Jezik predavanj V slovenskem ali angleškem jeziku

Pridobljeni certifikati

V času študija lahko na šoli opravljate tudi industrijske izpite Oracle Java SE 8 Fundamentals, Oracle Introduction to SQL, Oracle Database 12c Administration, CISCO IT Essentials in CompTIA A+

Java, Cisco in CompTIA

Akreditacije programa

Študijski program Informatika je javno-veljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 117/2007).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Dvojna diploma

Vzporeden študij v javno-veljavnem programu za pridobitev dveh diplom Slovenije in Velike Britanije.

Pearson BTEC Higher National Diploma Computing (Software Engineering)

Bazične mehke veščine in spretnosti

Bazične mehke veščine in spretnosti

Osvojili boste mehke veščine poslovnega komuniciranja v domačem in tujem jeziku, organizacije in vodenja ter podjetnosti in ekonomike informacijsko-inženirskih projektov.

Način izvedbe študija razvija Vaše timske sposobnosti, sposobnost javnega nastopanja, kritičnega razmišljanja in problemskega reševanja nalog.

Osnove računalništva in informatike

Osnove računalništva in informatike

Programming UI1: Določite osnovne algoritme za izvedbo operacije in opišite postopek programiranja aplikacije. UI2: Pojasnite značilnosti postopkovnega, objektno in na dogodke usmerjenega programiranja, izvedite analizo ustreznega integriranega razvojnega okolja (IDE). UI3: Izvedite osnovne algoritme v kodi z uporabo IDE. UI4: Določite postopek odpravljanja napak in pojasnite pomen standarda pri kodiranju.
Networking UI1: Predstavite načela mreženja in njihove protokole. UI2: Naštej mrežne naprave in operacije delovanja. UI3: Oblikujte učinkovite omrežne sisteme. UI4: Izvedite in diagnosticirajte omrežne sisteme.
Database Design & Development UI1: Za načrtovanje sistema relacijskih baz podatkov za večje težave uporabite ustrezno orodje za načrtovanje. UI2: Razvijte popolnoma funkcionalen sistem relacijskih baz podatkov, ki temelji na obstoječi zasnovi sistema. UI3: Preizkusite sisteme glede na zahteve uporabnika in sistema. UI4: Izdelajte tehnično in uporabniško dokumentacijo.UI1: Ocenitev tveganja za varnost IT. UI2: Opis varnostne rešitve IT. UI3: Pregled mehanizmov za nadzor organizacijske varnosti IT. UI4: Upravljanje organizacijske varnosti.

Podatkovne strukture in algoritmi

Podatkovne strukture in algoritmi

UI1: Predstavite abstraktne tipe podatkov, konkretne zgradbe podatkov in algoritme. UI2: Določite abstraktne podatkovne vrste in algoritme v uradnem zapisu. UI3: Uporabite kompleksne zgradbe podatkov in algoritme. UI4: Ocenite učinkovitost zgradbe podatkov in algoritmov.

Napredno programiranje

Napredno programiranje

UI1: Predstavite ključne sestavne dele, povezane z objektno usmerjeno programsko paradigmo, ki analizira vrste oblikovanja vzorec. UI2: Oblikujte niz diagramov razreda UML. UI3: Pripravite kodo z uporabo oblikovalskih vzorcev. UI4: Raziščite scenarije glede na vzorce oblikovanja.

Ugodnosti tekom študija

  • Brezplačna programska oprema
    Office365, Google Apps, LinkedIn Learning, Oracle VirtualBox, Eclipse, Java SE Development Kit, MySQL, PhpMyAdmin, StarUML

Nadpovprečna uspešnost in zaposljivost diplomantov

Več kot 25 let izobražujemo in zaposlujemo za evropske potrebe

Edina višja strokovna šola s slovensko in britansko akreditacijo za pridobitev dveh diplom

Edina zasebna šola z diplomo odličnosti po modelu odličnosti Skupnosti VSŠ

Ni prispevkov