Terenske vaje Geotehnologije

463

Študenti programa Gradbeništvo so v okviru predmeta Geotehnologija opravili terenske vaje na plazišču v Lenartu v Slovenskih Goricah, ki ga sanira podjetje PGGH. Študenti so z opremo gradbenega laboratorija APROS imeli priložnost videti uporabnost geomehanskih analiz v praksi.

IMG_1635

Predstavitev podjetja PGGH

PODJETJE ZA GOZDNE GRADNJE IN HORTIKULTURO d.o.o. je firma ki je nastala iz OBRATA za gradnje in mehanizacijo pri Gozdnem gospodarstvu Maribor. Naše izkušnje obsegajo dela na področju nizkogradenj in visokogradenj.

Vsa dosedanja leta smo opravljali naslednja dela:

  • gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic in objektov na njih
  • gradnja in modernizacija cest za naročnike kot so občine, krajevne skupnosti in DRSC Ljubljana
  • sanacije porušenih pobočij – plazov s kamnitimi zložbami, kaštami, pilotnimi stenami in drenažami
  • izgradnja kanalizacij, cevovodov za MHE, vodovodov, izgradnja MHE .
    izgradnja objektov na prometnicah (mostovi, propusti, podporni in oporni zidovi .)
    minerska dela
  • izgradnja parkirnih površin, asfaltiranje površin (ročno ali strojno)
  • opravljamo tudi dela s področja hortikulture, kot so urejanje zelenic, sajenje in vzdrževanje okrasnih in parkovnih rastlin in njihovo vzdrževanje

Predstavitev podjetja APROS

Podjetje APROS-Gradbeni laboratorij in storitve d.o.o. je registrirano in usposobljeno za izvajanje laboratorijskih preiskav in terenskih meritev vgrajenih plasti in materialov s področja zemljin, kamnin in betonov ter za inženirske storitve s področja Geomehanike-geotehnike in Betonov.