Terenske vaje pri predmetu Inženirska geodezija

49

Študentje programa Gradbeništvo so v okviru predmeta Inženirska geodezija opravili v Mariboru opravili terenske vaje.