Close

Ponujam prakso

Izpolnite spodnji obrazec. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije glede ponudbe prakse.

 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

“Edini vir znanja so izkušnje.”

– A. Einstein

Študijski programi in poklici

Ekonomist – modul Komercialist

 • Vodja prodaje, komercialist, nabavnik, vodja nabave, tržnik, strokovnjak v razvoju poslovanja

Ekonomist – modul Računovodja

 • Računovodja, knjigovodja

Ekonomist – modul Turizem

 • Organizator v turizmu, vodja prodaje ali nabave, prodajnik, nabavnik, tržnik

Gradbeništvo

 • Inženir gradbeništva v operativi visokih ali nizkih gradenj, inženir gradbeništva pri upravljanju stavb

Informatika – modul Programsko inženirstvo

 • Programer

Informatika – modul Sistemsko inženirstvo

 • Sistemski administrator

Strojništvo

 • Inženir strojništva za konstruiranje, vodenje proizvodnega procesa, vodenje orodjarstva

Varovanje

 • Inženir varovanja

Medijska produkcija

 • Avdio producent, Grafični oblikovalec, Spletni oblikovalec, Spletni producent, Video producent, Snemalec, Montažer, Fotograf, 3D animator

Potek praktičnega izobraževanja

1 korak

Karierno načrtovanje

Študentje pripravijo karierni načrt, življenjepis in opravijo osebnostne teste.

2 korak

Projektno delo

Pri predmetih študentje na realnih primerih podjetij pripravljajo praktične projektne naloge, oceni ga nosilec predmeta.

3 korak

Praksa v podjetju

(Do) 800 ur prakse v podjetju. Študentje pripravijo poročilo o delu, ki ga oceni mentor v podjetju.

Minimalne zahteve za izvajanje prakse v podjetju

 • Časovni obseg
  Študentje morajo skupno v študijskem programu opraviti 800 ur prakse.Prakso lahko študent opravi pri enem delodajalcu v polnem obsegu ali pri več delodajalcih v manjšem obsegu.
 • Kadrovski pogoji
  Podjetje je dolžno zagotoviti mentorja v podjetju. Ta mora imeti vsaj višješolsko strokovno izobrazbo (raven 6/1) enakega ali sorodnega strokovnega področja ter dve leti delovnih izkušenj. Mentorju v podjetju lahko pomaga tudi izobraževalec, ki ima vsaj srednjo strokovno izobrazbo ter pet let izkušenj v stroki.
 • Materialni pogoji
  Ekonomist – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom in ustrezno programsko opremo
  Gradbeništvo – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter gradbišče
  Informatika – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom
  Medijska produkcija – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter multimedijsko opremo
  Strojništvo – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter proizvodnjo
  Varovanje – pisarniško delovno mesto opremljeno z računalnikom ter aktivno varovanje objektov / oseb

Podpora mentorju v podjetju

Usposabljanje ter svetovanje

Storitev eAcademia mentorju v podjetju omogoča e-usposabljanje za uspešno mentorstvo. Po potrebi je mentorju je mentorju na voljo tudi individualno svetovanje.

Gradivo za potrebe ocenjevanja

Študent in mentor v podjetju prejmeta vzorce ocenjevalnih poročil o delu, ki jih mentor uporabi za oceno dela študenta v podjetju.

Potrdilo o mentorstvu v podjetju

Višja strokovna šola Academia Maribor ob zaključku prakse v podjetju mentorju izda potrdilo o mentorstvu.

Stroški in povračilo stroškov mentorstva

Povzetek obveznosti delodajalca

Povračila stroškov mentorstva

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v okviru javnih razpisov delodajalcem letno ponuja povrnitev stroškov za mentorstvo študentom na obvezni praksi v podjetju.
V letu 2019 je višina nepovratnih sredstev znašala 1.250 EUR za mentorstvo enega študenta v obsegu 800 ur.

Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb)

Podjetja lahko prihranijo davke, če vključijo vajence, dijake ali študente v usposabljanje prek učne pogodbe za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. Olajšava je določena glede na plačilo oz. nagrado, vendar maksimalno do 80 odstotkov povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za vsak mesec usposabljanja, ker je novost, saj je do sedaj veljalo 20 odstotkov, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. Pri tem je potrebno izločiti stroške za prehrano, prevoz oz. druga povračila.

X