Izdelava dinamične spletne strani

Spletna produkcija

Študent: Peter Smolič

Peter Smolič je študent na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno delo je pripravil kot seminarsko nalogo pri predmetu "Praktično izobraževanje 1" študijskega programa multimediji v šolskem letu 2006/2007.

Pomembni koraki pred izdelavo spletne strani

Preden se lotimo izdelave speltne strani moramo izbrati primerno domeno, določiti ciljno skupino in
funkcijo spletne strani. Prav tako moramo izbrati tehnologijo, gostitelja, če se
ne odločimo za lasten strežnik, izdelati osnutek in oblikovati grafične
elemente.

1. Uvod

Izdelava spletne strani oziroma internetne predstavitve je sestavljena iz številnih faz in postopkov. Najprej moramo izbrati primerno domeno, določiti ciljno skupino in funkcijo spletne strani, izbrati tehnologijo, izbrati gostitelja, če se ne odločimo za lasten strežnik, izdelava osnutka, oblikovanje grafičnih elementov. Izdelava spletne strani vključuje tudi terensko delo v obliki fotografiranja in zbiranja podatkov. V primeru da bomo uporabniku ali naročniku omogočili oblikovanje in obnavljanje vsebine moramo izbrati primeren sistem za obvladovanje vsebine (CMS).

2. Izbira primerne domene

Vrhnja ínternetna doména (top-level domain -TLD) se nanaša na ureditev imen domen v internetu. Ime računalnikov je v tem omrežju sestavljeno iz organizacije in končnice, največkrat je pred vsem skupaj www. Primer: [www.organizacija.com] ali samo [organizacija.com], pri čemer se vrhnja internetna domena nanaša le na zadnji del imena, torej.com.

 • .aero – letalski prevozniki
 • .biz – poslovni svet
 • .com – podjetja
 • .coop – zadruge
 • .edu – izobraževalne organizacije (prvenstveno tiste v ZDA)
 • .gov – agencije vlade ZDA
 • .info – informacije (brez omejitev)
 • .int – s pogodbo ustanovljene mednarodne organizacije
 • .mil – oborožene sile Združenih držav Amerike
 • .museum – muzeji
 • .name – posamezniki
 • .net – omrežna infrastruktura (npr. internetni ponudniki)
 • .org – organizacije, ki ne sodijo v nobeno od ostalih vrhnjih internetnih domen
 • .pro – poklicni strokovnjaki

Posamezne države uporabljajo kot vrhnjo internetno domeno dvočrkovno kodo, določeno s standardom ISO 3166, npr.: Slovenija .si, Nemčija .de itd.

2.1 Zgodovina razvoja vrhnjih internetnih domen

Prvih šest vrhnjih internetnih domen je bilo določenih januarja 1985:

 • .com
 • .edu
 • .gov
 • .net
 • .org
 • .mil

Domene .com, .net in .org so v nasprotju z njihovo zamišljeno vlogo dostopne vsem za vsakršen namen.

Novembra 1988 je bila kot odziv na prošnjo organizacije NATO dodana domena .int, ki naj bi odražala njeno naravo mednarodne organizacije.

Oktobra 1998 so ustanovili organizacijo ICANN in ji poverili nalogo upravljanja vrhnjih internetnih domen. 16. novembra 2000 je bilo po krajši razpravi uvedeno sedem novih vrhnjih internetnih domen:

 • .aero
 • .biz
 • .coop
 • .info
 • .museum
 • .name
 • .pro

V rabo so bile uvedene junija 2001, in do konca tega leta so domene .biz,
.info in .museum že povsem delovale. Domeni .name in .coop sta začeli polno
delovati januarja 2002, .pro pa maja istega leta. V tem letu je začela delovati
tudi domena .aero.
Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Vrhnja_internetna_domena – z dne 14.6.2007

2.2 Izbrana vrhnja domena .org

V našem konkretnem primeru izdelave spletne strani za
turistično društvo Radvanje smo izbrali vrhnjo domeno .org, katera
najpogosteje označuje neprofitna združenja in organizacije kamor spada tudi
turistično društvo Radvanje. Celoten internetni naslov je zato v obliki:

3. Določitev ciljne skupine in funkcija spletne strani

Pri načrtovanju spletne strani je treba seveda določiti ciljno skupino in pa funkcijo spletne strani. V primeru turističnega društva Radvanje smo tako določili dve ciljni skupini uporabnikov in dve funkciji spletne strani.

3.1 Ciljne skupine

Ciljni skupini spletne strani turističnega društva Radvanje sta člani društva in turisti oziroma obiskovalci kraja.

3.2 Funkcije spletne strani

Funkcija spletne strani glede na ciljni skupini je v primeru članov društva ta da člane obvešča o dejavnostih ki se bodo, se in so se izvedle. Druga funkcija strani pa je seveda predstavitev kraja in turistične ponudbe v kraju.

4. Izbira tehnologije

Glede na to kako bomo stran izdelali in jo nato tudi urejali je potrebno izbrati tehnologijo izvedbe. V primeru da izdelamo predstavitev ki se ne obnavlja pogosto nam zadostuje statična predstavitev v HTML obliki. V primeru ko pa želimo stran osveževat pogosto in želimo tudi uporabniku omogočiti oblikovanje vsebine pa moramo uporabiti eno ali več tehnologij ki omogočajo dinamično oblikovanje spletnih strani. V našem primeru smo uporabili PHP in MySql tehnologiji.

4.1 PHP

PHP (trenutno tričrkovni rekurzivni akronim za PHP Hypertext Preprocessor, izvirno pa Personal Home Page Tools, slovensko: orodja za osebno spletno stran) je razširjen odprtokodni programski jezik, ki se uporablja za strežniško uporabo izvedbe dinamičnih spletnih vsebin. Lahko ga primerjamo z Microsoftovim ASP-, VBScript in JScript sistemom, Sun Mycrosystemovim JSP- in Java sistemom ter CGI- in Perl sistemom.
Podoben je običajno strukturiranim programskim jezikom, najbolj jezikoma C in Perl in najbolj izkušenim programerjem dovoljuje razvijanje zapletenih uporab brez dolgega učenja.

Primer php kode ki jo lahko vključimo v HTML:

<?php
  echo “Hello world”;
?>

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Php – z dne 14.6.2007

4.2 MySql

MySQL je relacijski podatkovni upravljalni sistem. Relacijska baza podatkov shrani podatke v ločenih tabelah in ne v enem velikem hranilniku. To poveluje hitrost in fleksibilnost. SQL v MySQL stoji za začetnice »Structured Query Language«. SQL je najbolj običajen standardiziran jezik, ki se ga uporablja za dostop do podatkovnih baz in je določen z ANSI/ISO SQL standardom.

SQL standard se je razvijal od 1986 in danes obstaja več različic. Izraz »SQL standard« uporabljamo za poimenovanje trenutne verzije SQL standarda v vsakem časovnem obdobju.

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/MySql – z dne 14.6.2007

4.3 Izbira sistema za obvladovanje vsebine (CMS)

Da lahko spletno stran obnavljamo pogosto in enostavno, in pa da uporabniku omogočimo dodajanje in urejanje vsebine strani je trenutno optimalna rešitev uporaba CMS-a. CMS (Content Management System) oziroma sistem za obvladovanje vsebine je programska oprema ki nam na relativno preprost način omogoča urejanje vsebine spletne strani. Dosegljivih je mnogo odprtokodnih (Open Source) sistemov. Glede na izbiro tehnologije zato izberemo sistem ki je napisan v PHP programskem jeziku in za bazo podatkov uporablja MySql relacijsko podatkovno bazo. Pomembno je tudi to da je sistem poslovenjen se pravi da je preveden v slovenščino. Za spletno stran turističnega društva Radvanje smo izbrali Joomla sistem za obvladovanje vsebine (http://www.joomla.org).

5. Izbira primernega gostitelja

Spletno stran moramo seveda postaviti na čimbolj varen in vedno dostopen strežnik v internetnem omrežju. Obstajata najmanj dve varianti. V primeru če želimo popoln nadzor nad svojo spletno domeno se lahko odločimo za lasten strežnik, kar pa za sabo potegne tudi neprimerno večje stroške kot pa, da se odločimo za enega izmed mnogih komercialnih gostiteljev. Komercialni gostitelji nam nudijo poceni rešitev gostovanja naše spletne strani na njihovih strežnikih. Pri izbiri gostitelja moramo seveda paziti na to da nam gostitelj omogoča uporabo tehnologije katero smo izbrali za izvedbo. Paziti moramo tudi na to da nam gostitelj nudi tudi ostale internetne storitve kot je elektronska pošta in podobno.

Vrhnja ínternetna doména (top-level domain -TLD) se nanaša na ureditev imen domen v internetu. Posamezne države uporabljajo kot vrhnjo internetno domeno dvočrkovno
kodo, določeno s standardom ISO 3166, npr.: Slovenija .si, Nemčija .de
itd.

 

Glede na izdelavo in urejanje izberemo tehnologijo:

 • HTML izberemo, kadar nam zadostuje statična predstavitev.
 • Če želimo stran vsake toliko osvežit in uporabniku omogočit oblikovanje vsebine, pa izberemo tehnologije, ki omogočajo dinamično oblikovanje

PHP – odprtokodni programski jezik, ki se uporablja za strežniško uporabo izvedbe dinamičnih spletnih vsebin.

MySQL je relacijski podatkovni upravljalni sistem.

CMS (Content Management System) oziroma sistem za obvladovanje vsebine
je programska oprema ki nam na relativno preprost način omogoča
urejanje vsebine spletne strani.

 


Izdelava spletne strani z uporabo CMS-a

CMS (Content Management System) kot že omenjeno je programska oprema, ki nam na relativno preprost način omogoča
urejanje vsebine spletne strani. Vsi CMS-i imajo že v osnovi vsaj eno do dve grafični izvedbi, katere pa
lahko z nastavitvami prilagodimo potrebam stani ki jo postavljamo.

6. Izdelava spletne strani

Izdelava spletne strani v primeru ko uporabljamo CMS pomeni da najprej namestimo CMS na strežnik izbranega gostitelja. V primeru da CMS uporabljamo prvič je zelo priporočljivo da si CMS namestimo tudi lokalno in se ga naučimo uporabljati najprej na svojem računalniku, da pri izvedbi za naročnika ne prihaja do nepredvidenih težav. Testiranje CMS-a je vsekakor neobhodno tudi zaradi tega da pri snovanju spletne strani poznamo omejitve in pa vse funkcije sistema. Vsi CMS-i imajo že v osnovi vsaj eno do dve grafični izvedbi katere pa lahko z nastavitvami prilagodimo potrebam stani ki jo postavljamo.

6.1 Oblikovanje grafičnih elementov

Tudi v primeru ko uporabimo CMS pa moramo izoblikovati vsaj nekaj grafičnih elementov spletne strani. Za oblikovanje grafičnih elementov uporabimo svoj najbolj priljubljen program za grafično oblikovanje in izdelamo seveda logotip strani in vse ostalo kaj rabimo za kvalitetno grafično opremo strani. Ko izdelujemo spletno stran moramo, tako kot vsebini precej pozornosti posvetiti tudi grafični obliki. Grafični elementi morajo biti oblikovno in barvno skladni. Zelo moramo paziti tudi na velikost grafičnih datotek saj nam velike datoteke povzročijo počasno nalaganje strani, kar pa pomeni manj obiska strani.

6.2 Primeri grafičnih elementov spletne strani

Slika 1: logotip

Slika 1: logotip

Slika 2: izbira kategorije prikazaSlika 2: izbira kategorije prikazaslika 2: izbira kategorije prikazaslika 2: izbira kategorije prikazaslika 2: izbira kategorije prikaza

slika 2: izbira kategorije prikaza

Slika 4: zemljevid kraja

 

 

 

Slika 3: simbol zemljevida

Slika 3: simbol zemljevida

 

 

 

Slika 4: zemljevid kraja

6.3 Terensko delo (fotografiranje in zbiranje podatkov)

Pomemben del izdelave spletne strani je tudi terensko delo. Da popestrimo tekstovno vsebino strani, potrebujemo tudi fotografije lokacij, ki jih predstavljamo. V primeru spletne strani podjetja, ki se ukvarja z proizvodnjo rabimo fotografije proizvodov, da jih lahko čimbolj predstavimo potencialnim kupcem. Zbrati moramo tudi podatke, ki jih bomo objavili. Podatki, ki jih objavljamo na spletni strani morajo biti preverjeni in ažurni. Fotografiranje v najboljšem primeru prepustimo profesionalcem, če pa moramo tudi to opraviti sami se moramo držati nekaj osnovnih pravil fotografiranja. Predvsem je pomembna primerna svetloba, da so fotografije ostre in čimbolj naravnih barv. V primeru, da ustvarjamo spletno stran »umetniških« fotografij pa lahko ustvarjalnosti pustimo prosto pot. 

6.4 Grafična obdelava fotografij

Fotografije je potrebno za objavo obdelat v obliko primerno za objavo na spletu. Velikost posnetih fotografij v originalni velikosti ponavadi ne ustreza objavi na spletu. Fotografije moramo ustrezno zmanjšati in jih stisniti v JPEG format. Kakovost fotografij ki jih bomo objavili moramo prilagoditi prostoru ki ga imamo na strežniku. Pazimo na to da fotografij ne pomanjšujemo v kodi HTML-ja kjer lahko določimo velikost prikaza v obliki širina x višina npr. (640×480) dejansko pa imamo na strežniku fotografijo velikosti 1600×1200 točk. V tem primeru nam fotografija najprej zaseda več prostora na strežniku in pa pri prenosu preko interneta se bo v brskalniku prikazala v velikosti 640×480 točk vendar pa bo brskalnik najprej prenesel celotno fotografijo v velikosti 1600×1200 točk in jo nato zmanjšal. Zato moramo zaradi optimizacije porabe prostora in hitrosti nalaganja strani fotografije primerno zmanjšati in jim določit kvaliteto ki nam je še sprejemljiva. V primeru da objavljamo velike in visoko kvalitetne fotografije pač moramo zagotovit dovolj prostora na strežniku in dovolj pasovne širine za prenos fotografij.

6.5 Primeri fotografij na spletni strani

slika 5: mala fotografija (thumbnail)

Slika 6: večja fotografija (primer)

Slika 5: mala fotografija (thumbnail) Slika 6: večja fotografija (primer)

 

 

Grafični elementi morajo biti oblikovno in barvno skladni. Grafične elemente naredimo v pirljubljenem programu za grafično oblikovanje.

Fotografije je potrebno za objavo obdelat v obliko primerno za objavo
na spletu. Velikost posnetih fotografij v originalni velikosti ponavadi
ne ustreza objavi na spletu, moramo jih ustrezno zmanjšati in
jih stisniti v JPEG format.


Kako priti na prve strani zadetkov internetnih iskalnikov

Ena od pomoči, ki nam pomaga, da se naša spletna stran pojavi na prvi strani zadetkov
pri iskanju z internetnimi iskalniki, kot so Google, Yahoo ali Najdi.si, je orodje, kot je SEO (Search Engine Optimization). Po slovensko temu pravimo optimizacija spletne strani.

7 Optimizacija spletne strani za iskalnike (SEO)

SEO (Search Engine Optimization) ali po slovensko optimizacija spletne strani za spletne iskalnike je dandanes tudi zelo pomembna zadeva, če izdelujemo spletne strani. SEO nam pomaga da se naša spletna stran najde na prvi strani zadetkov pri iskanju z internetnimi iskalniki kot so Google, Yahoo ali Najdi.si. Da dosežemo osnovne pogoje da nas iskalnik uvrsti visoko moramo posvetiti precej pozornosti tudi nadznačkam oziroma meta-tagom. Meta tagi so elementi HTML jezika, ki nam v glavi dokumenta zagotovijo čimveč kvalitetnih podatkov o spletni strani. V glavi HTML dokumenta z meta-tagi določimo opis spletne strani, ključne besede, nabor črk, obnašanje iskalnika, avtorstvo, jezik…

7.1 Primer SEO na www.radvanje.org

<meta name=”description” content=”Turistično društvo Radvanje” />
<meta name=”keywords” content=”Radvanje, Turistično društvo, Turizem radvanje, smučanje, turistične aktivnosti, kampi, prireditve, zdravilišča, zlata lisica, hotel, terme, vreme, počitnice, gostilne” />
<base href=”http://www.radvanje.org” title=”Radvanje”/>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2″ />
<meta name=”robots” content=”index,follow”>
<meta name=”Copyright” content=”Copyright Radvanje Tourist Board, 2007. All rights reserved.” />

<meta http-equiv=”content-language” content=”SL” />
<meta name=”Author” content=”Peter Smolič – Turistično društvo Radvanje” />
<meta name=”revisit-after” content=”7 days” />

7.2 Rezultat SEO v spletnih iskalnikih

Google: radvanje >iskanje

10. mesto:

 • Radvanje

Turistično društvo Radvanje. … Radvanje. Dobrodošli – Willkommen – Welcome. #3115 (c) 2007 Turistično društvo Radvanje.

www.radvanje.org/ – 5k – Cached – Similar pages

Google: društvo radvanje >iskanje

1. mesto:

 • Radvanje

Turistično društvo Radvanje. … Radvanje. Dobrodošli – Willkommen – Welcome. #3115 (c) 2007 Turistično društvo Radvanje.www.radvanje.org/ – 5k – Cached – Similar pages

Vir: http://www.google.com z dne 15.6.2007

Najdi.si: radvanje >iskanje

3. mesto:

 • Radvanje 

Radvanje Dobrodošli – Willkommen – Welcome #3106 (c) 2007 Turistično društvo Radvanje
www.radvanje.org/ – 3 KB – 11.06.2007 – hitri predogled
Društva > Turistična društva@
Več rezultatov iz: www.radvanje.org

Najdi.si: društvo radvanje >iskanje

1. mesto:

 • Radvanje 

Radvanje Dobrodošli – Willkommen – Welcome #3106 (c) 2007 Turistično društvo Radvanje
www.radvanje.org/ – 3 KB – 11.06.2007 – hitri predogled
Društva > Turistična društva@
Več rezultatov iz: www.radvanje.org

Vir: http://www.najdi.si – z dne 15.6.2007

Yahoo.com: radvanje >iskanje

6. mesto:

 • Radvanje

Turistično društvo Radvanje … Radvanje. Dobrodošli – Willkommen – Welcome …www.radvanje.org – 4k – Cached – More from this site

Yahoo.com: turistično društvo radvanje >iskanje1. mesto:

 • Radvanje

Turistično društvo Radvanje … Radvanje. Dobrodošli – Willkommen – Welcome …
www.radvanje.org – 4k – Cached – More from this site

Vir. http://www.yahoo.com – z dne 15.6.2007

8 Viri

 

SEO (Search Engine Optimization) – optimizacija spletne strani za spletne iskalnike.

Meta tagi (nadznački) so elementi HTML jezika, s katerimi določimo opis spletne strani, ključne besede, nabor črk, obnašanje iskalnika, avtorstvo, jezik…V glavi dokumena nam zagotovijo čimveč kvalitetnih podatkov o spletni strani.

 

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.