Jezik predavanj V slovenskem jeziku

Priznana strokovna usposobljenost

Osebi, ki je končala višješolski izobraževalni program “Varovanje” in pridobila naziv “Inženir varovanja”, se na podlagi diplome oziroma spričevala, ob upoštevanju poklicnih standardov in katalogov strokovnih znanj in spretnosti, neposredno prizna strokovna usposobljenost za varnostnika, varnostnega menedžerja (dodatno 3 leta delovnih izkušenj), varnostnika telesnega stražarja (dodatno 3 leta delovnih izkušenj), varnostnika nadzornika (dodatno 1 leto delovnih izkušenj) in varnostnika tehnika.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Akreditacije programa

Študijski program Varovanje je javno-veljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 47/2011).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Bazične mehke veščine in spretnosti

Bazične mehke veščine in spretnosti

Osvojili boste mehke veščine poslovnega komuniciranja v domačem in tujem jeziku, organizacije in vodenja ter podjetnosti in ekonomike informacijsko-inženirskih projektov.
Način izvedbe študija razvija Vaše timske sposobnosti, sposobnost javnega nastopanja, kritičnega razmišljanja in problemskega reševanja nalog.

Varovanje in predpisi ter organizacija

Varovanje in predpisi ter organizacija

Besedilo kmalu.

Varovanje oseb in premoženja

Varovanje oseb in premoženja

Besedilo kmalu.

Varnostni menedžment

Varnostni menedžment

Besedilo kmalu.

Ugodnosti tekom študija

  • Brezplačna programska oprema
    Office365, Google Apps
  • Možnost opravljanja dodatnega modula Varnostni tehnični sistemi
    Za dodatno priznavanje strokovne usposobljenosti pri MNZ lahko opravite dodatne vsebine s področja varnostno tehničnih sistemov

Nadpovprečna uspešnost in zaposljivost diplomantov

Več kot 25 let izobražujemo in zaposlujemo za evropske potrebe

Edina višja strokovna šola s slovensko in britansko akreditacijo za pridobitev dveh diplom

Edina zasebna šola z diplomo odličnosti po modelu odličnosti Skupnosti VSŠ