Terenske vaje pri predmetu Inženirska geodezija

33

Študentje programa Gradbeništvo so v okviru predmeta Inženirska geodezija opravili v Mariboru opravili terenske vaje.