Jezik predavanj V slovenskem ali angleškem jeziku

Strokovni izpit

Vstavi opis

Vstavi besedilo

Akreditacije programa

Študijski program Strojništvo je javno-veljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 117/2007).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Dvojna diploma

Vzporeden študij v javno-veljavnem programu za pridobitev dveh diplom Slovenije in Velike Britanije.

Pearson BTEC Higher National Diploma Engineering (Mechanical Engineering)

Bazične mehke veščine in spretnosti

Bazične mehke veščine in spretnosti

Osvojili boste mehke veščine poslovnega komuniciranja v domačem in tujem jeziku, organizacije in vodenja ter podjetnosti in ekonomike informacijsko-inženirskih projektov.
Način izvedbe študija razvija Vaše timske sposobnosti, sposobnost javnega nastopanja, kritičnega razmišljanja in problemskega reševanja nalog.

Osnove strojništva

Osnove strojništva

Besedilo kmalu.

Catia SolidWorks Industrija 4.0

Catia SolidWorks Industrija 4.0

Besedilo kmalu.

Orodjarstvo

Orodjarstvo

Besedilo kmalu

Ugodnosti tekom študija

  • Brezplačna programska oprema
    Office365, Google Apps, CatiaV5, SolidWorks, Inventor, AutoCAD, Fusion360

Nadpovprečna uspešnost in zaposljivost diplomantov

Več kot 25 let izobražujemo in zaposlujemo za evropske potrebe

Edina višja strokovna šola s slovensko in britansko akreditacijo za pridobitev dveh diplom

Edina zasebna šola z diplomo odličnosti po modelu odličnosti Skupnosti VSŠ

Ni prispevkov