir varovanja”, se na podlagi diplome oziroma spričevala, ob upoštevanju poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti, neposredno prizna strokovna usposobljenost za:

 • varnostnika,
 • varnostnega menedžerja, pod pogojem, da je izbrala izbirni modul “varnostni menedžment”, in da ima v skladu z ZZasV-1 najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih,
 • varnostnika telesnega stražarja, pod pogojem, da je izbrala izbirni modul “varovanje oseb in premoženja”, in da ima v skladu z ZZasV-1 najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja,
 • varnostnika nadzornika, pod pogojem, da je izbrala izbirni modul “varnostni menedžment”, in da ima v skladu z ZZasV-1 najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju varovanja,
 • varnostnega tehnika, pod pogojem, da je izbrala izbirni modul “varnostni tehnični sistemi” in  izpolnjuje posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo za varnostnega tehnika, in so določeni s katalogom strokovnih znanj in spretnosti za varnostnega tehnika.

Diplomanti programa Varovanje soustvarjajo

Šolnina in štipendije

Potek_1

Investicija v študij se 80% diplomantom povrne v dveh letih po študiju

Investicija v študij se po analizah kariernega razvoja diplomantov Academie 50% povrne že v enem letu po diplomiranju zaradi, predvsem zaradi povišanja plače, približno 80% diplomantom pa v dveh letih po končanem študiju.
Višješolski strokovni program Višješolski strokovni program Plus
Vpisnina v letnik 290 EUR 290 EUR
Šolnina 169 EUR / mesec 269 EUR / mesec
Zagovor diplomskega dela 290 EUR 290 EUR

 

Šolnina vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa
 • tutorstvo – osebno usmerjanje študentov
 • programska oprema Office365 in Windows za domačo uporabo v vrednosti 1.264 EUR
 • dodatno svetovanje študentom brez delovnih izkušenj
 • vsa učna gradiva in materiale (skripta)
 • dodatni seminar Kako se uspešno pripravim na izpit
 • e-podprti študij s snemanimi predavanji
 • dodatni seminar Kako napisati pisni izdelek
 • elektronsko poslovanje s šolo
 • dodatni seminar Kako uspešno nastopati
 • trikratno opravljanje izpita
 • dodatni seminar Moja pot do diplome
 • brezplačne pripravljalne tečaje angleščine in nemščine
 • dodatni seminar Kako najti ali zamenjati zaposlitev
 • brezplačne pripravljalne tečaje matematike
 • individualno svetovanje pri iskanju zaposlitve
 • enodnevni uvodni seminar
 • izposojo knjig v šolski knjižnici
 • brezplačno testiranje iz tujega jezika

Šolnina v programu Plus dodatno vključuje

 • zagotovljena zaposlitev 6 mesecih po diplomiranju
 • 1:1 karierno svetovanje
 • ekskluzivne zaposlitvene ponudbe
 • strokovni pregled spletne identitete (LinkedIn, Facebook)
 • Gradiva za zaposlitvene intervjuje in trening osebnih razgovorov
 • Osebnostni testi za razvoj Vaših skritih talentov

Štipendije

Štipendijski sklad Academie: študirata 2 za znesek 1

Štipendijski sklad Academia v študijskem letu 2020/2021 razpisuje štipendije v skupni vrednosti 290.000 EUR.

Pogoj:

 • na študij Višje strokovne šole Academia  se vpišite skupaj s prijateljem, sodelavcem ali sorodnikom in obema priznamo štipendijo v višini 50 % šolnine v prvem letu študija.

Za pridobitev štipendije ni potreben vpis v enak študijski program. Ugodnost ne velja pri vpisu v VSŠ Plus Program.

Zoisova štipendija za nadarjene

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina: 120 – 200 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Državna štipendija za socialno šibkejše

Državna štipendija za socialno šibkejše

Višina: 70 – 340 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje
Štipendija Mestne občine Maribor

Štipendija Mestne občine Maribor

Višina: 190 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
Kadrovske štipendije podjetij

Kadrovske štipendije podjetij za program Varovanje

Kmalu.

Pogoj:

 • ima status študenta,
 • ima državljanstvo Republike Slovenije oziroma ima status Slovenca v zamejstvu ali Slovenca po svetu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja,
 • ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem štipenditorju,
 • ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam,
 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • mu za isto izobraževalno raven za isti ali višji letnik ali kateri koli letnik višje izobraževalne ravni še ni bila odobrena katera od štipendij po ZŠtip ali štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov in
 • izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih štipenditorja.

 

E-Academia
Prijava