Terenske vaje pri predmetu Inženirska geodezija

8

Študentje programa Gradbeništvo so v okviru predmeta Inženirska geodezija opravili v Mariboru opravili terenske vaje.