Zaključno partnersko srečanje D-ChallengHE in znanstveno-praktična konferenca na Univerzi v Klaipedi

13. junija 2024 je živahno mesto Klaipeda v Litvi gostilo zaključno partnersko srečanje projekta “Digital Challenge in Higher Education”, financiranea iz programa ERASMUS+. Srečanje je potekalo na Fakulteti za družbene in humanistične vede Univerze v Klaipedi.

Izobraževalci in strokovnjaki iz Italije (Link Campus University – koordinator, Entropy Knowledge Network), Grčije (Hellenic Open University), Litve (Klaipeda University), Romunije (The institute for education) in Slovenije (Academia) so razpravljali o dosežkih, izzivih in prihodnjih usmeritvah projekta D-ChallengHE.


Na partnerskem srečanju je potekala podrobna razprava o različnih projektnih aktivnostih:

  • Evropski inovacijski center (European innovation HUB) je skupnost univerzitetnih institucij, znanstvenikov, raziskovalcev, odločevalcev, vodij politik in izobraževalcev, ki se posvečajo poglobljenemu preučevanju kompleksnih družbenih posledic digitalne transformacije v visokem šolstvu. HUB krepi povezave znotraj in zunaj naše skupnosti, da bi podprl naše delo, spodbujal sodelovanje med visokošolskimi institucijami in spodbujal transdisciplinarno perspektivo.
  • Usposabljanje za inovativno spletno poučevanje v visokem šolstvu je bilo namenjeno oblikovanju spletnega okolja za profesorje v visokem šolstvu. Prispeva h glavnim ciljem projekta, saj je usmerjeno v prednostno nalogo digitalne preobrazbe, razvoj digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti visokošolskih strokovnjakov in institucij. Splošni cilj pilotnega usposabljanja je bil profesorjem in izobraževalni skupnosti zagotoviti nabor spretnosti, ki jim bodo omogočile izboljšati digitalno razpoložljivost za izobraževanje.
  • Orodja za vključevanje predavateljev in študentov v visokošolskem spletnem učnem okolju z namenom izboljšati digitalne spretnosti študentov in mladih raziskovalcev ali podpornega osebja ter razviti inovativne metodologije/orodja za vključitev v visokošolska spletna učna okolja.
  • Učinek in priporočila – obravnavani so bili splošni učinek projekta in priporočila za prihodnost.

Srečanje se je zaključilo s sejo, na kateri so bili priznani prispevki vseh članov projektne ekipe ter poudarjeni njihova predanost in trdo delo.

Znanstveno-praktična konferenca: Digitalne inovacije v visokem šolstvu

Po partnerskem sestanku se je pozornost preusmerila na konferenco “Digitalni izzivi v visokem šolstvu”, ki je potekala 14. junija 2024 v konferenčni dvorani Aula Magna Univerze v Klaipedi. Konferenca je bila ključno srečanje za 100 izobraževalcev v visokošolskem izobraževanju, osredotočena na presečišče digitalnih inovacij in izobraževanja.

Osrednji prispevki konference:

  • Prof. Dr. Stefania Capogna, Link Campus Uniersity, je razpravljala o vlogi evropskega digitalnega inovacijskega središča v visokem šolstvu.
  • Nina Gaube, Academia, je predstavila spletno platformo in rezultate pilotnega izvajanja treh inovativnih spletnih modulov usposabljanja za izboljšanje digitalne dostopnosti visokošolskih strokovnjakov in institucij za izobraževanje.
  • Dr. Olimpius Istrate, iEDU, je raziskal transformativni vpliv umetne inteligence v izobraževanju.
  • Roberto Vardisio, Entropy Knowledge Network, je izpostavil orodja za vključevanje, kot so resne igre za mentorje in učence.
  • Dr. Simona Velea in Dr. Olimpius Istrate, iEDU, sta ponudila smernice za oblikovanje, izvajanje in vrednotenje spletnih in kombiniranih učnih programov.

Sprejemanje prihodnosti digitalnega izobraževanja

Zaključno srečanje partnerstva D-ChallengHE in konferenca na Univerzi v Klaipedi sta predstavljala vrhunec skupnih prizadevanj in skupnih vizij za prihodnost digitalnega izobraževanja. 

Pridružite se mreži raziskovalne skupnosti D-ChallengHE HUB TUKAJ.

Prijavite se v naše brezplačne spletne tečaje za izboljšanje kompetenc za digitalno izobraževanje TUKAJ.

 

 

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X