Academia postala članica AmCham Slovenija

281

MIC Academia je postala članica AmCham – ameriške gospodarske zbornice Slovenija.

AmCham Slovenija velja za eno najbolj aktivnih in vplivnih mednarodnih poslovnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje že več kot 270 korporativnih članov. Zaupa ji mnogo največjih in najpomembnejših podjetij v Sloveniji.

Dolgoročni cilj delovanja zbornice je izboljšati naložbene priložnosti in poslovno okolje v Sloveniji in s tem olajšati poslovanje tako slovenskih kot mednarodnih podjetji, kar posledično vodi k dvigu življenjskega standarda vseh državljanov Slovenije.

Tako kot Academia, si AmCham Slovenija prizadeva k ustvarjanju spodbudnega gospodarskega okolja, konkurenčnosti, mednarodne trgovine, sodelovanja pri razvoju in naložbah ter k transparentnemu in etičnemu poslovnemu okolju.

Vloga MIC Academia v AmCham Slovenija

MIC Academia s članstvom vključuje svoje zaposlene v dejavnost zbornice na sledečih podorčjih oziroma programih v letu 2015 in v prihodnje:

  • AmCham Business Breakfasts
  • AmCham Business Leaders Club
  • AmCham Education Work Group
  • AmCham Young Professionals

Academia s tem želi povečati svoje sodelovanje z gospodarstvom za ustvarjanje “up-to-date” izobraževalnih programov ter s tem večjo zaposljivost svojih diplomantov.

AmCham Slovenija v številkah

  • vsaj 40 dogodkov letno
  • več kot 5000 udeležencev AmCham dogodkov
  • več kot 260 podjetij, članov AmCham Slovenija
  • 10 strokovnih komisij in 2 delovni skupini – z več kot 230 strokovnjaki, zaposlenimi pri podjetjih – članih AmCham Slovenija
  • že več kot 500 mladih potencialnih poslovnih liderjev v programih za mlade liderje: AmCham Young Professionals, AmCham Mentor-Mentee ter AmCham Young Leaders Club
  • podporniki ali partnerji v številnih projektih
  • AmCham Slovenija je članica AmChams in Europe – združenja 45 evropskih AmCham-ov ter U.S. Chamber of Commerce v Washingtonu, ZDA