Študentje so si ogledali izgradnjo obrata Magna v Hočah

189

Študenti programa Gradbeništvo so se v okviru predmeta Stavbe udeležili strokovne ekskurzije v podjetje Magna Steyer v Hočah.

Za organizacijo in strokovno vodenje je poskrbel študent Damjan Ozmec, zaposlen v podjetju Magna Steyer.

Študenti, bodoči inženirji gradbeništva, so si z zanimanjem ogledali že postavljene objekte predvidene tovarne. Trenutno se izvaja vgrajevanje opreme. Sicer pa na gradbišču veljajo stroge zahteve na področju varnosti in zdravja pri delu, zaščite informacij ter varovanja poslovnih skrivnosti.