Jezik predavanj V slovenskem jeziku

Strokovni izpit

Po pridobljeni izobrazbi inženirja/ke gradbeništva in 3 letih delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj lahko pri IZS pristopite k strokovnemu izpitu za vodjo del.

Inženirska zbornica Slovenije

Akreditacije programa

Študijski program Gradbeništvo je javno-veljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 117/2007).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Dvojna diploma

Vzporeden študij v javno-veljavnem programu za pridobitev dveh diplom Slovenije in Velike Britanije.

Pearson BTEC Higher National Diploma Construction and the Built Envinronment (Civil Engineering)

Bazične mehke veščine in spretnosti

Bazične mehke veščine in spretnosti

Osvojili boste mehke veščine poslovnega komuniciranja v domačem in tujem jeziku, organizacije in vodenja ter podjetnosti in ekonomike inženirskih projektov.
Način izvedbe študija razvija Vaše timske sposobnosti, sposobnost javnega nastopanja, kritičnega razmišljanja in problemskega reševanja nalog.

Osnove gradbeništva

Osnove gradbeništva

Besedilo kmalu.

BIM in konstrukcije

BIM in konstrukcije

Besedilo kmalu

Operativno gradbeništvo

Operativno gradbeništvo

Besedilo kmalu

Ugodnosti tekom študija

  • Brezplačna programska oprema
    Office365, Google Apps, AutoCAD, ArchiCAD, Revit

Nadpovprečna uspešnost in zaposljivost diplomantov

Več kot 25 let izobražujemo in zaposlujemo za evropske potrebe

Edina višja strokovna šola s slovensko in britansko akreditacijo za pridobitev dveh diplom

Edina zasebna šola z diplomo odličnosti po modelu odličnosti Skupnosti VSŠ