O nas

Razvoj podjetja

O nas
Razvoj podjetja

Dejavnost v 1990ih

1994

ZASTOPANJE MEDNARODNIH JEZIKOVNIH ŠOL V TUJINI

Danes: Smo vodilni zastopnik za mednarodne jezikovne in poslovne šole v Sloveniji. Zastopamo več kot 60 šol v 16 državah na 5 kontinentih. Organizirali smo izobraževanja za več kot 10.000 udeležencev iz Slovenije na naših partnerskih šolah v tujini!

Tecajniki London

1995

USTANOVITEV JEZIKOVNE ŠOLE ZA ODRASLE

Vpis v razvid pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport R Slovenije. Danes: Smo specializirana jezikovna šola za usposabljanje odraslih za splošno-poslovni jezik in priprave na izpite Univerze Cambridge. Vsako leto imamo okoli 50 skupin tečajnikov.

Languge School Maribor

AGENCIJA ZA KADRE – POSREDOVANJE ZAPOSLITEV

Koncesija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve R Slovenije. Danes: V programe usposabljanj v okviru aktivne politike zaposlovanja se je vključilo več kot 5000 iskalcev zaposlitve iz Podravja.

1996

JOB KLUB – KLUB ZA ISKANJE ZAPOSLITVE

Pogodba z republiškim zavodom za zaposlovanje. Po petih letih dela z brezposelnimi nam je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podelilo priznanje za izredne dosežke pri zaposlovanju.

Job Clubs Retro

Danes: Vključenih je bilo več kot 1500 iskalcev zaposlitve iz Maribora, zaposljivost je okoli 60-odstotna.

ŠTUDENTSKI SERVIS – POSREDOVANJE DEL ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Koncesija Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve R Slovenije. Danes: Posredovali smo več kot 100.000 del za dijake in študente. V letu 2004 smo združili dejavnost posredovanja del v vseslovensko e-posredovalnico M-Servis.

Agencija M Servis Logo

1997

PROJEKT BORZA MLADIH RAZISKOVALCEV

Za Ministrstvo za znanost R Slovenije smo – v sodelovanju z Institutom Jožefa Stefana in Društvom mladih raziskovalcev – razvili in izvedli projekt Borza mladih raziskovalcev.

PROJEKT P – 11, PROJEKT KADROVSKE SANACIJE PODJETIJ V SLOVENIJI

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve R Slovenije nam je po javnem razpisu zaupalo izvedbo projekta v več velikih slovenskih podjetjih, ki so zašla v krizo.

1998

PROJEKT SLOVENSKA TURISTIČNA BORZA

Za Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem R Slovenije smo kot nosilec in izvajalec projekta v sodelovanju z Nacionalno turistično organizacijo organizirali slovensko turistično borzo v Mariboru. Na borzo nam je uspelo pripeljati skoraj 100 tour operatorjev in turističnih agencij iz tujine. Danes je to stalni projekt Slovenske turistične organizacije (STO).

MEDNARODNI PROJEKT PHARE

Po analizi potreb izobraževanj podjetij v Podravju smo razvili in izvajali projekt MEDNARODNI MARKETING, VKLJUČUJOČ KOMUNIKACIJO, TUJI JEZIK IN RAČUNALNIŠKA ZNANJA. V preteklih letih smo izvajali tri mednarodne projekte PHARE za usposabljanje zaposlenih iz podjetij Podravja in iskalcev zaposlitve.

Slovenian Incoming Workshop

1999

EKSKLUZIVNO ZASTOPSTVO ZA SLOVENIJO ZA ŠOLO CESAR RITZ – HOTELSKI MANAGEMENT (ŠVICA, ZDA, AVSTRALIJA IN HRVAŠKA).

Cesar Ritz spada med najprestižnejše šole na svetu, ki ponujajo višje, visoko in podiplomsko izobraževanje za gostinski in hotelski menedžment.

Cesar Ritz College

MEDNARODNI PROJEKT PHARE

Razvoj in izvedba usposabljanja pri projektu USPEŠN0 MEDNARODNO TRŽENJE Z JEZIKOVNIMI, KOMUNIKACIJSKIMI IN RAČUNALNIŠKIMI VEŠČINAMI.

Dejavnost v 2000ih

2000

USTANOVITEV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Vpis šole v razvid višjih strokovnih šol pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport R Slovenije, in sicer kot organizacijske enote Academie. Po treh letih priprav smo ustanovili eno izmed prvih zasebnih višjih strokovnih šol v Sloveniji.

MEDNARODNI PROJEKT PHARE

Razvoj in izvedba usposabljanja pri projektu USPEŠN0 MEDNARODNO TRŽENJE Z JEZIKOVNIMI, KOMUNIKACIJSKIMI IN RAČUNALNIŠKIMI VEŠČINAMI.

2001

PRIDOBITEV MEDNARODNEGA STANDARDA KAKOVOSTI

Kot prva institucija v Sloveniji na področju izobraževanja in zaposlovanja smo pridobili mednarodni standard kakovosti ISO 9001:2000.

VPIS 1. GENERACIJE ŠTUDENTOV V VIŠJO STROKOVNO ŠOLO ZA KOMERCIALISTE

V izredni študij komerciale se je vpisalo 64 študentov. S poslovnimi šolami v Angliji smo se dogovorili o možnosti prehoda in nadaljevanju študija za diplomante.

Danes: Pri nas uspešno študira več kot 400 izrednih študentov v programu komerciala.

Podelitev Diplom Academia

MEDNARODNI PROJEKT PHARE

Razvoj in izvedba usposabljanja pri projektu USPEŠN0 MEDNARODNO TRŽENJE Z JEZIKOVNIMI, KOMUNIKACIJSKIMI IN RAČUNALNIŠKIMI VEŠČINAMI.

2002

PROGRAMI JAVNIH DEL ZA PODRAVJE

Po pogodbi z Zavodom RS za zaposlovanje smo koordinirali projekt javnih del ter izvajali delavnice in informacijske pisarne za udeležence javnih del.

2003

ENOTA ŠTUDIJA VISOKE KOMERCIALNE ŠOLE CELJE PRI ACADEMII

V sodelovanju z Visoko komercialno šolo Celje organiziramo v Mariboru enoto študija za vse, ki si želijo pridobiti 6/2 raven izobrazbe ter naziv diplomirani ekonomist. Do danes se je vpisalo že več kot 340 študentov.

FKPV logo

2004

USTANOVITEV IZOBRAŽEVALNEGA SREDIŠČA NA HRVAŠKEM

V hrvaškem primorju smo začeli priprave in organizacijo mednarodne jezikovne šole za otroke in odrasle.

PODELITEV PRVIH DIPLOM VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Prvih 20 diplomantov je uspešno končalo študij v programu komerciala.

MEDNARODNI PROJEKT PHARE

Razvoj programa in izvedba usposabljanja v sklopu projekta Povečanje zaposljivosti z usposabljanjem in aktivnostmi razvoja človeških virov: USPEŠEN VSTOP NA TUJE TRGE, Z VEŠČINAMI POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA IN UPORABO INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE.

Slovenia Internationalize

Projekt E-PODPORA IZOBRAŽEVANJU

Za vse naše programe izobraževanj smo v sodelovanju z domačimi in tujimi didaktiki in IT-strokovnjaki pripravljali e-podporo za izvedbo izobraževanj.

PROJEKT PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE

Pri izvedbi projekta sodelujemo z Andragoškim centrom Slovenije.

2005

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ACADEMIA – PROGRAM RAČUNOVODJA

V študijskem letu 2005/06 smo izvedli nov višješolski strokovni program v Sloveniji – računovodja.

Projekt: RAZVOJ IN APLIKACIJA PODPORNEGA SISTEMA E-IZOBRAŽEVANJA

Projekt ministrstva za gospodarstvo za povečanje konkurenčnosti malih, srednjih in velikih podjetij.

2006

Za študijsko leto 2006/07 smo pripravili še verifikacijo in izvedbo dveh novih višješolskih programov: poslovni sekretar in multimediji. Program multimediji so novost v Podravju. V prvem letu so bila zasedena vsa razpisana mesta.

Ustanovili smo Mednarodni izobraževalni center ACADEMIA Maribor (MIC ACADEMIA) z namenom ponuditi v Podravju pester izbor višje in visokošolskih strokovnih programov za potrebe gospodarstva.

Danes – v študijskem letu 2006/07 študira na štirih višješolskih in visokošolskem programu 530 študentov.

Academia flag

2007

V študijskem letu 2007/2008 razširjamo v okviru MIC ACADEMIA paleto višješolskih strokovnih programov z novim višješolskim tehničnim programom GRADBENIŠTVO.

V sodelovanju z Visoko komercialno šolo Celje pričenjamo z izvedbo bolonjskega magistrskega študijskega programa KOMERCIALA.

V sodelovanju z Visoko šolo za računovodstvo pričenjamo z izvedbo visokošolskega strokovnega programa RAČUNOVODSTVO.

2008

Za študijsko leto 2008 / 2009 smo pripravili za verifikacijo nov višješolski strokovni program STROJNIŠTVO. V sodelovanju z ŠC VSŠ Ptuj razpisujemo v okviru MIC ACADEMIA tudi prvič višješolski strokovni program MEHATRONIKA.

Vsi višješolski strokovni programi so prenovljeni in ovrednoteni s 120 KT po kreditnem sistemu ECTS.

Dosedanja programa komercialist in računovodja sta se združila v novi program EKONOMIST z zanimivimi novimi moduli s področja bančništva, zavarovalništva, nepremičnin, turizma ,logistike, organizacije idr.

V sodelovanju z Visoko šolo za računovodstvo pričenjamo z izvedbo visokošolskega strokovnega programa RAČUNOVODSTVO.

Gospodarska družba ACADEMIA d.o.o., Glavni trg 17b, 2000 Maribor je vpisana v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 2787.

2009

V začetku leta smo prejeli obe državni priznanji ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE (kot institucija in direktorica kot posameznica), in sicer za prispevek pri razvoju kakovosti v izobraževanju odraslih v Republiki Sloveniji in prenosu tega znanja tudi v širše okolje.

Na Fakulteti za komercialne in poslovne vede DE Academia Maribor so magistrirali prve magistrice in magistri poslovnih ved.

Jesenska slavnostna podelitev diplom je potekala v znamenju 15. obletnice “izobraževanja in zaposlovanja za evropske potrebe”.

ACS Award

Dejavnost v 2010ih

2010

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije – CPU smo razvili nov višješolski strokovni program v Sloveniji – VAROVANJE.

Na višji strokovni šoli smo imeli prve diplomantke in diplomante novih bolonjskih študijskih programov ekonomist, gradbeništvo, medijska produkcija in strojništvo.

Po pooblastilu Ministrstva za javno upravo smo začeli z izvajanjem usposabljanj in strokovnih izpitov iz Zakona o splošnem upravnem postopku.

V okviru evropskega projekta IMPLETUM Ministrstva za šolstvo in šport smo prejeli priznanje za vzpostavljen sistem kakovosti v višjem strokovnem šolstvu.

Kot prva institucija v Sloveniji smo se vključili v sistem Google Apps Education Edition.

2011

Med prvimi v Sloveniji smo se včlanili v Apple iKnow Club, ki povezuje študente pod geslom “imagination, idea, innovation (iii)”.

Podpisali smo sporazum s podjetjem Microsoft in študentom, predavateljem in šoli omogočili dostop do brezplačnih licenc . Že v istem letu smo s strani Microsofta prejeli tudi priznanje izvršnega direktorja g. Steve Ballmer-ja za odličnost izvajanje programa.

Academia je za zadnja 3 poslovna leta prejela uradni certifikat bonitetne odličnosti, najboljše ocene vrednosti poslovnih subjektov in se tako uvrstila med 3% najboljših podjetij v Sloveniji.

V okviru evropskega projekta IMPLETUM Ministrstva za šolstvo in šport smo prejeli priznanje za vzpostavljen sistem kakovosti v višjem strokovnem šolstvu.

Mag. Majda Kralj, direktorica Academie je bila imenovana v skupino Bolonjskih ekspertov R Slovenije pri Evropski Komisiji za obdobje 2011-2013. S strani Evropske komisije je skupina v letu 2014 dobila za opravljeno delo najvišjo možno oceno.

Majda Kralj Bologna Expert

2012

V času globoke finančne in gospodarske krize, ki je Podravje in vzhodno Slovenijo močno prizadela, saj se je stopnja brezposelnih dvignila do 20 %, smo bili izbrani na javnem razpisu Zavoda republike Slovenije za zaposlovanje kot izvajalec evropskega projekta 2013 – 2015: Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljeni od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo. Planirana je vključitev 900 oseb iz OE Maribor.

Unemployment Maribor

Andragoški center Slovenije je Academii podaljšal znak kakovosti POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje do konec leta 2013.

V letu 2012 smo bili ponovno uvrščeni v najvišji bonitetni razred družb v R Sloveniji in dobili s certifikat Excellent SME, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije za najboljše srednja, mala in mikro podjetja v Sloveniji.

2013

Z javnim pooblastilom Ministrstva za pravosodje in javno upravo smo v obdobju od 2010 do 2014 usposabljali skoraj 900 udeležencev. 800 jih je izpit iz ZUP-a tudi uspešno opravilo.

Academia je bila izbrana na razpisu CMEPIUS-a v letu 2013 kot partner v programu Evropske skupnosti Lifelong learning programme: Leonardo da Vinci partnerships v projektu The Role of the Third Parties in Vocational Education za obdobje 2013- 2015. Ostali partnerji projekta so iz Velike Britanije, Portugalske, Poljske in Turčije. Cilj programa je opraviti raziskavo in primerjavo strokovnega izobraževanja ter doseženih kompetenc udeležencev za doseganje pričakovanj delodajalcev in trga dela v različnih državah.

Golden Knight Award

S strani Evropske komisije smo prejeli Erasmus listino mobilnosti – ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014- 2020.

Ekipa RTV Slovenije, studio Maribor – strokovni sodelavci programja medijske produkcije na VSŠ ACADEMIA, so v Italijanskem Palermu na 34. mednarodnem festivalu športnega filma, prejeli Zlatega viteza za najboljši tuji film.

Slavnostni govornik na 10. podelitvi diplom VSŠ ACADEMIA je bil minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo.

Diplome je prejelo novih 90 diplomantov poslovno-ekonomskih programov: komercialist, računovodja in ekonomist ter diplomanti tehničnih programov: multimediji, medijska produkcija, gradbeništvo in strojništvo.

E-Academia