Close

Ponujam prakso

Izpolnite spodnji obrazec. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije glede ponudbe prakse.
 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

“Edini vir znanja so izkušnje.”

– A. Einstein

Študijski programi in poklici

Ekonomist – modul Komercialist

 • Vodja prodaje, komercialist, nabavnik, vodja nabave, tržnik, strokovnjak v razvoju poslovanja

Ekonomist – modul Računovodja

 • Računovodja, knjigovodja

Ekonomist – modul Turizem

 • Organizator v turizmu, vodja prodaje ali nabave, prodajnik, nabavnik, tržnik

Gradbeništvo

 • Inženir gradbeništva v operativi visokih ali nizkih gradenj, inženir gradbeništva pri upravljanju stavb

Informatika – modul Programsko inženirstvo

 • Programer

Informatika – modul Sistemsko inženirstvo

 • Sistemski administrator

Strojništvo

 • Inženir strojništva za konstruiranje, vodenje proizvodnega procesa, vodenje orodjarstva

Varovanje

 • Inženir varovanja

Medijska produkcija

 • Avdio producent, Grafični oblikovalec, Spletni oblikovalec, Spletni producent, Video producent, Snemalec, Montažer, Fotograf, 3D animator

Potek praktičnega izobraževanja

1 korak

Karierno načrtovanje

Študentje pripravijo karierni načrt, življenjepis in opravijo osebnostne teste.

2 korak

Projektno delo

Pri predmetih študentje na realnih primerih podjetij pripravljajo praktične projektne naloge, oceni ga nosilec predmeta.

3 korak

Praksa v podjetju

(Do) 800 ur prakse v podjetju. Študentje pripravijo poročilo o delu, ki ga oceni mentor v podjetju.

Minimalne zahteve za izvajanje prakse v podjetju

 • Časovni obseg
  Študentje morajo skupno v študijskem programu opraviti 800 ur prakse.Prakso lahko študent opravi pri enem delodajalcu v polnem obsegu ali pri več delodajalcih v manjšem obsegu.
 • Kadrovski pogoji
  Podjetje je dolžno zagotoviti mentorja v podjetju. Ta mora imeti vsaj višješolsko strokovno izobrazbo (raven 6/1) enakega ali sorodnega strokovnega področja ter dve leti delovnih izkušenj. Mentorju v podjetju lahko pomaga tudi izobraževalec, ki ima vsaj srednjo strokovno izobrazbo ter pet let izkušenj v stroki.
 • Materialni pogoji
  Ekonomist – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom in ustrezno programsko opremo
  Gradbeništvo – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter gradbišče
  Informatika – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom
  Medijska produkcija – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter multimedijsko opremo
  Strojništvo – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter proizvodnjo
  Varovanje – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter aktivno varovanje objektov / oseb

Podpora mentorju v podjetju

Usposabljanje ter svetovanje

Storitev eAcademia mentorju v podjetju omogoča e-usposabljanje za uspešno mentorstvo. Po potrebi je mentorju je mentorju na voljo tudi individualno svetovanje.

Gradivo za potrebe ocenjevanja

Študent in mentor v podjetju prejmeta vzorce ocenjevalnih poročil o delu, ki jih mentor uporabi za oceno dela študenta v podjetju.

Potrdilo o mentorstvu v podjetju

Višja strokovna šola Academia Maribor ob zaključku prakse v podjetju mentorju izda potrdilo o mentorstvu.

Stroški in povračilo stroškov mentorstva

Povzetek obveznosti delodajalca

Povračila stroškov mentorstva

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v okviru javnih razpisov delodajalcem letno ponuja povrnitev stroškov za mentorstvo študentom na obvezni praksi v podjetju.
V letu 2019 je višina nepovratnih sredstev znašala 1.250 EUR za mentorstvo enega študenta v obsegu 800 ur.

Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb)

Vsi, ki sprejmete študenta na prakso po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavljate znižanje davčne osnove v višini plačila študentu, vendar največ v višini 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, za vsak mesec izvajanja praktičnega dela.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.