Strokovni ogled mostov Ljubljanice

410

Študentje programa Gradbeništvo so v okviru predmetov Konstrukcije 1 ter Lesene in jeklene konstrukcije obiskali Ljubljano, kjer so si pod mentorstvom predavatelja iz prakse ogledali različne tipe mostov, ki so bili v Ljubljani postavljeni pred kratkim ali pa obstajajo že nekaj časa.

Študentje so tako spoznali prednosti posamezne izgradnje mostov v smislu konstrukcije, obremenitev, materialov ter časa in načina izvedbe.