Close

Kontaktni obrazec

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pomagamo Vam pri iskanju ustrezno usposobljenega kadra za uspešnejše poslovanje Vašega podjetja ali organizacije.

Iskanje in zaposlovanje talentov

Na Višji strokovni šoli Academia Maribor delodajalcem brezplačno omogočamo:

 • predstavitev podjetja skozi gostujoče predavanja ali strokovno ekskurzijo v Vaše podjetje ali organizacijo
 • obveščanje študentov in diplomantov Višje strokovne šole Academia Maribor o kariernih priložnostih v Vašem podjetju oz. organizaciji
 • zbiranje prijav študentov in diplomantov Višje strokovne šole Academia Maribor
 • izbor in testiranje prijavljenih študentov ter diplomantov Višje strokovne šole Academia Maribor glede na Vaše zahteve

Omogočite kadrovsko štipendijo študentom

 • Namen kadrovskih štipendij je povezovanje študentov ter potencialnih delodajalcev, ki si na tak način zagotovijo perspektiven kader. Podjetja podeljujejo kadrovske štipendije, država pa jih lahko tudi sofinancira (preko sklada ali regionalnih razvojnih agencij).
 • Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, prednost kadrovskih štipendij pa je tudi v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.
 • Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije.
 • S pogodbo o štipendiranju štipendist in štipenditor podrobneje uredita pravice in obveznosti, ki izhajajo iz kadrovskega štipendiranja. Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na podjetje, in podobno.
 • V 106. členu ZDoh-2 je določeno, da se v davčno osnovo od drugih dohodkov ne všteva znesek kadrovske ali druge štipendije, izplačane za mesečno obdobje, osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas:
  • za študij v Sloveniji do višine minimalne plače,
  • za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60

Sofinanciranje kadrovske štipendije delodajalcem

V primeru, da delodajalec samo odda oziroma prijavi potrebo po kadrovskih štipendistih, sofinanciranja pa ne uveljavlja, štipendista ni dolžan zaposliti, razen če s pogodbo o štipendiranju, ki jo sklene z izbranim kandidatom, ni določeno drugače.

Raziskovalno-razvojne agencije v 12 statističnih regijah v Sloveniji letno objavljajo javne razpise za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem:

Omejitev vpisa je odvisna od interesa kandidatov za študij v posameznem letu. V preteklosti so že bile omejitve vpisa zato priporočamo čim hitrejšo rezervacijo vpisnega mesta s prijavo in vpisom.

Na Academii izvajamo ti. izredni študij, ki je po izvedbi študijskega procesa prilagojen zaposlenim. Študij je po pridobljenih znanjih in kompetencah enakovreden rednemu študiju.

Da. V kolikor niste zaposleni ali prijavljeni na Zavodu RS Slovenije kot aktivni iskalec zaposlitve lahko koristite pravice iz statusa študenta, kot so študentsko delo, subvencionirana prehrana, štipendije, bivanje, subvencioniran prevoz, zdravstveno zavarovanje in drugo. Določene pravice so omejene s starostjo študenta.

Da. Študijski proces je prilagojen zaposlenim za polni delovni čas in mladim, ki si ob študiju želijo priložnostnega dela.

Da. Po vpisu na Višjo strokovno šolo Academia Maribor lahko oddate vlogo za pridobitev statusa športnika. Na podlagi Vaše ravni športnega udejstvovanja Vam izdelamo osebni izobraževalni načrt.

X