Medijska produkcija

Inženir medijske produkcije – Fotografija

2-letni izredni študij za pridobitev dvojne diplome
Javno-veljavni višješolski program R Slovenije 120 ECTS
Higher National Diploma Velike Britanije

Višješolski strokovni program

Višješolski strokovni program Plus

 • 800 ur predavanj in laboratorijskih vaj
 • 800 ur praktičnega izobraževanja v podjetju
 • Vsa študijska gradiva
 • Posneta predavanja in eAcademia
 • Brezplačna programska oprema
  Office365, Windows 10
  MS Project in Google Apps
  za uporabo na lastnem računalniku
  v vrednosti 1.264 EUR
 • 75% subvencija za nakup
  Adobe Creative Cloud za domačo uporabo
  v času študija v protivrednosti 1.592 €
Vključuje višješolski strokovni program in:

 • Zagotovljena zaposlitev v 6 mesecih po diplomiranju
 • Ekskluzivne zaposlitvene ponudbe
 • 1:1 karierno svetovanje
šolnina že od

124,5 EUR / mesec

2 za 1 Štipendijski sklad Academia
v prvem letu študija

šolnina

349 EUR / mesec

po brezplačnem preizkusu

Diplomanti

Ta diploma je korak v življenje, začetek mojega življenja. Študij je namreč čisto nova dimenzija. Med potekom smo se imeli strašno fajn, bili smo krasna klapa kot se temu reče.
Mateja Jevšnikar Hočevar,
inž. medijske produkcije, RTV Slovenija
Kar verjeti ne moremo, da sta za nami že dve leti šolanja, pred nami pa novi izzivi. V tem času se je spletlo veliko prijateljskih in tudi poslovnih vezi med nami, kar je dragocenost, ki je ne bomo izpustili iz rok. Danes lahko vsi potrdimo, da je bila odločitev za šolanje na Academii pravilna in pametna odločitev.

Iz govora diplomantov in diplomant na slavnostni podelitvi diplom

Zadovoljstvo študentov

 • 95% študentom smo dosegli in presegli pričakovanja glede študija
 • Več kot 97% študentov bi nas priporočalo prijateljem in sodelavcem
 • Uspešnost študija naših študentov je med 80% in 90%

Povzetek študijskega programa

264156_493820203964225_269267105_n (2)

Zakaj izbrati ta študijski program?

 

Z revolucijo socialnih omrežij se je bistveno spremenil tudi način priprave in izdelave multimedijskih izdelkov ter vsebin. Če smo še do nedavnega brali in gledali vsebine le peščice avtorjev, smo danes kreatorji vsebine lahko prav vsi. Vendar kako v današnjem svetu polnih informacij postaviti našo zgodbo v ospredje? V študijskem programu medijska produkcija se boste seznanili z različnimi tehnikami, tehnologijami in platformami, ki Vam bodo omogočile Vaš izdelek postaviti v ospredje.

S prelivanjem vsebin s področja fotografije, avdio in video produkcije ter grafičnega oblikovanja v prvem letu študija, se boste v drugem specializirani za področje fotografije. Danes se namreč vse omenjene smeri bistveno bolj prepletajo kot nekoč, zato je dobro osnovno poznavanje teh vsebin pomembno za kasnejšo specializacijo in razvoj Vaše kariere.


Vaše projekte in izdelke bodo pregledali predavatelji, ki delujejo v praksi


100% vsebin pripravili strokovnjaki iz področja produkcije


100 dni prakse boste opravili v realnem delovnem okolju

Postanite inženir/ka medijske produkcije in spremenite Vašo karierno prihodnost! Ta višješolski strokovni študijski program Vam bo z vodenim, učinkovitim načinom izvedbe omogočil pridobitev strokovnih znanj potrebnih za delo medijskega producenta v medijski hiši ali na samostojnih medijskih projektih.

Ob končanju študijskega programa boste imeli lasten portfolio praktičnih in realnih projektnih nalog, ki jih boste lahko pokazali Vašemu delodajalcu ali naročniku Vaših storitev.

Vsebino programa smo pripravili v sodelovanju z

 

Predavatelji in predmetnik

predavatalji

Predavatelji

Predavatelji v študijskem programu so priznani strokovnjaki s področja multimedijev, fotografije in računalniške grafike, ki vsakodnevno delujejo v praksi..

Predmetnik

Vsebina
predmeta
Predmet ECTS
P1 Uvod v medije 5
P2 Ekonomika, zakonodaja in trženje na področju medijev 7
P3 Strokovna terminologija v tujem jeziku in kulturi – angleščina ali nemščina 5
P4 Medijske tehnologije in osnove informatike 5
P5 Medijska umetnost in vizualna komunikacija 5
P6 Fotografija in računalniška grafika 10
P7 Multimedijski praktikum 5
P8 Organizacija in vodenje medijske produkcije 10
P9 Medijsko sporočanje 5
P10 Avdio-video produkcija 8
P11 Multimedijski programi 10
P13 Projektno delo v fotografiji 10
P14 Prosto izbirni predmet 5
PI Praktično izobraževanje 25
D Diplomsko delo 5
SKUPAJ 120

Vpis in potek

vpis

Pričnite s študijem v oktobru 2020

Prva prijava: 12. februar – 18. marec 2020

Druga prijava: 24. avgust – 31. avgust 2020

Na še prosta mesta se lahko vpišete neposredno na šolo po drugem prijavnem roku do 30. oktobra 2020.

Pričnite s študijem takoj

V kolikor ste zaposleni ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in ne želite čakati do oktobra, se lahko študiju v program Higher National Diplome pridružite takoj.

Izvedba študijskega programa je prilagojena na način, da v kolikor prej začnete s študijem, prej tudi končate. V obeh primerih je trajanje študija in investicija v izobraževanje enaka.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše kdor je opravil:

 • splošno maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • temu ustrezno izobrazbo po prejšnjih predpisih ali
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, 3 leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Posebni pogoji za vpis v program

Dodatni pogoj za vpis je uspešno opravljen preizkus nadarjenosti in spretnosti. Le-ta sestoji iz dveh delov:

 • v prvem delu kandidat pripravi medijsko sporočilo
 • v drugem delu pa izdelek osebno predstavi v živo ter dokaže kreativne sposobnosti in splošno razgledanost.
Število prostih mest

Skupno število razpisanih vpisnih mest v študijskem letu 2020/2021 v programih Medijske produkcije – Fotografija, Grafično oblikovanje, Spletna ter Video produkcija je 50.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem pri nas oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in oceno izpita.

Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo prošnjo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. Izpiti, starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom ne priznajo.

Priznavanje izpitov je brezplačno. Ob več kot 1/3 priznanega študijskega programa temu primerno znižamo ceno izobraževanja.

800 ur predavanj in vaj

Predavanja in vaje potekajo 2-krat tedensko v popoldanskem času od 16.00 do 20.00 in/ali ob sobotah od 8.00 do 12.00 .

Predmeti se izvajajo modularno, predmet za predmetom, kar Vam omogoča učinkovitejši študij.

Spodbujamo timsko in kreativno delo študentov s projektnim delom, zato so predavanja praktično in projektno naravnana.

Laboratorijske vaje potekajo sodobno opremo in v vodilnih organizacijah:

Gostujoča predavanja

Pri skoraj vsakem predmetu k predavanju in vajam povabimo še TOP strokovnjaka iz prakse, ki Vam predstavi pomembnost strokovne vsebine pri vsakodnevnem delu in uspešnem delovanju podjetja.

Obisk podjetij

V okviru posameznega podjetja boste obiskali vodilna podjetja v regiji in tako spoznali najboljše poslovne prakse posameznega strokovnega področja. Hkrati so obiski podjetij tudi odlična priložnost za mreženje z Vašimi bodočimi delodajalci.

800 ur prakse v podjetju

Praktično izobraževanje je pomemben del študija, zato je praksa strukturirana po strokovnih področjih:

 1. TRENING MEDIJSKE PRODUKCIJE – 13 ECTS
 2. FOTOGRAFIJA   – 12 ECTS

V podjetju Vas k delu usmerja mentor iz podjetja skupaj s predavateljem praktičnega izobraževanje Academie. Praktično izobraževanje je tudi osnova za izdelavo diplomske naloge.

Erasmus+ študijska izmenjava ali opravljanje prakse v tujini

Academia je nosilka Erasmus+ listine 2014-2020 v okviru katere lahko študentje Academie opravljajo študijsko prakso ali izmenjavo v drugih članicah Evropske unije.

logo-erasmus-plus

Druženje in mreženje študentov

Neformalna druženja in mreženja med študenti ter diplomanti so pomembna tako za njihov osebnosti, kot karierni razvoj. Academia zato vsako leto za študente organizira tematska srečanja, kot so uvodni strokovni seminarji »Kako uspešno nastopati«, »Kako poiskati zaposlitev doma in v tujini« ter tradicionalni piknik, kjer podelimo nagrade najboljšim študentkam in študentom generacije.

 

Diploma in zaposljivost

264156_493820203964225_269267105_n (2)

Diplomsko delo

Vaše diplomsko delo boste začeli graditi že ob pričetku študija skozi praktično izobraževanje. Študij je zasnovan tako, da lahko takoj po opravljenem zadnjem izpitu zagovarjate še Vašo diplomsko delo, ki bo temeljilo na konkretnem problemu organizacije, na primer:

»Po korakih do profesionalne fotografije«

Strokovni naziv

Naziv strokovne izobrazbe: inženir / inženirka medijske produkcije
Raven izobrazbe: 6/1
Vrsta programa: višješolski študijski program
Veljavnost diplomske listine

Študijski program Inženir medijske produkcije – Fotografija je javnoveljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 117/2007). Višja strokovna šola Academia je trenutno v postopku akreditacije omenjenega izbirnega modula Fotografija.

Poleg diplomske listine, prejmete tudi prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku z podrobnimi opisi študijskega programa, doseženih kompetenc in vaše uspešnosti pri študiju.

Higher National Diploma Velike Britanije

Naziv strokovne izobrazbe: Higher National Diploma (HND) in Art and Design
Raven izobrazbe: 6/1 (UK Level 5)
Vrsta programa: Nigher national diploma
Veljavnost Higher National Diplome

Študijski program BTEC HND in Art and Design je javnoveljavni program akreditiran Velike Britanije. Higher National Diploma (HND) je raven izobrazbe Velike Britanije primerljiva z ravenjo višješolskega strokovnega študija v R Sloveniji, to je 6/1, ovrednotena s 120 KT po ECTS. Programi so akreditirani in sprejeti na podlagi Nacionalnega kvalifikacijskega okvirja Velike Britanije.

Glavna prednost HND-ja je, da je pridobljena izobrazba prepoznavna in priznana v velikem številu držav sveta, ki imajo tesne vezi z Veliko Britanijo: Irska, Kanada, Avstralija, Malta in Nova Zelandija ter regijah: Latinska Amerika in JV Azija. Prav tako se lahko v večini primerov diplomanti vpišejo v 3. letnik dodiplomskega izobraževanja.

Diplomanti programa Medijska produkcija soustvarjajo

Nadaljevanje študija

V Sloveniji

Skladno z merili za prehode se lahko diplomanti Višje strokovne šole Academia programa Medijska produkcija vpišejo v 2. letnik dodiplomskega študijskega programa sorodnih smeri.

V Veliki Britaniji, Franciji in Španiji

Skladno z merili za prehode se lahko diplomanti Višje strokovne šole Academia programa Medijska in HND Art & Design vpišejo v 2. ali 3. letnik dodiplomskega študijskega programa sorodnih smeri.

Z diplomo Academie je prehodnost možna v 3. letnik dodiplomskega programa na

Šolnina in štipendije

solnina_financiranje

Investicija v študij se 80% diplomantom povrne v dveh letih po študiju

Investicija v študij se po analizah kariernega razvoja diplomantov Academie 50% povrne že v enem letu po diplomiranju zaradi, predvsem zaradi povišanja plače, približno 80% diplomantom pa v dveh letih po končanem študiju.
Višješolski strokovni program Višješolski strokovni program Plus
Vpisnina v letnik 290 EUR 290 EUR
Šolnina 249 EUR / mesec 349 EUR / mesec
Zagovor diplomskega dela 290 EUR 290 EUR
Higher National Diploma letnik 290 EUR 290 EUR

Šolnina vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa
 • tutorstvo – osebno usmerjanje študentov
 • programska oprema Office365 in Windows za domačo uporabo
 • dodatno svetovanje študentom brez delovnih izkušenj
 • vsa učna gradiva in materiale (skripta)
 • dodatni seminar Kako se uspešno pripravim na izpit
 • e-podprti študij s snemanimi predavanji
 • dodatni seminar Kako napisati pisni izdelek
 • elektronsko poslovanje s šolo
 • dodatni seminar Kako uspešno nastopati
 • trikratno opravljanje izpita
 • dodatni seminar Moja pot do diplome
 • brezplačne pripravljalne tečaje angleščine in nemščine
 • dodatni seminar Kako najti ali zamenjati zaposlitev
 • brezplačne pripravljalne tečaje matematike
 • individualno svetovanje pri iskanju zaposlitve
 • enodnevni uvodni seminar
 • izposojo knjig v šolski knjižnici
 • brezplačno testiranje iz tujega jezika

Štipendije

Štipendijski sklad Academie: študirata 2 za znesek 1

Štipendijski sklad Academia v študijskem letu 2020/2021 razpisuje štipendije v skupni vrednosti 290.000 EUR.

Pogoj:

 • na študij Višje strokovne šole Academia  se vpišite skupaj s prijateljem, sodelavcem ali sorodnikom in obema priznamo štipendijo v višini 50 % šolnine v prvem letu študija.

Za pridobitev štipendije ni potreben vpis v enak študijski program. Ugodnost ne velja pri vpisu v VSŠ Plus Program.

Zoisova štipendija za nadarjene

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina: 120 – 200 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Državna štipendija za socialno šibkejše

Državna štipendija za socialno šibkejše

Višina: 70 – 340 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje
Štipendija Mestne občine Maribor

Štipendija Mestne občine Maribor

Višina: 190 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
Kadrovske štipendije podjetij

Kadrovske štipendije podjetij

Višina: do 800 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • ima status študenta,
 • ima državljanstvo Republike Slovenije oziroma ima status Slovenca v zamejstvu ali Slovenca po svetu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja,
 • ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem štipenditorju,
 • ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam,
 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • mu za isto izobraževalno raven za isti ali višji letnik ali kateri koli letnik višje izobraževalne ravni še ni bila odobrena katera od štipendij po ZŠtip ali štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov in
 • izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih štipenditorja.

 

E-Academia
Prijava