Academia v Silicijevo dolino

317

Academia se v organizaciji ameriške gospodarske zbornice AmCham Slovenija udeležuje slovenske vladno-gospodarske delegacije v Silicijevo Dolino.

Poleg ostalih predstavnikov slovenskih podjetij, podjetniških pospeševalnikov in znanosti bodo obiskali velike tehnološke korporacije in nosilce povezovalnega gospodarstva (shared economy), med katerimi so IBM, Cisco, HP Enterprise, Microsoft, Salesforce, Boston Consulting Group, Facebook, LinkedIn, Google in Uber.

Krepitev uporabe novih tehnologij v študijskih programih Academie

Že vrsto let v sodelovanju z omenjenimi tehnološkimi podjetji študentom omogočamo brezplačni dostop do programske opreme doma in v računalniških laboratorijih Academie, zato je štiridnevni obisk le teh odlična priložnost za dodatno krepitev odnosov in načrtovanje novih oblik sodelovanja.” pojasni Žan Dapčevič, izvršni direktor za razvoj na Academii, ki se udeležuje obiska.

prenos-1

Novi modeli in vsebine izobraževanja

Glavni cilj obiska je validirati nove modele izobraževanja, ki temeljijo na metodi na študenta usmerjeno izobraževanje. Academia namreč s pridobljeno akreditacijo Velike Britanije uresničuje poslanstvo “Learn by doing” (z delom do znanja) – študenti pri vsakem predmetu izdelajo projektno nalogo (na primer: raziskava trga, video izdelek, elaborat objekta, načrt izdelka), polega tega pa opravijo kar 800 ur prakse v podjetju. Študijski program tako študent konča s portfoliom izdelkov, ki mu omogočajo še boljše zaposlitvene možnosti.

Z vstopom podjetij delitvene ekonomije (sharing economy), kot sta Uber in Airbnb na slovenski trg študentom v okviru gostujočih predavanj v novem študijskem letu omogočamo predstavitev novih ekonomskih modelov, kako to vpliva na razvoj delovnih mest v Sloveniji ter kako lahko te spremembe izkoristijo za osebnostni in karierni razvoj po diplomiranju.