Poslovne vede

Ekonomist – modul Komercialist

2-letni izredni študij za pridobitev dvojne diplome
Javno-veljavni višješolski program R Slovenije 120 ECTS
Higher National Diploma Velike Britanije

Višješolski strokovni program

Višješolski strokovni program Plus

 • 800 ur predavanj in laboratorijskih vaj
 • 800 ur praktičnega izobraževanja v podjetju
 • Vsa študijska gradiva
 • Posneta predavanja in E-Academia
 • Brezplačna programska oprema
  Office365, Windows 10
  MS Project in Google Apps
  za uporabo na lastnem računalniku
  v vrednosti 1.264 EUR
Vključuje višješolski strokovni program in:

 • Zagotovljena zaposlitev v 6 mesecih po diplomiranju
 • Ekskluzivne zaposlitvene ponudbe
 • 1:1 karierno svetovanje
šolnina že od

69,5 EUR / mesec

2 za 1 Štipendijski sklad Academia
v prvem letu študija

šolnina

239 EUR / mesec

po brezplačnem preizkusu

Večja podjetja, ki financirajo izobraževanje svojih komercialistov pri nas

Diplomanti

Tisti, ki se odločate, da investirate v svoj osebnosten in profesionalen razvoj, naj vas nič ne ustavi, da se oglasite na VSŠ Academia. Jaz vam, kot center managerka največjega nakupovalnega središča v regiji, to dobronamerno priporočam.
Simona Mandl,
Center Manager, Europark
Po študiju na VSŠ Academia boste lažje obvladovali samega sebe, pridobili boste vodstvene veščine, osvežili boste znanje jezikov, poglobili svojo čustveno inteligenco in še in še… Predvsem pa boste pridobili kup novih prijateljev in znancev.
Toni Korošec,
samostojni strokovni sodelavec v prodaji, Intereuropa d. d.

Zadovoljstvo študentov

 • 95% študentom smo dosegli in presegli pričakovanja glede študija
 • Več kot 97% študentov bi nas priporočalo prijateljem in sodelavcem
 • Uspešnost študija naših študentov je med 80% in 90%

 

Povzetek študijskega programa

264156_493820203964225_269267105_n (2)

Zakaj izbrati ta študijski program?

Brez komercialista ni prodaje in brez prodaje prodaje ni podjetja. S 4. industrijsko revolucijo bo poklic komercialista še kako potreben. Predvsem na področjih prodaje in oblikovanju storitev umetne inteligence, robotike, samovozečih vozil, 3-D printerjev, nano in bio tehnologijo ter znanostjo materialov in hrambo energije, kot tudi tehnoloških storitev na oblaku. “Prvi na trgu” bo odločilni faktor preživetja podjetja, zato bodo podjetja potrebovala učinkovite komercialiste, ki znajo uspešno zapreti prodajni lijak.

Kompetence, ki jih boste pridobili s tem študijskim programom Vam bodo omogočile takojšno uporabo znanj v praksi in Vas pripravile na zanimive priložnosti, ki so pred Vami.

.


Vaše praktične projekte bodo pregledali predavatelji iz podjetij


100% vsebin pripravili strokovnjaki iz gospodarstva


100 dni prakse boste opravili v realnem delovnem okolju

 

Postanite ekonomist – komercialist/ka in spremenite Vašo karierno prihodnost! Ta višješolski strokovni študijski program Vam bo z vodenim, učinkovitim načinom izvedbe omogočil pridobitev strokovnih znanj potrebnih za delo v storitvenem ali proizvodnem podjetju.

Ob končanju študijskega programa boste imeli lasten portfolio praktičnih in realnih projektnih nalog, ki jih boste lahko pokazali Vašemu delodajalcu.

Vsebino programa smo pripravili v sodelovanju z

Predavatelji in predmetnik

predavatalji

Predavatelji

Predavatelji v študijskem programu so priznani strokovnjaki, ki vsakodnevno delujejo v praksi na svojem strokovnem področju.

Predmetnik

Vsebina predmeta Predmet ECTS
P1 Poslovni tuji jezik – nemščina ali angleščina 6
P2 Poslovno komuniciranje 6
P3 Informatika 5
P4 Poslovna matematika s statistiko 6
P5 Organizacija in menedžment podjetja 6
P6 Ekonomija 5
P7 Osnove poslovnih financ 6
P8 Trženje 6
P9 Prodaja 8
P10 Nabava 6
P13 Poslovno pravo 6
P14 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 5
P15 Mednarodno poslovanje 6
P16 Poslovna logistika 5
P17 Poslovni tuji jezik na višji ravni ali poslovni tuji jezik 2 5
P18 Praktično izobraževanje 28
D Diplomsko delo 5
  SKUPAJ 120

Vpis in potek

vpis

Pričnite s študijem v oktobru 2020

Prva prijava: 12. februar – 18. marec 2020

Druga prijava: 24. avgust – 31. avgust 2020

Na še prosta mesta se lahko vpišete neposredno na šolo po drugem prijavnem roku do 30. oktobra 2020.

Pričnite s študijem takoj

V kolikor ste zaposleni ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in ne želite čakati do oktobra, se lahko študiju v program Higher National Diplome pridružite takoj.

Izvedba študijskega programa je prilagojena na način, da v kolikor prej začnete s študijem, prej tudi končate. V obeh primerih je trajanje študija in investicija v izobraževanje enaka.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše kdor je opravil:

 • splošno maturo ali,
 • poklicno maturo ali,
 • temu ustrezno izobrazbo po prejšnjih predpisih ali,
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, 3 leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Število prostih mest

Skupno število razpisanih vpisnih mest v študijskem letu 2020/2021 v programih Ekonomist-Komercialist, Ekonomist-Računovodja in Ekonomist-Turizem je 110.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem pri nas oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in oceno izpita.

Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo prošnjo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. Izpiti, starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom ne priznajo.

Priznavanje izpitov je brezplačno. Ob več kot 1/3 priznanega študijskega programa temu primerno znižamo ceno izobraževanja.

800 ur predavanj in vaj

Predavanja in vaje potekajo 2-krat tedensko v popoldanskem času od 16.00 do 20.00 in/ali ob sobotah od 8.00 do 12.00 .

Predmeti se izvajajo modularno, predmet za predmetom, kar Vam omogoča učinkovitejši študij.

Spodbujamo timsko in kreativno delo študentov s projektnim delom, zato so predavanja praktično in projektno naravnana.

Gostujoča predavanja

Pri skoraj vsakem predmetu k predavanju in vajam povabimo še TOP strokovnjaka iz prakse, ki Vam predstavi pomembnost strokovne vsebine pri vsakodnevnem delu in uspešnem delovanju podjetja.

Obisk podjetij

V okviru posameznega predmeta boste obiskali vodilna podjetja v regiji in tako spoznali najboljše poslovne prakse posameznega strokovnega področja. Hkrati so obiski podjetij tudi odlična priložnost za mreženje z Vašimi bodočimi delodajalci.

800 ur prakse v podjetju

Praktično izobraževanje je pomemben del študija, zato je praksa strukturirana po strokovnih področjih:

 1. KOMUNICIRANJE, ANALIZA IN POSLOVANJE – 12 ECTS
 2. TRŽENJE IN KOMERCIALA – 8 ECTS
 3. PRAVO IN KAKOVOST – 4 ECTS
 4. MEDNARODNA MENJAVA – 4 ECTS

V podjetju Vas k delu usmerja mentor iz podjetja skupaj s predavateljem praktičnega izobraževanje Academie. Praktično izobraževanje je tudi osnova za izdelavo diplomskega dela.

Erasmus+ študijska izmenjava ali opravljanje prakse v tujini

Academia je nosilka Erasmus+ listine 2014-2020 v okviru katere lahko študentje Academie opravljajo študijsko prakso ali izmenjavo v drugih članicah Evropske unije.

logo-erasmus-plus

Druženje in mreženje študentov

Neformalna druženja in mreženja med študenti ter diplomanti so pomembna tako za njihov osebnosti, kot karierni razvoj. Academia zato vsako leto za študente organizira tematska srečanja, kot so uvodni strokovni seminarji »Kako uspešno nastopati«, »Kako poiskati zaposlitev doma in v tujini« ter tradicionalni piknik, kjer podelimo nagrade najboljšim študentkam in študentom generacije.

 

Opravite del študijskih obveznosti v tujini

Doing Business in Brazil

Partnerska institucija: PUC – RIO
Trajanje: 3 tedni
Običajen pričetek: julij
Šolnina: 1.600 USD
Možnost za pridobitev štipendije: DA

Doing Business in India

Partnerska institucija: Manipal Academy for Higher Education – Manipal Unviersity
Trajanje: 10 tednov
Običajen pričetek: september
Šolnina: brezplačno za študente Academie
Možnost za pridobitev štipendije: DA

Doing Business in Russia

Partnerska institucija: National Research University Higher School of Economics
Trajanje: 3 tedni do 10 tednov
Običajen pričetek: junij, julij ali avgust
Šolnina: 150 USD za en ECTS
Možnost za pridobitev štipendije: DA

Prague College Summer Business School – Czech Republic

Partnerska institucija: Prague College
Trajanje: 3 tedni
Običajen pričetek: junij
Šolnina: ca. 300 EUR
Možnost za pridobitev štipendije: DA

Erasmus+ izmenjava ali praksa

Del študijskih obveznosti lahko v tujini opravite tudi v okviru programa Eramus+ na naših partnerskih šolah. V tujini lahko opravite tudi prakso v podjetju.
Trajanje: 2 – 12 mesecev
Običajen pričetek: kadarkoli
Šolnina: šolnine ni
Možnost za pridobitev štipendije: DA

Diploma in zaposljivost

Diploma-in-zaposljivost

Diplomsko delo

Vaše diplomsko delo boste začeli graditi že ob pričetku študija skozi praktično izobraževanje. Študij je zasnovan tako, da lahko takoj po opravljenem zadnjem izpitu zagovarjate še Vašo diplomsko delo, ki bo temeljilo na konkretnem problemu organizacije, na primer:

»Raziskava turistične destinacije Zadar za izgradnjo hotelskega objekta Skala Tours«

Strokovni naziv

Višješolski strokovni program R Slovenije

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomist / ekonomistka
Raven izobrazbe: 6/1
Vrsta programa: višješolski študijski program
Veljavnost diplomske listine

Študijski program Ekonomist – Komercialist je javnoveljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 117/2007).

Poleg diplomske listine, prejmete tudi prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku s podrobnimi opisi študijskega programa, doseženih kompetenc in vaše uspešnosti pri študiju.

Higher National Diploma Velike Britanije

Naziv strokovne izobrazbe: Higher National Diploma (HND) in Business
Raven izobrazbe: 6/1 (UK Level 5)
Vrsta programa: Nigher national diploma
Veljavnost Higher National Diplome

Študijski program BTEC HND in Business je javnoveljavni program akreditiran Velike Britanije. Higher National Diploma (HND) je raven izobrazbe Velike Britanije primerljiva z ravenjo višješolskega strokovnega študija v R Sloveniji, to je 6/1, ovrednotena s 120 KT po ECTS. Programi so akreditirani in sprejeti na podlagi Nacionalnega kvalifikacijskega okvirja Velike Britanije.

Glavna prednost HND-ja je, da je pridobljena izobrazba prepoznavna in priznana v velikem številu držav sveta, ki imajo tesne vezi z Veliko Britanijo: Irska, Kanada, Avstralija, Malta in Nova Zelandija ter regijah: Latinska Amerika in JV Azija. Prav tako se lahko v večini primerov diplomanti vpišejo v 3. letnik dodiplomskega izobraževanja.

Stanje na trgu dela – Ekonomist VSŠ


Zaposleni v podjetjih
2000


Prosta delovna mesta
34


Iščejo zaposlitev
15

Podatki ZRSZ in MojeDelo.com za Podravje mesec januar 2017

Diplomanti programa Ekonomist soustvarjajo

 

Nadaljevanje študija

V Sloveniji

Skladno z merili za prehode se lahko diplomanti Višje strokovne šole Academia programa Ekonomist vpišejo v 2. letnik dodiplomskega študijskega programa sorodnih smeri. Diplomanti Higher National Diplome Velike Britanije se lahko v posameznih primerih vpišejo tudi neposredno v 3. letnik študija v dodiplomskem programu.

V Veliki Britaniji

Skladno z merili za prehode se lahko diplomanti Višje strokovne šole Academia programa Ekonomist in HND Business vpišejo v 3. letnik dodiplomskega študijskega programa sorodnih smeri.

Z diplomo Academie je prehodnost možna v 3. letnik dodiplomskega programa na

Šolnina in štipendije

solnina_financiranje

Investicija v študij se 80% diplomantom povrne v dveh letih po študiju

Investicija v študij se po analizah kariernega razvoja diplomantov Academie 50% povrne že v enem letu po diplomiranju zaradi, predvsem zaradi povišanja plače, približno 80% diplomantom pa v dveh letih po končanem študiju.
Višješolski strokovni program Višješolski strokovni program Plus
Vpisnina v letnik 290 EUR 290 EUR
Šolnina 139 EUR / mesec 239 EUR / mesec
Zagovor diplomskega dela 290 EUR 290 EUR
Higher National Diploma* 290 EUR 290 EUR

*posamezno leto študija

 

Šolnina vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa
 • tutorstvo – osebno usmerjanje študentov
 • programska oprema Office365 in Windows za domačo uporabo v vrednosti 1.264 EUR
 • dodatno svetovanje študentom brez delovnih izkušenj
 • vsa učna gradiva in materiale (skripta)
 • dodatni seminar Kako se uspešno pripravim na izpit
 • e-podprti študij s snemanimi predavanji
 • dodatni seminar Kako napisati pisni izdelek
 • elektronsko poslovanje s šolo
 • dodatni seminar Kako uspešno nastopati
 • trikratno opravljanje izpita
 • dodatni seminar Moja pot do diplome
 • brezplačne pripravljalne tečaje angleščine in nemščine
 • dodatni seminar Kako najti ali zamenjati zaposlitev
 • brezplačne pripravljalne tečaje matematike
 • individualno svetovanje pri iskanju zaposlitve
 • enodnevni uvodni seminar
 • izposojo knjig v šolski knjižnici
 • brezplačno testiranje iz tujega jezika

Šolnina v programu Plus dodatno vključuje

 • zagotovljena zaposlitev 6 mesecih po diplomiranju
 • 1:1 karierno svetovanje
 • ekskluzivne zaposlitvene ponudbe
 • strokovni pregled spletne identitete (LinkedIn, Facebook)
 • Gradiva za zaposlitvene intervjuje in trening osebnih razgovorov
 • Osebnostni testi za razvoj Vaših skritih talentov

Štipendije

Štipendijski sklad Academie: študirata 2 za znesek 1

Štipendijski sklad Academia v študijskem letu 2020/2021 razpisuje štipendije v skupni vrednosti 290.000 EUR.

Pogoj:

 • na študij Višje strokovne šole Academia  se vpišite skupaj s prijateljem, sodelavcem ali sorodnikom in obema priznamo štipendijo v višini 50 % šolnine v prvem letu študija.

Za pridobitev štipendije ni potreben vpis v enak študijski program. Ugodnost ne velja pri vpisu v VSŠ Plus Program.

Zoisova štipendija za nadarjene

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina: 120 – 200 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Državna štipendija za socialno šibkejše

Državna štipendija za socialno šibkejše

Višina: 70 – 340 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje
Štipendija Mestne občine Maribor

Štipendija Mestne občine Maribor

Višina: 190 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
Kadrovske štipendije podjetij

Kadrovske štipendije podjetij 2020/2021 za program Ekonomist

Kmalu.

Pogoj:

 • ima status študenta,
 • ima državljanstvo Republike Slovenije oziroma ima status Slovenca v zamejstvu ali Slovenca po svetu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja,
 • ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem štipenditorju,
 • ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam,
 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • mu za isto izobraževalno raven za isti ali višji letnik ali kateri koli letnik višje izobraževalne ravni še ni bila odobrena katera od štipendij po ZŠtip ali štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov in
 • izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih štipenditorja.

 

E-Academia
Prijava