Close

Kontaktni obrazec

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

“CFO: Kaj bomo, če usposobimo zaposlene in ti oddidejo?
CEO: Kaj bomo, če zaposlenih ne usposobimo in ostanejo?”

Omogočite zaposlenim višjo raven usposobljenosti.

Študij zaposlenih ob delu

71% delodajalcev raje obstoječim zaposlenim ponudi usposabljanje ter napredovanje na delovnem mestu, kot pa da zaposlijo novo osebo. Po mnenju Deloitte, le 37% podjetji meni da so njihovi programi izobraževanj učinkoviti. Mi bomo poskrbeli, da so naši so.

Študijski refereat

Vpisni pogoji

V program Medijska produkcija se lahko vpiše kdor je opravil:

  • splošno maturo ali
  • poklicno maturo ali
  • temu ustrezno izobrazbo po prejšnjih predpisih ali
  • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, 3 leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Potek študija

  • Izvedba višješolskega strokovnega študija poteka v modularni obliki, to je predmet za predmetom
  • v popoldanskem času med 16. in 20. uro
  • dva do trikrat tedensko v skupnem obsegu 800 ur predavanj in vaj
  • izvedba praktičnega izobraževanja v Vašem podjetju v skupnem obsegu 800 ur.

Predavatelji, inštruktorji in laboranti

Predavatelji, inštruktorji in laboranti Višje strokovne šole Academia Maribor so strokovnjaki, aktivno zaposleni v gospodarstvu na svojem strokovnem področju ter z ustrezno pedagoško-andragoško usposobljenostjo.

Izobraževanje skupine zaposlenih, inštruktorji in laboranti

V kolikor želite v študijski program vključiti 20 zaposlenih in več, lahko organizacijo ter izvedbo programa prilagodimo potrebam Vašega podjetja oziroma organizacije. Vaše usposobljene ter izkušene vodstvene kadre lahko vključimo v pedagoški proces kot predavatelje ali inštruktorje.

X