Terenske vaje pri predmetu Inženirska geodezija

13

Študentje programa Gradbeništvo so v okviru predmeta Inženirska geodezija opravili v Mariboru opravili terenske vaje.