Za podjetja

Opravljanje praktičnega izobraževanja

“Edini vir znanja so izkušnje.” A. Einstein

Ponudite študentom možnost opravljanja prakse v Vašem podjetju in uspešno zaposlite iskan kader

02 228 35  35 | info@academia.si

Študijski programi

 

Ekonomist – modul Komercialist Vodja prodaje, komercialist, računovodja, knjigovodja, organizator v turizmu, nabavnik, tržnik, strokovnjak v razvoju poslovanja
Ekonomist – modul Računovodja
Ekonomist – modul Turizem
Gradbeništvo Inženir gradbeništva, inženir strojništva, inženir varovanja
Strojništvo
Varovanje
Avdio produkcija Avdio producent, fotograf, grafični oblikovalec, snemalec, video montažer
Fotografija
Grafično oblikovanje
Spletna produkcija
Video produkcija

Potek praktičnega izobraževanja

Korak 1: Karierno načrtovanje

Študentje pripravijo karierni načrt, življenjepis in opravijo osebnostne teste.

Korak 2: Projektno delo

Pri predmetih študentje na realnih primerih podjetij pripravljajo praktične projektne naloge, oceni ga nosilec predmeta

Korak 3: Praksa v podjetju

(Do) 800 ur prakse v podjetju. Študentje pripravijo poročilo o delu, ki ga oceni mentor v podjetju.

Minimalne zahteve za izvajanje prakse

Časovni obseg

Študentje morajo skupno v študijskem programu opraviti 800 ur prakse.
Prakso lahko študent opravi pri enem delodajalcu v polnem obsegu ali pri več delodajalcih v manjšem obsegu.

Kadrovski pogoji

Podjetje je dolžno zagotoviti mentorja v podjetju. Ta mora imeti vsaj višješolsko strokovno izobrazbo (raven 6/1) enakega ali sorodnega strokovnega področja ter dve leti delovnih izkušenj. Mentorju v podjetju lahko pomaga tudi izobraževalec, ki ima vsaj srednjo strokovno izobrazbo ter pet let izkušenj v stroki.

Materialni pogoji

Ekonomist // pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom in ustrezno programsko opremo

Gradbeništvo // pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter gradbišče

Medijska produkcija // pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter multimedijsko opremo

Strojništvo // pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter proizvodnjo

Varovanje // pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter aktivno varovanje objektov / oseb

Podpora mentorju v podjetju

Usposabljanje ter svetovanje

Storitev eAcademia mentorju v podjetju omogoča e-usposabljanje za uspešno mentorstvo. Po potrebi je mentorju je mentorju na voljo tudi individualno svetovanje.

Gradivo za potrebe ocenjevanja

Študent in mentor v podjetju prejmeta vzorce ocenjevalnih poročil o delu, ki jih mentor uporabi za oceno dela študenta v podjetju.

Potrdilo o mentorstvu v podjetju

Višja strokovna šola Academia Maribor ob zaključku prakse v podjetju mentorju izda potrdilo o mentorstvu.

Stroški in povračilo stroškov mentorstva

Povzetek obveznosti delodajalca

  1. Sklenitev tripartitne pogodbe s šolo ter študentom o nudenju prakse študentu
  2. Prijava dijaka ali študenta v zavarovanje za primer poškodbe pri delu z obrazcem M12.
  3. Po prijavi v zavarovanje mora delodajalec v času prakse mesečno plačevati  prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 4,63 EUR – znesek je veljal v letu 2015 .
  4. Študentu lahko pripada nagrada (odvisno od internih aktov, kolektivnih pogodb,…). Do višine 172 eur je nagrada neobdavčena, nad tem zneskom se razlika obdavči z dohodnino.
  5. Od nagrade, ki jo dobi dijak ali študent je potrebno plačati še prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % .
  6. Ob izplačilu nagrade je potrebno predložiti obrazec REK-1a .
  7. Delodajalec je dolžan zagotoviti študentu tudi povračilo  stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela (davčno priznani so do zneskov iz Uredbe)

Več v članku: Davčni vidik dela študentov na obvezni praksi za podjetja

Povračila stroškov mentorstva

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v okviru javnih razpisov delodajalcem letno ponuja povrnitev stroškov za mentorstvo študentom na obvezni praksi v podjetju.

V letu 2017 je višina nepovratnih sredstev znašala 1.250 EUR za mentorstvo enega študenta v obsegu 800 ur.

E-Academia
Prijava