Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.

  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Naroči me na brezplačni posvet

Izpolnite spodnji obrazec za brezplačni posvet. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije.

  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

SPLETNI INFO DAN 

četrtek, 22. avgust 2024 ob 18. uri

Jezik predavanj V slovenskem ali angleškem jeziku

Pridobljeni certifikati

V času študija lahko na šoli opravljate tudi industrijske izpite Oracle Java SE 8 Fundamentals, Oracle Introduction to SQL, Oracle Database 12c Administration, CISCO IT Essentials in CompTIA A+

Java, Cisco in CompTIA

Akreditacije programa

Višješolski študijski program Računalništvo je zasebni program Višje strokovne šole Academia, ki je s sprejetjem na 191. seji, dne 17. 12 . 2021 Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje pridobil javno veljavo. Višja strokovna šola Academia Maribor je z odločbo MIZŠ št. 6033-1/2022/22 dne 29. marec 2022 vpisana v razvid višjih strokovnih šol za izvajanje programa s pričetkom v študijskem letu 2022/2023.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Dvojna diploma

Vzporeden študij v javno-veljavnem programu za pridobitev dveh diplom Slovenije in Velike Britanije.

Pearson BTEC Higher National Diploma Computing (Cyber Security)

Bazične mehke veščine in spretnosti

Bazične mehke veščine in spretnosti

Osvojili boste mehke veščine poslovnega komuniciranja v domačem in tujem jeziku, organizacije in vodenja ter podjetnosti in ekonomike informacijsko-inženirskih projektov.

Način izvedbe študija razvija Vaše timske sposobnosti, sposobnost javnega nastopanja, kritičnega razmišljanja in problemskega reševanja nalog.

Osnove računalništva in informatike

Osnove računalništva in informatike

Določili boste osnovne algoritme za izvedbo računalniških operacij in izvedli postopek programiranja aplikacije. Izvajali boste osnovne algoritme v kodi z uporabo IDE. Predstavili boste načela računalniških omrežij in njihove protokole ter oblikovali učinkovito računalniško omrežje. Razvijali boste popolnoma funkcionalen sistem relacijskih baz podatkov ter jih preizkušali glede na zahteve naročnika.

Poslovna inteligenca in projektno delo v računalništvu

Poslovna inteligenca in projektno delo v računalništvu

Analiziranje poslovnih procesov in mehanizmov za podporo pri poslovnem odločanju; klasificiranje orodij in tehnologij s funkcionalnostjo poslovne inteligence; izdelovanje in prikazovanje uporabe različnih orodij in tehnologij poslovne inteligence; zagovarjanje podpore orodij in tehnologij poslovne inteligence za učinkovito sprejemanje poslovnih odločitev ter opisovanje pravnih in zakonodajnih okvirov rabe tehnologij poslovne inteligence.

Razvoj aplikacij

Razvoj aplikacij

Načrtovanje programske opreme z analizo problema povezanega s podjetjem in ugotavljanje ustreznih rešitev na podlagi s sistemskih zahtev in zahtev uporabnika; implementiranje metodologij načrtovanja in razvoja za izdelavo poslovne aplikacije; načrtovanje in implementacija funkcionalne poslovne aplikacije s podporno dokumentacijo – individualno in v skupini; vrednotenje uspešnosti razvoja poslovne aplikacije glede na začetne zahteve in tehnično dokumentacijo.

Ugodnosti tekom študija

  • Brezplačna programska oprema
    Office365, Google Apps, LinkedIn Learning, Oracle VirtualBox, Eclipse, Java SE Development Kit, MySQL, PhpMyAdmin, StarUML

Nadpovprečna uspešnost in zaposljivost diplomantov

Več kot 25 let izobražujemo in zaposlujemo za evropske potrebe

Edina višja strokovna šola s slovensko in britansko akreditacijo za pridobitev dveh diplom

Edina zasebna šola z diplomo odličnosti po modelu odličnosti Skupnosti VSŠ

Academia prva in edina institucija iz Slovenije članica koalicije Evropske komisije za digitalna znanja in delovna mesta

Evropska Komisija je leta 2016 začela koalicijo za digitalna znanja in delovna mesta, ki je del Programa za nova znanja in spretnosti, da bi zagotovila, da bodo državljanom EU na voljo prava usposabljanja, znanja in spretnosti ter podpora. Koalicija podpira sodelovanje med deležniki s področja izobraževanja, zaposlovanja in industrije s ciljem izboljšati digitalna znanja in spretnosti tako strokovnjakov za IKT kot širšega prebivalstva.

Koalicija podpira tudi pobudo za pripravništva „Digitalna priložnost“ GD CONNECT. Ta gostuje pri Drop’pin@EURES, njen namen pa je okrepiti digitalna znanja in spretnosti s čezmejnimi pripravništvi za do 6 000 študentov in novih diplomantov med letoma 2018 in 2020.

X